Naše škola je zapojena do projektu Škola pro život, reg.číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0029.

Projekt svými aktivitami přispěje ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. V práci se žáky budou uplatňovány praktické metody a formy práce, které rozvíjejí jejich životní dovednosti, podporují osobnostní rozvoj a zohledňují jejich specifičnost. Dojde ke zvyšování jejich ICT kompetencí. Ve výuce i mimo ni budou uplatňovány prvky estetické výchovy. Dále budou podpořeny volnočasové aktivity. Rodiče budou zapojeni do aktivit školy pro navázání efektivní spolupráce. Vzděláváním pedagogů dojde ke zvyšování jejich kompetencí v přístupu k těmto žákům. Příklady dobré praxe budou šířeny do dalších škol v kraji.

Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace spolu se 7 partnery:

Rozpočet projektu: 7 146 894,- Doba realizace projektu: 2.12.2009 – 29.6.2012 Webové stránky projektu: http://www.kvic.cz/projekty/skola_pro_zivot/ 

Výstupy projektu Škola pro život, reg.č. CZ.1.07/1.2.10/02.0029

Sborník - ICT volba povoláníSborník - Projektové dny, Sborník - Estetika, Sborník - Příprava na hodiny

Dne 1.12.2011 proběhla ve škole již druhá burza povolání, její průběh zaznamenala bohumínská městská televize TIK.

Dne 29. 6. 2010 proběhlo jednání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně - Pudlově. Členové školské rady byli informováni o aktivitách projektu i způsobu jejich realizace.

Dne 22. 6. 2010 se konala v prostorách školy porada ředitelů bohumínských základních i mateřských škol. Účastníci porady, tj. vedoucí odboru školství paní Mgr. P.Skokanová, pracovníci tohoto odboru i pozvaní hosté v čele s paní náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje paní Mgr.V.Palkovou  byli seznámeni s projektem, který realizujeme na podporu vzdělávání dětí a žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostrředí.

25. 2. 2010 se konaly třídní schůzky s rodiči žáků školy. Rodiče byli informováni o aktivitách projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT.

Se zahájením projektu na škole byla bohumínská veřejnost seznámena prostřednictvím vysílání bohumínského televizního kanálu dne 16.1. 2010. Záběry dokumentovaly setkání pedagogů pudlovské školy s organizátory projektu - pracovníky KVIC Nový Jičín.

22. 5. se žáci II. stupně zúčastnili exkurze do Marlenky ve Frýdku - Místku a pivovaru Radegast v Nošovicích.
Postřehy dětí:
...sraz jsme měli před školou, kde stál velikánský autobus. Jeli jsme se podívat na firmu, která vyrábí dort Marlenka. Uvnitř jsme si mohli prohlížet katalogy nádherných dortů. Ty dorty prostě neměly chybu. V úvodu prohlídky výroby dortu jsme se seznámili s historii výroby Marlenky. Po skončení dokumentu nastala ochutnávka z každého druhu.... Byl to skvělý výlet. J.Pompová
...sice jsme tam chvíli čekali, ale to je jedno. Viděli jsme velký stroj na výrobu Marlenky a spoustu pro nás neznámých věcí. Líbilo se mi, jak ten stroj krájel těsto na 4 kusy. A pak to všechno postupně mazaly krémem a těsta dávali na sebe. Když to bylo hotové, stroj zabalil Marlenku. Za den udělají asi 1000 dortů. N. Hlaváčová FOTO
Marlenka, Radegast-5Marlenka, Radegast-9Marlenka, Radegast-4

27. dubna 2012 se uskutečnil na celé škole rej čarodějnic. My holky a kluci jsme sČarodějnice-7i vyrobili čarodějnické masky. Jako čarodějnice a čarodějové jsme vyrazili k řece Odře. Po návratu do školy jsem si každý opekl na školní zahradě špekáček. Den čarodějnic se nám velmi líbil a již se těšíme na další čarodějnický den v příštím školním roce. FOTO 

Ve dnech 2. 2. a 3. 2. 2012 se v příjemném prostředí Hotelu Ráztoka v Trojanovicích uskutečnil dvoudenní kurz pod lektorským vedením Mgr. Karla Opravila s názvem "Práce s problémovými skupinami žáků". Kurz úspěšně absolvovalo 17 pedagogů naší školy.
Účastníci nejvíce jsme ocenili profesionální úroveň lektora, aktivní přístup, jeho snahu pomoci, zkušenosti, způsob předání informací a vnímavý přístup k našim potřebám.
Lektor nám ukázal jak jinak pracovat s našimi žáky, jak využívat prostor a neverbání signály, jak postupovat při stanovování hranic.

Řešení výchovných a kázeňských přestupků byl další seminář, jehož se zúčastnili všichni naši pedagogičtí pracovníci. Konal se v pátek 2. 3. 2012 ve škole. Lektor, PhDr. Jan Svoboda, naši školu zná již od počátku našeho spojení se třídami bývalé zvláštní školy v Bohumíně, a proto velmi dobře rozumí našim potížím. Mohl tedy účinně radit i vysvětlovat problémy, s nimiž se běžně setkáváme.

13. 12. 2011 proběhly další netradiční třídní schůzky na I. stupni. Žáci nejdříve předvedli rodičům, co se svými učitelkami a asistentkami připravil:, zazpívali koledy i písně se zimní tematikou, představili i svou dramatizaci známých pohádek. Společně pak s rodiči vyráběly děti vánoční svícny a další vánoční dekorace. FOTO

1. 12. 2011 proběhla na škole již druhá burza povolání. Letošní burza přivedla do školy představitele těchto povolání: hasiče, sociální pracovnici, elektrikáře, truhlář, kuchaře - číšníka, kadeřníka, maséra.
Beseda s hasičem, možnost vyzkoušet si jeho výstroj, poučení od sociální pracovnice a setkání s dalšími profesemi bylo pro všechny velmi zajímavé. FOTO 
Burza práce-4Burza práce-7Burza práce-5

I v dalším školním roce probíhají již známé aktivity:

Výuka
Výuka na II. stupni je obohacena o výchovu k volbě povolání. Je realizována ve všech předmětech II. stupně, vždy dle vhodnosti učiva. Celý postup koordinuje výchovná poradkyně.
Na I. stupni je výuka žáků v 1. – 4. ročníku obohacena o prvky estetické výchovy, která se uskutečňuje nejen v předmětech jako je výtvarná výchova, ale i jazyk český, matematika či tělesná výchova. Vyučující postupují podle předem stanoveného programu.

Volnočasové aktivity
Ve své činnosti pokračuje kroužek ICT, který je určen žákům II. stupně, 1x týdně ho navštěvuje 10 žáků.
Rovněž velmi oblíbeným je kroužek estetické výchovy pro žáky I. stupně. V letošním roce pracují již 2 kroužky, kde se žáci scházejí 1 x týdně.

Učitelé, realizující estetickou výchovu i volbu povolání ve výuce, stejně tak jako vedoucí kroužků, zpracovávají vzorové přípravy těchto hodin, které budou k dispozici všem účastníkům projektu.

Všichni žáci II. stupně vyjeli 7. 6. 2011 od školy s cílem poznat práci v továrnách, které je zajímají. Prvním cílem byl Uničov a firma MIELE, kde se vyrábějí pračky, myčky, sušičky pro naše domácnosti. Počítačem ovládané stroje a montážní linky byly pro žáky velkým zážitkem. Dalším cílem pak byly Loštice, místo výroby známých tvarůžků. Většině tvarůžky příliš nevoní a tak je ani neochutnali.

Velikonoční workshopy s rodiči se konaly na I. stupni 14. 4. 2011. Společná příprava dětí a rodičů na Velikonoce, výroba kraslic i pomlázek byla pro všechny zúčastněné velmi zábavná. Velmi zdařilé byly i práce z vrbového proutí v podobě ptačího hnízda, vystřihovánky zajíčků i kuřátek z barevných papírů. Navíc si ještě každý žák namaloval svůj květináč na jarní květiny. FOTO

2. 12. 2010 se konaly první netradiční třídní schůzky s rodiči ve třídách na I. stupni. Děti s třídní učitelkou napekly perníčky a rodiče jim je pomohli nazdobit. Při cukroví a kávičce si všichni příjemně popovídali a děti přitom rozbalovaly dárky.
Třídní schůzky proběhly ve velmi příjemné atmosféře. FOTO

Velice zajímavou pro žáky II. stupně byla burza povolání, kterou jsme uspořádali 26. 11. 2010. Přímo ve škole se žáci potkali s představiteli několika povolání.

Přišli mezi nás žáci a vyučující ze Střední školy Bohumín, aby předvedli dílenskou práci se dřevem i kovem, přišli číšníci i kadeřnice. Největší ohlas mělo setkání s kriminalistou. FOTO

Výchova k volbě povolání je na naší škole jednou z priorit. Je realizována ve všech předmětech II. stupně, vždy dle vhodnosti učiva. Celý postup koordinuje výchovná poradkyně.

Estetická výchova

Výuka žáků v 1. a 2. třídě je obohacena o prvky estetické výchovy, která se uskutečňuje nejen v předmětech jako je výtvarná výchova, ale i jazyk český, matematika či tělesná výchova. Vyučující postupují dle předem stanoveného programu.

Učitelé, realizující estetickou výchovu i volbu povolání ve výuce, stejně tak jako vedoucí kroužků, zpracovávají vzorové přípravy těchto hodin, které budou k dispozici všem účastníkům projektu.

Aktivity projektu jsou zaměřeny i na volný čas žáků.

Mladší žáci I. stupně pracují v kroužku estetické výchovy, kde se 1 x týdně scházejí a učí různým výtvarným technikám.

Pro žáky II. stupně je určen kroužek ICT, jehož obsahem je jak různorodá práce na PC, tak aktivity zaměřené na volbu povolání.

Každý z těchto kroužků navštěvuje 10 žáků.

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení