Naše škola se již tradičně prostřednictvím videozáznamu zapojila do mezinárodního projektu Bubnovačka, který upozorňuje na násilí vůči dětem. Děti se se svými třídními učiteli věnovaly projektu různými způsoby, kreslily např. místo, kde se cítí bezpečně, tvořily myšlenkovou mapu na téma mezilidských vztahů, na závěr si společně zabubnovaly a podpořily tak myšlenku celé akce.

 

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 proběhl projektový den – Den zvířat. Každá třída si vybrala své oblíbené zvíře nebo skupinu zvířat, kterému se v průběhu projektového dne věnovala.

Žáci jednotlivých tříd si vybrali zvířátko, o kterém si zjistili dostupné informace, namalovali ho nebo vyrobili. Někteří si přinesli oblíbené plyšové zvířátko nebo jeho fotku do školy. Učitelé a žáci si ve svých třídách si připravili hádanky, křížovky, kvízy, plnili úkoly – poznávali kostry zvířat, stopy, seznámili se s tím, kde zvířata žijí, kolik let se dožívají, apod. Formou hádanek, písniček, zvuků i kreslení si děti upevňovali své vědomosti. Na závěr žáci jednotlivých tříd vytvořili projekt, který odprezentovali ostatním třídám.

Projektový den se vydařil, žáci i učitelé byli spokojeni

Dne 18. 10. 2023 žáci sedmého a devátého ročníku navštívili město Brno a jeho památky. Prohlídku moravské metropole jsme započali v kapucínské hrobce, dále jsme pokračovali do Katedrály sv. Petra a Pavla, kde jsme si vyslechli zajímavé historky k jednotlivým obrazům a vyhlídkovým věžím. Přes Zelný trh jsme se dále vydali do kostnice pod kostelem sv. Jakuba, který se zrovna opravuje. Na cestě k nádraží jsme navštívili Papilonii, kde jsme spatřili krásu a eleganci letů exotických motýlů. Výlet jsme si všichni skvěle užili. 

 

Knihovna Krteček_1Dne 4. 10. 2023 navštívila naši školu paní knihovnice z bohumínské knihovny, aby prezentovala svou lekci o KRTEČKOVI. Interaktivní beseda byla připravena pro předškolní děti a žáky z I. A třídy.

Lekce se všem velmi líbila a děti se rozešly do svých tříd s nádhernými dojmy. foto

Marlenka_6Žáci z druhého stupně si v pondělí 25. září udělali zajímavý výlet do Frýdku Místku, kde navštívili návštěvnické centrum Marlenky, známé výrobny medových sladkostí. Během prohlídky se dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii a výrobě tohoto oblíbeného desertu, který se vyrábí podle staroarménské rodinné receptury. Žáci měli možnost nahlédnout do výrobního procesu na moderních automatizovaných linkách a ochutnat různé druhy medových dortů, dortíků a kuliček Marlenka. Žáci byli nadšení z návštěvy a odjeli s plnými břichy. Někteří si dokonce koupili nějaké sladkosti jako suvenýr pro své rodiny a přátelé. foto

Již tradičně začal nový školní rok na ZŠ T. G. Masaryka v Pudlově exkurzí. Tentokrát se žáci I. stupně vydali za poznáváním stromů do Arboreta v Novém Dvoře. V krásném botanickém parku plném tuzemských i exotických dřevin zkoumali zákonitosti života těchto prastarých obyvatel naší planety a jejich přínos pro člověka, ale setkali se tu i se zástupci živočišné říše, které nadšeně pozorovali i nakrmili v místní minizoo a rybníku. Exkurzi si tak děti, i díky slunečnému počasí a milým lektorkám arboreta, opravdu užilyfoto

Arboretum_4Arboretum_2Arboretum_7Arboretum_8Arboretum_6

Exkurze Bezdínek_2Dne 20. 9. 2023 navštívili žáci naší školy farmu Bezdínek. Žáci zde byli seznámeni s moderním způsobem pěstování rostlin – hydroponií. Kromě toho mohli navštívit ukázkový hydroponický skleník a projít se mezi řádkami pěstovaných okurek, melounů a jahod. Do hlavních skleníků, ve kterých se pěstují rajčata, nás z důvodů přísných hygienických pravidel nepustili. Žáci měli možnost ochutnat hlavní produkty farmy z těchto skleníků. foto

 

            Základní škola T. G. Masaryka, Bohumín – Pudlov se účastnila Dnů otevřených dveří pro školy a veřejnost v bohumínském Klubu Bunkr.

 

Zdejší nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se zaměřuje na pomoc klientům od 13 do 20 let ve svých prostorách ale také v terénu. Děti a mládež zde mohou s odborníky komunikovat o svých nesnadných životních situacích. Posláním této nestátní neziskové organizace je doprovázet mladé lidi na cestě k dospělosti, podporovat sociální vazby v rodině i komunitě. Služba je zcela dobrovolná a zdarma, a zabývá se prevencí a hledáním příčin vzniku rizikového chování jako jsou např. konflikty s předpisy a zákony, vyvolávání nebezpečných situací, vymýšlení riskantní zábavy a experimentování nebo užívaní návykových látek. Mládež se zde krom svěřování se o problémech doma, ve škole nebo kolektivu, může zabavit a zrelaxovat. Tým nadšenců připravuje pro děti nejrůznější aktivity, hry a soutěže. V zázemí klubu je k dispozici fotbálek, pingpong, PC, deskové hry aj.

Žáci 6. ročníku ZŠ T. G. Masaryka, Bohumín – Pudlov společně s třídní učitelkou strávili v Bunkru 20. 9. 2023 celé středeční dopoledne. Paní vedoucí Petra Nováková, DiS. si připravila interaktivní přednášku na téma duševní zdraví dětí a mládeže. Děti probíraly v rámci zdravého životního stylu nebezpečí spojená s nadměrnou konzumací cukrů, dopady na lidský organismus spojené s kouřením nebo nedostatkem pohybu. Součástí programu byla také skupinová aktivita zaměřená na pojmenovávání emocí, které děti běžně pociťují. Žáci si zde dále měli možnost vyzkoušet, jak funguje měsíční rozpočet běžné domácnosti. V rámci základů finanční gramotnosti zkoušeli odhadnout náklady na nutné výdaje rodiny, a díky tomu pochopili důležitost efektivního hospodaření. Prostor byl také pro volnočasové aktivity, chlapce zaujal nejvíce boxovací pytel, děvčata pak deskové hry.

Návštěva se třídě líbila natolik, že se děti v průběhu neubránily projevům lítosti nad tím, že prozatím nedosáhly věkové hranice 13 let. Vypadá to, že v příštím roce bude mít Klub Bunkr několik nových klientů z řad žáků ZŠ Pudlov.

  

       Děti při přednášce o zdravém životním stylu      Žáci popisuji pozitivní i negativní emoce