Dne 5. 4. 2024 žáci z I. A navštívili bohumínskou knihovnu. PaníKnihovna I. A - Pohádky_1knihovnice dětem otevřela kouzelný svět pohádek, ve kterém vítězí dobro nad zlem. Na promítacím plátně žáci rozlišovali nadpřirozené postavy. V závěru besedy si malí školáci přečetli krátké texty z knih. Lekce se dětem líbila. foto

26_DOV-Doktorská školička_3

 

V úterý 26. března 2024 děti z přípravné třídy navštívily Dolní oblast Vítkovic, kde měly možnost strávit čas před programem v herně. Následoval program s názvem „Doktorská školička“. Děti si mohly vyzkoušet práci doktora pomocí stetoskopu, zkoušely prvky první pomoci a podívaly se, jak vypadají rentgenové snímky. foto

Krásné slunečné odpoledne prožili rodiče a žáci naší školy při společné přípravě na letošní velikonoční svátky. V rámci tradičních velikonočních dílniček vyráběli nejrůznější dekorace z přírodnin, papíru i neobvyklých materiálů. Škola se tak opět stala místem pro vytváření vzájemných pozitivních vztahů mezi rodinou a školou. foto

27_Velikonoční dílničky_127_Velikonoční dílničky_427_Velikonoční dílničky_2027_Velikonoční dílničky_1927_Velikonoční dílničky_7

 

S velkým úspěchem se naši zpěváci zúčastnili letošní pěvecké soutěže Bohumínská star 2024, kterou pořádá kulturní agentura K3 pro město Bohumín a města v jeho blízkém okolí. V silné konkurenci zpěvaček a zpěváků se žáci 8. ročníku, sourozenci Michaela Milková a Gabriel Olah, probojovali do finále, které se konalo 14. 3. v budově bohumínského kina. V kategorii duetů získali 3. místo a do příštího roku plánují opětovnou účast v soutěži v kategorii duetů i sólového zpěvu. foto

28_Hasík_3Dne 14. 3. 2024 se žáci druhé a šesté třídy zúčastnili preventivně výchovného programu Hasík – výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dva profesionální hasiči si pro žáky připravili zajímavou prezentaci, ve které všechny seznámili například s nebezpečím požáru, s chováním při požáru a s poskytnutí první pomoci. Žáci si zopakovali důležitá telefonní čísla a sami si vyzkoušeli telefonní hovor s hasičskou ústřednou. Hasiči žákům také ukázali svou hasičskou výzbroj a výstroj. foto

Masopustní veselice veselá je převelice… O tom se přesvědčili žáci naší školy na již tradičních oslavách masopustního období, které organizuje Základní umělecká škola v Bohumíně. V pestrém průvodu nejrůznějších masek děti došly na náměstí, kde ochutnaly masopustní dobroty. S básničkou a písničkou se poté přidaly ke slavnostnímu programu. Spolu s bohumínským gymnáziem vystoupily na skutečném pódiu a vysloužily si zasloužený potlesk zaplněného náměstí. foto

Masopust 2024_7Masopust 2024_5Masopust 2024_1

30_Létající barvy_4Dne 8. 3. 2024 proběhl na škole projektový den s názvem Létající barvy. V úvodu projektového dne se žáci dozvěděli základní informace o míchání barev. Sami si pak míchání vyzkoušeli. Následovala výroba návrhu mandaly na vlastní triko. Možnou inspiraci jim byl krasohled. Po dokončení návrhu se pustili do tvorby vlastního trika. Pomocí dřevěného kola a odstředivé síly vznikaly velmi zajímavé barevné kruhové objekty na papírovém kruhu, který se pak otiskl na triko. Každé dítě si vybíralo barvy dle svého vkusu a návrhu. foto

 

7. března jsme se s žáky z VIII. A třídy vydali na exkurzi do Brna. Našim prvním cílem byla návštěva romského muzea, kde jsme se dozvěděli spoustu detailů o historii Romů a jejich životě, zvycích a tradicích. Druhým místem, který navštívili byla výstava Megabrouků na brněnském výstavišti. Zde mohli vidět například včelu, mravence nebo komára v nadrozměrných velikostech. Poslední zastávkou této exkurze byla návštěva katedrály sv. Petra a Pavla, ve které nám místní průvodkyně vyprávěla příběhy spojené se sochami a obrazy z katedrály. Chladné počasí nás neodradilo od procházky po náměstí Svobody, kde jsme se společné občerstvili a poté se vydali na cestu domů. foto

31_Exkurze Brno_231_Exkurze Brno_431_Exkurze Brno_2031_Exkurze Brno_331_Exkurze Brno_35

 

 

Dne 23. 2. 2024 se konalo městské kolo v recitační soutěži. Soutěže se zúčastnily školy Bohumína a jeho přilehlého okolí. Naši školu reprezentovali Jakub Lasztuwka z páté třídy a Vladimír Strkač ze třetí třídy, jehož výkon zaujal porotu natolik, že mu udělila krásné 3. místo. foto                                                       

Dne 16. 2. 2024 se konal v tělocvičně školy maškarní ples. Žáci 1. stupně a děti z přípravné třídy se při promenádě předvedly v připravených maskách, společně si zasoutěžili a pod vedením zkušených bavičů Jinálka a Áji se žáci naučili nové zábavné tanečky a legrační kousky. foto