V pátek 28. 6. 2024, poslední školní den, jsme se již tradičně všichni sešli před školou, abychom slavnostně zakončili školní rok 2023/2024 a rozdali vysvědčení. Po krátkém proslovu paní ředitelky a vystoupení žáků z I.A byli odměněni žáci, kteří vzorně plnili své školní povinnosti a žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a naši školu opouští. Přejeme všem krásné prázdniny bez úrazů plné pěkných zážitků. 

Pohádková MATUZA se konala den před koncem školního roku. Soutěž se konala v okolí základní školy. Závodníci od přípravné třídy až po 9. ročník soutěžili jako jednotlivci v několika kategoriích. Na organizaci se podíleli všichni zaměstnanci školy. Každý soutěžící hned po startu poskládal velké puzzle Medvídek Pú, na chůdách šel slalom mezi kužely, pokračoval střílením míčku do kbelíku, roztřídil kuličky, vybíral z obtížného prostoru různé tvary, sestavil pohádku, snažil se poskládat tvary podle daného obrazce a na závěr postavil věž.

Během Pohádkové MATUZY někteří zájemci plnily na malém hřišti úkoly MINI závodu v TZ. Určovali TT značky, poznávali krásy ČR, pojmenovali stromy. Každý uvázal uzek, který umí, zorientoval mapu a házel kriketovým míčkem na cíl. Každý účastník obdržel bublifuk. První tři místa byla oceněna medaili a malou cenou. 

03b_Bohumínský dráček_1Přípravná třída se zúčastnila akce „Bohumínský dráček“. Děti závodily v různých disciplínách a měly tak možnost vyzkoušet si znalost dopravních značek nebo první pomoc kamarádovi a také skákaly přes různé hasičské překážky. Nejvíce se jim líbilo hašení ohně. Akce byla velmi zdařilá. Děkujeme sboru dobrovolných hasičů Kopytov za možnost zúčastnit se. Těšíme se na příští rok. foto

Dne 19. 6. 2024 byli žáci I. A pasováni na čtenáře. Pohádkovou akci připravily lektorky městské knihovny Bohumín. Chlapci a děvčata během interaktivní lekce plnili literární úkoly. Na závěr prezentace byli žáci pasováni. Na závěr byli odměněni knihou a Pamětním listem. Celá akce se dětem velmi líbila a přislíbily, že budou pravidelně číst.

03c_Den s ilustrátorem_6Pohádky, jak je známe i neznáme, výborná nálada, pohotový a laskavý humor… aneb Adolf Dudek v naší škole T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově, kam přijel nejen poučit, ale hlavně pobavit a rozesmát mladší žáky od přípravné po pátou třídu i jejich paní učitelky. Ti všichni se stali aktivní součástí neotřelých, originálních výtvarně - divadelních skečů slavného ilustrátora, který svými kresbami a zábavným programem baví děti i dospělé již po dlouhá desetiletí. V den, kdy oslavil svůj svátek, se tak  pan Dudek nesmazatelně zapsal do srdcí všech zúčastněných a poté i do knih, které sám ilustroval. foto

"Středa 12. června byla den, který 6.A dlouho vyhlížela. Třída se s paní učitelkou vydala na výlet, kde na konci dobrodružné cesty vlakem čekala prohlídka Zoo Olomouc a návštěva Svatého kopečku. 

Všechno šlo podle plánu (dokonce i České dráhy měly zpoždění předpokladu), počasí se cestou umoudřilo a v Olomouci na nádraží nás přivítalo slunečné počasí, které nám vydrželo po celou dobu výletu. Hned u vstupu do Zoo se děti zastavily u zajímavého výběhu lemurů, takže čekání na nákup vstupenek nebylo nudné jako obvykle. V pavilonu u surikat jsme měli štěstí a zúčastnili jsme se komentované prohlídky, někteří odvážlivci krmili šelmičky přímo z ruky živým hmyzem. Podařilo se nám projít celý areál zahrady, dětem se nejvíce líbili bílí vlci, žraloci, plazi a africké šelmy. Interaktivní pavilon netopýrů vzbudil hodně emocí, nejdříve to vypadalo, že dovnitř mezi volně poletující kaloně se odváží jen ti nejstatečnější, ale nakonec zvědavost převážila a všechny děti zažily, jaký je to pocit, když jim křídlo největšího létajícího savce mávne jen kousek vedle hlavy. Po prohlídce byl již čas na oběd, na kuřecím řízku a hranolkách si všichni pochutnali. Po jídle jsme se odpočatí a náležitě posilněni vydali procházkou na nedaleký Svatý Kopeček. Prohlédli jsme si Baziliku Navštívení Panny Marie, unavené děti zasedly do modlitebních lavic a užasle (a v neobvyklé tichosti) obdivovaly nádherný interiér. Po tomto krásném zastavení nás čekala zase cesta vlakem zpátky domů, do Bohumína. Tentokrát se povedlo bez zpoždění a už cestou zpátky jsme s dětmi plánovali, kam se podíváme příště."

Žáci 11. 6. v rámci exkurze do Rožnova pod Radhoštěm navštívili nejprve Valašské muzeum v přírodě - část Valašská dědina a poté kemp Camping Rožnov, kde probíhala druhá část celé akce. V průběhu návštěvy Valašské dědiny si děti pod vedením lektora prohlédly různé lidové stavby, kde se seznámily se způsobem života svých předků, domácími zvířaty, která tradičně chovali, i některými řemesly, která provozovali, jako jsou kovářství a tkalcovství. Navštívily také budovu školy a porovnaly tak způsob výuky kdysi a dnes. Ve druhé části programu žáci rozvíjeli své schopnosti, znalosti a dovednosti v rámci hravých, sportovních a soutěžních aktivit v místním kempu a přilehlém lese, kde proběhla hravá aktivita Pohádkový les, při níž po cestě za pokladem plnili úkoly, zaměřené na znalost českých pohádek. V závěru hravé části programu proběhlo hodnocení všech aktivit a žáci byli odměněni sladkými odměnami. foto

03d_Rožnov pod Radhoštěm_1403d_Rožnov pod Radhoštěm_503d_Rožnov pod Radhoštěm_603d_Rožnov pod Radhoštěm_203d_Rožnov pod Radhoštěm_1

03e_DinoPark_3S přípravnou třídou jsme se vydali do DinoParku. Cestovali jsme autobusem a vlakem, a tak si děti měly možnost připomenout pravidla o bezpečném cestování a slušném chování v hromadných dopravních prostředcích. Během výletu jsme poznali život dinosaurů a jejich stravu. Některé děti byly překvapené velikostí i vzhledem těchto vyhynulých zvířat. Líbilo se jim, když se dinosauři hýbali a vydávali zvuky. Výlet jsme zakončili projížďkou vláčkem s komentováním jednotlivých druhů zvířat. Nejvíce nás zaujala návštěva 3D kina, ve kterém jsme viděli film o životě tamních dinosaurů. foto

„Poznej nejprve svou domovinu, a potom se vydej do světa…“

Za poznáváním historického a kulturního bohatství svého města se v pátek 7. června vydali žáci ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově. Zapojili se tak do interaktivního vzdělávacího projektu Bohumína „Moje město“.

03f_Moje město_303f_Moje město_1003f_Moje město_1503f_Moje město_3103f_Moje město_43

Každá třída si nejprve vybrala „svou“ městskou část, kterou zpracovala formou prezentace. Samotná exkurze započala v místě, kde žáci navštěvují svou školu. Poté zamířili do všech městských částí, v nichž poznávali kulturní, technické, historické či přírodní zajímavosti města. Nejdelší zastávku věnovali místům, kde  započala historie Bohumína – Starému Bohumínu. Tady si prohlédli krásně opravenou nejstarší církevní stavbu, starobohumínský kostel Narození Panny Marie, prošli se po technické památce - hraničním mostě Františka Josefa, seznámili se s jedinečností přírodní památky Meandry Odry a velkou pozornost věnovali historickým budovám na náměstí a pokladům, které ukrývají – např. původním zvonům kostela, vystaveným v hotelu Pod zeleným dubem. V dalších částech města zjistili, jak velké je nejmenší náměstí České republiky, vyzkoušeli si cvičnou hasičskou dráhu, vyjeli na nejvyšší bod Bohumína a také se dozvěděli, kde je možné věnovat se letním vodním radovánkám.

Pomyslný kruh putování se uzavřel před městským úřadem poznáním, jak je naše město krásné a kolik zajímavostí nabízí každému, kdo tu zavítá. foto

04_den dětí_13Dne 31. 5. 2024 připravily učitelky naší školy u příležitosti svátku Dne dětí sportovní dopoledne pro chlapce a děvčata přípravné třídy a prvního ročníku. Školáci probíhali jednotlivá stanoviště a s nadšením plnili úkoly na přesnost, pozornost i rychlost. Za své výkony byli odměněni pěknými cenami. Na závěr sportovního dopoledne si děti pochutnaly na lahodné svačince. foto

07_Virtuální realita_2Jak se bezpečně pohybovat v internetovém prostředí, co je vhodné a bezpečné, co naopak není…Třeťáci a čtvrťáci, kteří mají letos nově předmět informatiku, se zúčastnili besedy, kterou jim připravili členové nízkoprahového klubu Bunkr – Bav se s námi o životě on-line. Beseda proběhla v pátek 31. 5. 2024 a všem žákům se velmi líbila. foto

Do dávné historie našeho města se přenesli žáci V. B v pátek 31. 5. V rámci exkurze navštívili městské muzeum v hotelu Pod zeleným dubem, kde se seznámili s archeologickými nálezy z území našeho města. Poté prošli hraniční most přes řeku Odru a zamířili na území meandrů Odry. Odtud zamířili do kostela Nanebevzetí Panny Marie, nejstarší církevní stavby Bohumína. Své putování historií zakončili prohlídkou náměstí Svobody a zaslouženým občerstvením J

Dne 29. 5. 2024 jela třída VII. B (7., 9.) na exkurzi do Prahy. Naším prvním cílem byla návštěva Národního muzea. V historické budově v čele Václavského náměstí jsme viděli mnoho exponátů od malých zkamenělých larev trilobitů až po obřího amonita a zcela nové modely pravěkých zvířat v životní velikosti.

Dále jsme pluli asi hodinu lodí ODRA po Vltavě do ZOO v Troji. Z hladiny řeky Vltavy jsme měli možnost nahlédnout na naše hlavní město z jiné perspektivy. Nejvíce se nám líbil pohled na Karlův most, Pražský hrad, staroslavné Hradčany, Národní divadlo a další pražské památky.

ZOO je rozdělena do různých sektorů, např. severský les, údolí slonů, africká savana, vodní svět a má mnoho pavilonů. Nahoru jsme se vyvezli lanovkou a pak krásnou procházkou scházeli dolů. Na vlastní oči jsme viděli bizony, slony, koně Převalského, lachtany, lemury, želvy, žirafy, hrochy, nosorožce, gorily, mnoho ptáků, plazů a další. Všechna zvířata byla překrásná.

Odpoledne jsme se autobusem a metrem vrátili do centra Prahy, prošli Václavák, nafotili pár fotek a pak jsme už pokračovali směr hlavní nádraží, odkud jsme jeli vlakem přímo do Bohumína.

Počasí nám přálo, program byl bohatý a my se vrátili domů se spoustou krásných zážitků. foto

05_Exkurze Praha_1905_Exkurze Praha_405_Exkurze Praha_1605_Exkurze Praha_805_Exkurze Praha_10

06_Dračí lodě_7Žáci druhého stupně se tradičně zúčastnili závodů dračích lodí na Vrbickém jezeře, které se konaly v pátek 24. 5. 2024 na Vrbickém jezeře. V tomto ročníku síly nové posádce nestačily a tak si vybojovali 8. místo. Ze závodu si však žáci odnesli zkušeností z týmové spolupráce, které mohou využít v příštím roce. foto

08_Pudlovský zpěváček_7Malí i větší zpěváčci rozezněli naši školu 21. 5. svými hlasy a hlásky. V jejich podání zazněly lidové i moderní písně, které se porotě, i všem přítomným dětem a vyučujícím velmi líbily. Soutěžící si za ně vysloužili krásné ceny a diplomy a na závěr si společně zazpívali a zatančilifoto

08a_Den matek v PT_3S dětmi jsme si připravili besídku kde Dni matek, která proběhla dne 21. 5. 2024. Maminkám jsme předvedli připravený tanec, básničku a písničku a následně jim děti předaly dáreček, který vyrobili. Společné dopoledne jsme zakončili opékáním. foto

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení