Kapuce od mikiny_25V úterý 1. 11. 2022 se pro žáky druhého stupně konala čtenářská dílna s povídkovými texty renomovaných českých autorů. V první části byla žákům představena kniha s názvem Kapuce od mikiny, která obsahuje patnáct povídek pro děti a mládež. Během čtenářské dílny si žáci přečetli povídku Hausbót a následně s ní společně pracovali podle instrukcí zkušené odbornice Mgr. Petry Charmite. V závěru celého projektu proběhla skupinová práce, ve které se žáci věnovali problematice určování a dodržování pravidel. Žákům se tento projekt líbil, kniha je zaujala, dokázali se zamyslet nad tématem přečtené povídky, a také prokázali schopnost spolupracovat ve skupině. foto 

Projektový den Minus na plus s Amosem v první části seznámil žáky 7. ročníku s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského a myšlenkovým odkazem jeho díla Obecná všenáprava věcí lidských. Byl jim popsán jeho osobním příběhem a zejména jeho schopnost nevzdávat se v náročných životních situacích. Druhá polovina projektového dne se zaměřila na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metodiky známé pod názvem Pět jazyků lásky. Cílem projektového dne bylo vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. V rámci tvorby vlastní timeline si žáci uvědomili, jaká životní období pro ně byla radostná (plusy) a jaká obtížná (minusy). Srovnáním s Komenského timeline poznali, že je to v lidském životě naprosto normální.  Pomocí aktivity páka si uvědomili, že k proměně k lepšímu je zapotřebí vyvinout vlastní úsilí, a u aktivity přetah lana navíc prožili, jak je důležitá při překonávání těžkých životních překážek spolupráce s dalšími lidmi.Někteří si uvědomili, že některé životní situace jsou složité jako labyrint. foto

Projektový den Minus na plus s Amosem_4Projektový den Minus na plus s Amosem_11Projektový den Minus na plus s Amosem_18Projektový den Minus na plus s Amosem_2

Oranžový den_8V úterý 25. 10. 2022 se mohli žáci naší školy obléknout do oranžového oblečení a podpořit tak náš školní „Oranžový den“. Výuka v tento den byla tematicky věnována Halloweenu. Žáci se během dne dozvěděli spoustu informací o tomto svátku, připomněli si jeho původ, zvyky či tradice s ním spojené. V poslední vyučovací hodině si žáci společně s třídními učiteli vydlabali dýně, kterými následně vyzdobili školu. Aktivit na prvním stupni se mohli zúčastnit i rodiče, kteří si společně se svými dětmi vytvořili si nějaký podzimní výrobek a děti jim na oplátku formou besídky ukázaly, co vše se už v tomto školním roce naučili. foto

Ukázková hodina_5

 

Dne 25. 10. 2022 se uskutečnila ukázková hodina pro rodiče žáků z I. A třídy. Tato ukázková hodina se nesla ve strašidelném duchu, neboť se na škole slavil Halloween. Žáci recitovali, počítali duchy, četli čarovná písmenka a s rodiči si vyrobili strašidelnou papírovou dýni. foto

Výrobu dekoračních podzimních věnců přišla do dívčí hodiny pracovního vyučování podpořit odbornice z praxe, která holkám vysvětlila základy floristiky a dekorování. V průběhu vyučování si dívky vytvořily vlastní podzimní věnec dle vlastního vkusu. foto

Floristika ve škole_3Floristika ve škole_8Floristika ve škole_13Floristika ve škole_1

Milou návštěvu zažili ve středu 12. října žáci I. stupně, kdy je navštívil chlupatý host se svou paní cvičitelkou z Krnova. Děti se během interaktivní besedy dozvěděly spoustu důležitých a zajímavých informací o chování psů, pravidlech bezpečného zacházení s nimi, o způsobu léčení pomocí kontaktu se psem a dokonce se s pejskem mohly i pomazlit. foto

Canisterapie_7Canisterapie_5Canisterapie_6Canisterapie_8

Naše škola se zapojila do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu a rozvoj technické gramotnosti a ekologického chování. Pod názvem Pojízdná učebna techniky přijel speciálně upravený a moderními technologiemi vybavený nákladní automobil, ve kterém žáci pracovali dvě vyučovací hodiny na 3D tiskárnách. Vyzkoušeli si navrhnout vlastní klíčenku, kterou si vytiskli a odnesli domů. Druhou část pak absolvovali ve třídě, kde byl pro ně připravený výchovně vzdělávací program zaměřený na ekologické chování a bezpečné používání technologií.  Cílem projektu je popularizovat techniku, řemeslo a ekologické chování.  V odpoledních hodinách byl program věnován učitelům. Všechny aktivity byly pro žáky velmi zajímavé a jsme moc rádi, že Pojízdná učebna k nám zavítala. foto

tiskneme_3tiskneme_7tiskneme_23tiskneme_20

V pondělí 26. 9. 2022 proběhl projektový den ve znamení Dne jazyků. Každá třída si vylosovala jeden stát, kterému se v průběhu projektového dne věnovala. Losování dopadlo takto: I. A Česká republika, II. A (2.,3.) Slovensko, V. A (4.,5.) Anglie, VII. A Španělsko, VIII. A Polsko, IX. A Německo, V. B (2.,3.,4.,5.) Francie, VIII. B (6.,8.) Maďarsko. Při tvorbě projektu se jednotlivé třídy zaměřily na zadaná kritéria. Na základě sestaveného časového harmonogramu se žáci navzájem postupně navštěvovali a seznamovali spolužáky se základními informacemi i zvláštnostmi vybraných států. Žáci se pečlivě připravovali, kreslili mapy států a do nich zakreslovali zajímavá místa, měli připraveny ochutnávky oblíbených jídel a výstavku výrobků daných států, na interaktivní tabuli pouštěli zajímavé ukázky místních tradic, zvyků hudby. Na závěr byli žáci podrobeni krátkému testu z nově nabytých informací, který byl ihned vyhodnocen. Projektový den se vydařil, žáci i učitelé byli spokojeni. foto

Den jazyků_1Den jazyků_6Den jazyků_8Den jazyků_26

Dne 22. 9. 2022 jela třída IX. A a VIII. B (6.,8.) do Prahy. První zastávkou byla návštěva Novoměstské radnice na Karlově náměstí, kde probíhala prezentace deskových her a workshopy s hlavolamy. Poté následovala prohlídka hlavního města, žáci mohli vidět Tančící dům, řeku Vltavu a Karlův most, také Staroměstské náměstí, na kterém obdivovali Orloj. Další aktivitou byla návštěva Muzea iluzí. K Hlavnímu nádraží se vydali po Václavském náměstí a prohlédli si Národní muzeum i sochu svatého Václava. Po náročném dni plném nových zážitků únavou prospali skoro celou cestu domů. foto

22. 9. Praha_1522. 9. Praha_2222. 9. Praha_4122. 9. Praha_422. 9. Praha_47

 

16. 9. v ZOO_1

 

Dne 16. 9. 2022 se uskutečnil výlet žáků I. stupně do zoologické zahrady v Ostravě. Žáci se postupně seznamovali se všemi zvířaty. Nejvíce se jim líbili medvědi, lvi, žirafy a opice. Pro většinu žáků byl tento výlet nezapomenutelným zážitkem. foto

první den ve škole_5

 

V novém školním roce naše škola přivítala jak učitele a zaměstnance školy, tak nové žáky, kterými byli prvňáčci a děti z přípravné třídy. Úspěšný vstup do nového školního roku žákům přišli popřát také zástupci z Městského úřadu Bohumín. foto

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení