Masopustního veselí, pořádaného Základní uměleckou školou v Bohumíně, se zúčastnila v tomto roce i naše škola. Žáci 2., 3., 4., 5., ročníku, k nimž se přidala děvčata II. stupně, si připravili s pomocí svých vyučujících krásné masky i kulturní program, kterými přispěli k vytvoření průvodu masek i pravé masopustní atmosféry. V příštím roce se k této vydařené akci naše škola velmi ráda opět připojí. foto

Masopust_9Masopust_8Masopust_1

Stolní tenis_1

 

Ve středu 22. února se na naší škole uskutečnil pingpongový turnaj, kterého se zúčastnilo 13 chlapců z druhého stupně. Celkovým vítězem se stal Roman Turko z devátého ročníku. Žákům se turnaj líbil a celou akci si užili. foto

Dne 15. 2. 2023 se v přípravné třídě konala ukázková hodina pro rodiče našich nejmladších žáků. O ukázkovou hodinu byl veliký zájem a na děti se přišli podívat nejen rodiče, ale i prarodiče a tety. Děti si společně s paní učitelkou a s paní asistentkou připravily aktivity, aby ukázaly všem přítomným, co se již naučily. Nechybělo ani taneční a pěvecké vystoupení. Na závěr děti předaly svým blízkým srdíčko, které samy vyrobily. Děti byly nadšené a všem zúčastněným se ukázková hodina líbila.

DOV Ostrava - Tajemná substance_7Dne 9. 2. 2023 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili v DOV Ostrava programu Tajemná substance. Řešili různé chemické hádanky, prováděli bezpečné chemické reakce, aby přišli na to, jakou chemickou látkou vlastně zkoumají. Ocitli se v roli mladých alchymistů skoro jako na dvoře císaře Rudolfa II., ale k vyřešení úkolu používali moderní metody analytické chemie v chemické laboratoři. foto

Pravidla slušného chování si 1. února zopakovali žáci V. B v rámci interaktivní besedy v knihovně. Od paní knihovnice si vysloužili pochvalu za své znalosti, seznámili se s obnoveným prostředím knihovny, které se jim moc líbilo stejně jako beseda a odnesli si kromě hezkých zážitků a nových poznatků i přihlášky do knihovny.

Den prevence_2Ve středu 25. 1. 2023 se na naší škole uskutečnil Den prevence kriminality.

Žáci z prvního stupně a děti z přípravné třídy se čtyři vyučovací hodiny věnovali slušnému chování. Samostatné třídy chodily po různých stanovištích, na kterých plnili úkoly. Stanoviště byla vždy tematicky zaměřena: chování v hodině a o přestávce, chování v dopravních prostředcích, chování na úřadě a v obchodě, práce s kouzelným slovíčkem, či představení se. Po splnění všech stanovišť se žáci vrátili do svých tříd, kde výtvarně zpracovali své výstupy.

Žáci z druhého stupně zhlédli video zaměřené na prevenci domácího násilí. Na ukázkovém příkladu viděli, jaké podoby může domácí násilí mít, jaké jsou jeho hlavní znaky a na koho se mohou obrátit v případě, že si něčím podobným budou sami procházet nebo budou někoho takového znát ve svém okolí. Po zhlédnutí videa se žáci aktivně zapojovali do diskuze na dané téma a věnovali se aktivitám, které pro ně byly připravené. V hodině pracovního vyučování pak vytvořili výtvarný výstup na téma prevence rizikového chování a v hodině tělesné výchovy se věnovali sebeobranně.

Výtvarné výstupy ze Dne prevence jsou vyvěšeny na chodbě u vstupu do školní budovy. Žáci je tak mají neustále na očích a mohou si tento den a pravidla slušného chování neustále připomínat. foto

 

V adventním čase roku 2022 si žáci V. A (4.,5.) s třídní učitelkou připravili příběh „Narození Ježíše Krista“. Své divadelní dovednosti školáci předvedli i ostatním spolužákům. Chlapci a děvčata prezentovali příběh zrození nového života, který byl protkán krásnými melodiemi koled. Celou atmosféru dokreslily kostýmy dětí a nádherné kulisy. Vystoupení se povedla a byla završena přáním všeho nejlepšího do nového roku 2023.

Již tradičně se sešli rodiče se svými dětmi a vyučujícími naší školy v adventním čase, aby se připravili na příchod nejkrásnějšího svátku v roce. Společně se svými dětmi vyrobili zajímavé vánoční dekorace a vytvořili krásnou předvánoční atmosféru. foto

Vánoční dílničky s rodiči_13Vánoční dílničky s rodiči_5Vánoční dílničky s rodiči_12Vánoční dílničky s rodiči_4

VŽivot má mnoho podob_1e čtvrtek 8. 12. 2022 navštívil přípravnou třídu a 1. třídu pan Adam, který je na vozíčku. Dětem dopoledne přiblížil život s handicapem. Vysvětlil jim, jak vozíček funguje, co vše potřebuje za pomůcky. Děti si mohly vyzkoušet mechanický vozík a také si prohlédly elektrický vozík.

Pan Adam dětem ukázal, že i na vozíčku se dá sportovat. Děti si vyzkoušely hru Boccia, hra je podobná pétanque, rozdíl je v tom, že hráči sedí na židli či vozíku. foto

 

Také v naší škole chodil Mikuláš se svými pomocníky, aby odměnil hodné děti a ty trošku zlobivé motivoval k lepšímu chování. foto

Mikuláš_17Mikuláš_11Mikuláš_9Mikuláš_35Mikuláš_31

V pátek 2. 12. se celá naše škola již tradičně sešla na ledě zimního stadionu v Bohumíně. Ledové radovánky si vyzkoušeli nejen ti starší, ale i nejmladší žáci z první třídy, kteří stáli na bruslích poprvé. Bruslení se u všech žáků i vyučujících opět setkalo s velkým ohlasem a všichni si ho moc užilifoto

Bruslení_4Bruslení_26Bruslení_40Bruslení_30Bruslení_23

Pěvecký kroužek po dvouleté koronavirové pauze opět prezentoval naši školu na tradiční předvánoční akci města. Starší i noví členové kroužku pod vedení paní učitelky Radky Kadlíčkové zazpívali na zaplněném náměstí T. G. Masaryka čtyři písně, které se setkaly s velkým ohlasem posluchačů. Vystoupení je možné shlédnout ve videogalerii školy.

Ve čtvrtek 1. 12. vyrazili žáci naší školy na exkurzi do Planetária v Ostravě. Program obsahoval zajímavé přednášky o planetách Sluneční soustavy a také tematický sférický film, prohlídku hvězdárny, pozorování okolí pravým hvězdářským dalekohledem a zkoumání různých kosmických jevů v interaktivních expozicích. Dětem se celý program moc líbil. foto

Planetárium_8Planetárium_13Planetárium_24Planetárium_19Planetárium_23

Dne 25. 11. 2022 se žáci V. A se zúčastnili besedy v Městské knihovně Bohumín. Lekce na téma etiketa byla pro žáky zajímavá. Vždyť každý člověk by měl vědět, jak se má ve společnosti chovat. Žáci se zaujetím vyslechli poutavé vyprávění paní lektorky, které bylo protkáno soutěžemi i hádankami. V závěru jsme příjemné knihovnické dopoledne vyhodnotili jako inspirující pro život.

Naše škola T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově se zapojila do česko-slovenského projektu Bubnovačka 2022, který je zaměřen na pomoc týraným a zanedbávaným dětem. Během akce se žáci naučili nejen různé rytmy na bicí nástroje, ale především si uvědomili, že všechny děti nemají v naší vyspělé společnosti zajištěny nezbytné podmínky pro spokojený život. foto 

Bubnovačka_2Bubnovačka_9Bubnovačka_13Bubnovačka_15Bubnovačka_6

Den s Policii ČR prožili všichni žáci z prvního stupně. Žáci si mohli prohlédnout policejní auta, vyzkoušet si zapnout policejní majáky či si obléknout neprůstřelnou vestu. V další části jim byla představena práce psovodů, kteří dojeli se čtyřmi psy. V závěru dne si žáci osvěžili znalosti z dopravní výchovy. Den s Policii ČR se všem zúčastněným líbil. foto

Policie ve škole_5Policie ve škole_34Policie ve škole_26Policie ve škole_22Policie ve škole_44

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení