Zajímavou exkurzi do historie našeho kraje zažili žáci I. stupně naší školy. Vypravili se do Archeoparku v Chotěbuzi. V rámci programu Branou do minulosti se v interaktivních expozicích dozvěděli mnoho informací o životě našich předků, nahlédli do jejich obydlí, prohlédli si i vyzkoušeli historické oděvy, mletí obilí, výrobu keramiky, psaní do voskové tabulky a střelbu z luku, která děti nejvíce zaujala. foto

Chotěbuz_17Chotěbuz_19Chotěbuz_20Chotěbuz_21Chotěbuz_11

V úterý 16. 5. 2023 se první třída zaplnila maminkami. Žáci ukázali maminkám své čtenářské dovednosti, pak si společně zazpívali a zatančili.Nakonec maminkám předali vlastnoručně vyrobené přáníčko a papírové srdce na špejli.

 Letos se celostátní ekologické úklidové akce Ukliďme Česko zúčastnila i našeUkliďme Česko_2 škola. Vyzbrojeny pytli a rukavicemi se děti se svými vyučujícími rozešly po blízkém i vzdálenějším okolí školy a nasbíraly spoustu pytlů nejrůznějšího odpadu. Znovu si tak připomněly, jak je důležité pečovat o své okolí a k přírodě se chovat ohleduplně. foto

Ve středu 12. 4. navštívily základní školu v Bohumíně-Pudlově ženy z neziskové organizace Romea, která podporuje boj proti rasismu a klade důraz na dodržování lidských práv ve společnosti. Workshopu s virtuální realitou se zúčastnili žáci druhého stupně. Cílem projektu Paměť Romů bylo seznámit žáky s tématem druhé světové války a koncentračními tábory pro romské obyvatelstvo, které existovaly na území dnešního českého státu.

Žáci byli rozděleni do menších skupinek, ve kterých měli vypracovat zadaný úkol týkající se koncentračních táborů, a poté tuto práci představit svým spolužákům. V další části této akce žáci dostali dotazníky a jejich úkolem bylo odpovědět na zadané otázky s pomocí obrazových a textových materiálů, které měli k dispozici. Součástí workshopu byla i virtuální realita – žáci měli možnost vyzkoušet si speciální brýle pro virtuální realitu, díky kterým si mohli prohlédnout prostory koncentračního tábora, který se nacházel v Letech u Písku.

Dětem se celá akce líbila, vybrané téma pro ně bylo zajímavé. Bavila je jak práce ve skupinách, během které museli spolupracovat, rozdělit si práci a následně výsledky svého bádání představit svým spolužákům, tak i možnost vyzkoušet si brýle pro virtuální realitu, s pomocí nich si prošli prostory koncentračního tábora. foto

Romea_2Romea_4Romea_12Romea_6Romea_3

Dlouhá léta se rodiče, žáci a zaměstnanci Základní školy T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově scházejí při společném tvoření u příležitosti oslav vánočních a velikonočních svátků. Nejinak tomu bylo také při vítání letošních svátků jara, kdy se již tradičně velký počet zájemců o výrobu nejrůznějších dekorací sešel v jednotlivých třídách 1. stupně. Mnoha technikami tu rodiče spolu se svými dětmi vytvořili spoustu krásných velikonočních věnečků, zajíčků, vajíček a dalších předmětů ke zkrášlení svých domovů. Velkou odměnou organizátorům této vydařené akce byla pohodová atmosféra a spokojené úsměvy všech zúčastněných. foto

Velikonoční dílničky_1Velikonoční dílničky_12Velikonoční dílničky_23Velikonoční dílničky_1Velikonoční dílničky_31

Plavecká výuka_6

Každý čtvrtek už 4. měsíc se děti z druhé a třetí třídy těší na plavání. S paní plavčicíse učí splývat, skákat do vody, potápět a také plavat plavecké styly. A na konci hodiny hurá na tobogán! foto

Již tradičně se na naší škole v měsíci březnu koná akce „Velcí čtou malým“, kdy žáci z druhého stupně předčítají žákům z nižšího stupně. Dne 24. 3. 2023 si deváťáci připravili pro své mladší spolužáky loutkové divadelní představení O Červené Karkulce. Roman v roli vyprávěče představoval pohádkového dědečka, který děti provázel celým představením. V závěru pohádky si všichni společně i s loutkami zatancovali. Následovala práce ve skupinkách. Žáci z deváté třídy si připravili stanoviště, na kterých žáci trénovali svou paměť, zjistili, co mají lidé v břiše a v hrudníku, jemnou motoriku trénovali na interaktivním bludišti, rozhodovali, která zvířátka žijí v lese a která doma a určovali zvířecí stopy. Akce se všem líbila. foto

Velcí čtou malým_8Velcí čtou malým_14Velcí čtou malým_23Velcí čtou malým_12

Beseda v knihovně - Lidové tradice_5

 

Dne 10. 3. 2023 žáci V. A (4.,5.) navštívili městskou knihovnu v Bohumíně. Paní lektorka je obeznámila s lidovými tradicemi. Školáci pozorně vyslechli vyprávění o zvycích v únoru i v březnu. Všichni během besedy plnili různé úkoly a odpovídali na dané otázky. Lekce žáky tematicky oslovila. Získané vědomosti určitě využijeme v hodinách Českého jazyka.

foto                                                                  

Aktuálním tématem dezinformace se zabývali žáci VIII. B (6., 8.) třídy na beseKnihovna VIII. B_1dě v městské knihovně. Paní knihovnice žákům vysvětlila pojem dezinformace, jak je rozpoznat a umět vyhodnotit jejich pravdivost. S žáky si povídala o zdrojích informací, také jim vysvětlila, co to je Hoax a Fake News. Porovnali běžné noviny s bulvárem. Ukázali si, jak klamou reklamy nebo různé úhly pohledu. V závěru besedy žáci plnily různé tematické úkoly – hledali ve slovníku cizích slov, porovnávali noviny, nebo měli vymyslet slogan a inzerát na vlastní výrobek.  foto

ZUŠ - koncert_2Na svůj první výchovný koncert do Základní umělecké školy v Bohumíně se 7. 3. vydali žáci I. stupně. Zábavnou formou si tu zopakovali a připomněli pravidla chování na koncertu klasické hudby, seznámili se s mnohými hudebními nástroji, poslechli si krásné skladby v podání žáků školy a získali i odměny za správné odpovědi na záludné otázky průvodkyň programem, kterými byly paní ředitelka ZUŠ Barbora Kachlová a paní zástupkyně Renata Suchánková. Jim oběma i všem protagonistům koncertu patří velký dík všech zúčastněných za rozšíření obzorů v oblasti hudby a nádherný zážitek. foto

Dne 2. 3. 2023 si žáci V. A prakticky ověřili v laboratoři DOV své znalosti o fotosyntéze na téma Zelená fabrika. Žáci zkoumali pod mikroskopem list vodní rostliny a špenátu. Výsledkem zkoumání byl pak mikroskopický pohled do procesu fotosyntézy. Lekce se všem líbila. foto

DOV - Zelená fabrika_1DOV - Zelená fabrika_5DOV - Zelená fabrika_13dov_-_zelena_fabrika_7_20230308_1509761974.jpgDOV - Zelená fabrika_6

Recitační soutěž_2

 

Dne 1. 3. 2023 se konalo v ZUŠ Bohumín městské kolo v recitaci. Naši školu reprezentoval žák 4. ročníku Jakub Lasztuwka. Jakub svou báseň prezentoval zřetelně a melodicky. Porota jeho výkon ocenila Čestným uznáním, knihou a drobným dárečkem. foto

Pudlovský zpěváček_14Po dlouhé odmlce se do naší školy vrátila tradiční soutěž ve zpěvu Pudlovský zpěváček. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků z I. a II. stupně naší školy, od nejmladších dětí z přípravné třídy až po žáky 7. ročníku. Všichni zúčastnění předvedli krásná vystoupení, která odbornou porotu ve složení p. as. Dubnická, p. as. Oračková, p. uč. Puková a p. uč. Kadlíčková velmi zaujala. Za své výkony byli všichni soutěžící oceněni věcnými cenami a hlavní odměnou pro všechny účastníky bude návštěva výchovného koncertu v Základní umělecké škole v Bohumíně.Pudlovský zpěváček_9

Ocenění zpěváčci: ve čtyřech kategoriích se na 1. místech umístili Adrian Mišalko, Vladimír Strkáč, Josef Olah a Michaela Milková. 2. místo získali Fabia Mirga, Zdenko Horváth, Kristýna Gaborová a Gabriel Olah. 3. místo si vyzpívali Vojtěch Mišalko, Lukáš Alexandr Gabčo a Nikolas Gabčo. Všem moc gratulujeme a těšíme se na příští soutěž! foto

Lektorky ze Zdravotního ústavu v Ostrava dne 27. 2. 2023 vedly pro žáky z naší školy Preventivní programy zaměřené na témata prevence kouření, užívání alkoholu a prevence nádorových onemocnění. 

Prevence kouření se zúčastnily třídy V. A (4.,5.) a VIII. B (6.,8.). Žáci byli upozorněni na zdravotní potíže způsobené kouřením, názorně si prohlédli příklady následků kouření a bylo jim zdůrazněno, že Normální je nekouřit!

Prevenci na užívání alkoholu se zúčastnili žáci sedmého ročníku. Žáci se seznámili s pojmem alkoholismus a s riziky, které s sebou konzumace alkoholu přináší. Dozvěděli se o onemocněních, která se mohou objevit u lidí, kteří konzumují alkohol. Pro žáky byly připravené také modely toho, jak může nadměrné požívání alkoholu poškodit orgány v těle. Žáci si také s pomocí speciálně upravených brýlí vyzkoušeli, jak vidí řidič po požití alkoholu.

Preventivního programu Prevence nádorových onemocnění se zúčastnili žáci z VIII. A a IX. A třídy. Přednášející jim vysvětlily, co je to nádorové onemocnění, jak jsou důležité preventivní prohlídky a jak předcházet nádorovým nemocněním. Všichni žáci si na modelu vyzkoušeli samovyšetření prsou, viděli a mohli si sáhnout na model plic kuřáka, dozvěděli se informace o rakovině kůže či tlustého střeva a konečníku. Na závěr byly pro žáky připraveny aktivity a žáci pomocí kartiček určovali, co patří do rizikových faktorů a co do prevence. foto

Prevence kouření, alkoholismu a nádorového onemocnění_3Prevence kouření, alkoholismu a nádorového onemocnění_10Prevence kouření, alkoholismu a nádorového onemocnění_6Prevence kouření, alkoholismu a nádorového onemocnění_5

Karneval_21

 

Dne 24. 2. 2023 se v tělocvičně školy konal maškarní ples. Děti z přípravné třídy a žáci z I. stupně si připravili nádherné masky, které při tancování náležitě předvedli. Nejen taneční zábava, ale i sportovní disciplíny, které žáci splnili na výbornou, všechny žáky bavila. Skákali v pytli, házeli na cíl, svou zručnost předvedli ve slalomové dráze. foto

 

Karneval_16Karneval_14Karneval_11Karneval_3Karneval_19

Kyberšikana, sexting_1Dne 23. 2. 2023 si žáci VII. A a V. A vyslechli besedu na téma „Nebuď oběť“ (kyberšikana a sexting). Pan lektor žákům vysvětlil, proč si mají hlídat své soukromí. Zejména při odesílání osobních fotografií. Z Desatera chytrého surfaře se chlapci a děvčata dověděli mimo jiné: „Nebojím se svěřit, když mě někdo kyberšikanuje. Na problémy nejsem sám, vždycky je tu někdo, kdo mi pomůže.“ V závěru přednášky pan lektor prezentoval příběh dívky, která se stala obětí své internetové bezradnosti. Jmenovaný příběh žáky silně zasáhl, posluchači si tak plně uvědomili jeho hloubku. foto

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení