Aktuálním tématem dezinformace se zabývali žáci VIII. B (6., 8.) třídy na besedě v městské knihovně. Paní knihovnice žákům vysvětlila pojem dezinformace, jak je rozpoznat a umět vyhodnotit jejich pravdivost. S žáky si povídala o zdrojích informací, také jim vysvětlila, co to je Hoax a Fake News. Porovnali běžné noviny s bulvárem. Ukázali si, jak klamou reklamy nebo různé úhly pohledu. V závěru besedy žáci plnily různé tematické úkoly – hledali ve slovníku cizích slov, porovnávali noviny, nebo měli vymyslet slogan a inzerát na vlastní výrobek. 

ZUŠ - koncert_2Na svůj první výchovný koncert do Základní umělecké školy v Bohumíně se 7. 3. vydali žáci I. stupně. Zábavnou formou si tu zopakovali a připomněli pravidla chování na koncertu klasické hudby, seznámili se s mnohými hudebními nástroji, poslechli si krásné skladby v podání žáků školy a získali i odměny za správné odpovědi na záludné otázky průvodkyň programem, kterými byly paní ředitelka ZUŠ Barbora Kachlová a paní zástupkyně Renata Suchánková. Jim oběma i všem protagonistům koncertu patří velký dík všech zúčastněných za rozšíření obzorů v oblasti hudby a nádherný zážitek. foto

Dne 2. 3. 2023 si žáci V. A prakticky ověřili v laboratoři DOV své znalosti o fotosyntéze na téma Zelená fabrika. Žáci zkoumali pod mikroskopem list vodní rostliny a špenátu. Výsledkem zkoumání byl pak mikroskopický pohled do procesu fotosyntézy. Lekce se všem líbila. foto

DOV - Zelená fabrika_1DOV - Zelená fabrika_5DOV - Zelená fabrika_13dov_-_zelena_fabrika_7_20230308_1509761974.jpgDOV - Zelená fabrika_6

Recitační soutěž_2

 

Dne 1. 3. 2023 se konalo v ZUŠ Bohumín městské kolo v recitaci. Naši školu reprezentoval žák 4. ročníku Jakub Lasztuwka. Jakub svou báseň prezentoval zřetelně a melodicky. Porota jeho výkon ocenila Čestným uznáním, knihou a drobným dárečkem. foto

Pudlovský zpěváček_14Po dlouhé odmlce se do naší školy vrátila tradiční soutěž ve zpěvu Pudlovský zpěváček. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků z I. a II. stupně naší školy, od nejmladších dětí z přípravné třídy až po žáky 7. ročníku. Všichni zúčastnění předvedli krásná vystoupení, která odbornou porotu ve složení p. as. Dubnická, p. as. Oračková, p. uč. Puková a p. uč. Kadlíčková velmi zaujala. Za své výkony byli všichni soutěžící oceněni věcnými cenami a hlavní odměnou pro všechny účastníky bude návštěva výchovného koncertu v Základní umělecké škole v Bohumíně.Pudlovský zpěváček_9

Ocenění zpěváčci: ve čtyřech kategoriích se na 1. místech umístili Adrian Mišalko, Vladimír Strkáč, Josef Olah a Michaela Milková. 2. místo získali Fabia Mirga, Zdenko Horváth, Kristýna Gaborová a Gabriel Olah. 3. místo si vyzpívali Vojtěch Mišalko, Lukáš Alexandr Gabčo a Nikolas Gabčo. Všem moc gratulujeme a těšíme se na příští soutěž! foto

Lektorky ze Zdravotního ústavu v Ostrava dne 27. 2. 2023 vedly pro žáky z naší školy Preventivní programy zaměřené na témata prevence kouření, užívání alkoholu a prevence nádorových onemocnění.

Prevence kouření se zúčastnily třídy V. A (4.,5.) a VIII. B (6.,8.). Žáci byli upozorněni na zdravotní potíže způsobené kouřením, názorně si prohlédli příklady následků kouření a bylo jim zdůrazněno, že Normální je nekouřit!

Prevenci na užívání alkoholu se zúčastnili žáci sedmého ročníku. Žáci se seznámili s pojmem alkoholismus a s riziky, které s sebou konzumace alkoholu přináší. Dozvěděli se o onemocněních, která se mohou objevit u lidí, kteří konzumují alkohol. Pro žáky byly připravené také modely toho, jak může nadměrné požívání alkoholu poškodit orgány v těle. Žáci si také s pomocí speciálně upravených brýlí vyzkoušeli, jak vidí řidič po požití alkoholu.

Preventivního programu Prevence nádorových onemocnění se zúčastnili žáci z VIII. A a IX. A třídy. Přednášející jim vysvětlily, co je to nádorové onemocnění, jak jsou důležité preventivní prohlídky a jak předcházet nádorovým nemocněním. Všichni žáci si na modelu vyzkoušeli samovyšetření prsou, viděli a mohli si sáhnout na model plic kuřáka, dozvěděli se informace o rakovině kůže či tlustého střeva a konečníku. Na závěr byly pro žáky připraveny aktivity a žáci pomocí kartiček určovali, co patří do rizikových faktorů a co do prevence.

Karneval_21

 

Dne 24. 2. 2023 se v tělocvičně školy konal maškarní ples. Děti z přípravné třídy a žáci z I. stupně si připravili nádherné masky, které při tancování náležitě předvedli. Nejen taneční zábava, ale i sportovní disciplíny, které žáci splnili na výbornou, všechny žáky bavila. Skákali v pytli, házeli na cíl, svou zručnost předvedli ve slalomové dráze. foto

 

Karneval_16Karneval_14Karneval_11Karneval_3Karneval_19

Kyberšikana, sexting_1Dne 23. 2. 2023 si žáci VII. A a V. A vyslechli besedu na téma „Nebuď oběť“ (kyberšikana a sexting). Pan lektor žákům vysvětlil, proč si mají hlídat své soukromí. Zejména při odesílání osobních fotografií. Z Desatera chytrého surfaře se chlapci a děvčata dověděli mimo jiné: „Nebojím se svěřit, když mě někdo kyberšikanuje. Na problémy nejsem sám, vždycky je tu někdo, kdo mi pomůže.“ V závěru přednášky pan lektor prezentoval příběh dívky, která se stala obětí své internetové bezradnosti. Jmenovaný příběh žáky silně zasáhl, posluchači si tak plně uvědomili jeho hloubku. foto

Masopustního veselí, pořádaného Základní uměleckou školou v Bohumíně, se zúčastnila v tomto roce i naše škola. Žáci 2., 3., 4., 5., ročníku, k nimž se přidala děvčata II. stupně, si připravili s pomocí svých vyučujících krásné masky i kulturní program, kterými přispěli k vytvoření průvodu masek i pravé masopustní atmosféry. V příštím roce se k této vydařené akci naše škola velmi ráda opět připojí. foto

Masopust_9Masopust_8Masopust_1

Stolní tenis_1

 

Ve středu 22. února se na naší škole uskutečnil pingpongový turnaj, kterého se zúčastnilo 13 chlapců z druhého stupně. Celkovým vítězem se stal Roman Turko z devátého ročníku. Žákům se turnaj líbil a celou akci si užili. foto

Dne 15. 2. 2023 se v přípravné třídě konala ukázková hodina pro rodiče našich nejmladších žáků. O ukázkovou hodinu byl veliký zájem a na děti se přišli podívat nejen rodiče, ale i prarodiče a tety. Děti si společně s paní učitelkou a s paní asistentkou připravily aktivity, aby ukázaly všem přítomným, co se již naučily. Nechybělo ani taneční a pěvecké vystoupení. Na závěr děti předaly svým blízkým srdíčko, které samy vyrobily. Děti byly nadšené a všem zúčastněným se ukázková hodina líbila.

DOV Ostrava - Tajemná substance_7Dne 9. 2. 2023 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili v DOV Ostrava programu Tajemná substance. Řešili různé chemické hádanky, prováděli bezpečné chemické reakce, aby přišli na to, jakou chemickou látkou vlastně zkoumají. Ocitli se v roli mladých alchymistů skoro jako na dvoře císaře Rudolfa II., ale k vyřešení úkolu používali moderní metody analytické chemie v chemické laboratoři. foto

Pravidla slušného chování si 1. února zopakovali žáci V. B v rámci interaktivní besedy v knihovně. Od paní knihovnice si vysloužili pochvalu za své znalosti, seznámili se s obnoveným prostředím knihovny, které se jim moc líbilo stejně jako beseda a odnesli si kromě hezkých zážitků a nových poznatků i přihlášky do knihovny.

Den prevence_2Ve středu 25. 1. 2023 se na naší škole uskutečnil Den prevence kriminality.

Žáci z prvního stupně a děti z přípravné třídy se čtyři vyučovací hodiny věnovali slušnému chování. Samostatné třídy chodily po různých stanovištích, na kterých plnili úkoly. Stanoviště byla vždy tematicky zaměřena: chování v hodině a o přestávce, chování v dopravních prostředcích, chování na úřadě a v obchodě, práce s kouzelným slovíčkem, či představení se. Po splnění všech stanovišť se žáci vrátili do svých tříd, kde výtvarně zpracovali své výstupy.

Žáci z druhého stupně zhlédli video zaměřené na prevenci domácího násilí. Na ukázkovém příkladu viděli, jaké podoby může domácí násilí mít, jaké jsou jeho hlavní znaky a na koho se mohou obrátit v případě, že si něčím podobným budou sami procházet nebo budou někoho takového znát ve svém okolí. Po zhlédnutí videa se žáci aktivně zapojovali do diskuze na dané téma a věnovali se aktivitám, které pro ně byly připravené. V hodině pracovního vyučování pak vytvořili výtvarný výstup na téma prevence rizikového chování a v hodině tělesné výchovy se věnovali sebeobranně.

Výtvarné výstupy ze Dne prevence jsou vyvěšeny na chodbě u vstupu do školní budovy. Žáci je tak mají neustále na očích a mohou si tento den a pravidla slušného chování neustále připomínat. foto

 

V adventním čase roku 2022 si žáci V. A (4.,5.) s třídní učitelkou připravili příběh „Narození Ježíše Krista“. Své divadelní dovednosti školáci předvedli i ostatním spolužákům. Chlapci a děvčata prezentovali příběh zrození nového života, který byl protkán krásnými melodiemi koled. Celou atmosféru dokreslily kostýmy dětí a nádherné kulisy. Vystoupení se povedla a byla završena přáním všeho nejlepšího do nového roku 2023.

Již tradičně se sešli rodiče se svými dětmi a vyučujícími naší školy v adventním čase, aby se připravili na příchod nejkrásnějšího svátku v roce. Společně se svými dětmi vyrobili zajímavé vánoční dekorace a vytvořili krásnou předvánoční atmosféru. foto

Vánoční dílničky s rodiči_13Vánoční dílničky s rodiči_5Vánoční dílničky s rodiči_12Vánoční dílničky s rodiči_4

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení