Dne 25. 11. 2022 se žáci V. A se zúčastnili besedy v Městské knihovně Bohumín. Lekce na téma etiketa byla pro žáky zajímavá. Vždyť každý člověk by měl vědět, jak se má ve společnosti chovat. Žáci se zaujetím vyslechli poutavé vyprávění paní lektorky, které bylo protkáno soutěžemi i hádankami. V závěru jsme příjemné knihovnické dopoledne vyhodnotili jako inspirující pro život.

Naše škola T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově se zapojila do česko-slovenského projektu Bubnovačka 2022, který je zaměřen na pomoc týraným a zanedbávaným dětem. Během akce se žáci naučili nejen různé rytmy na bicí nástroje, ale především si uvědomili, že všechny děti nemají v naší vyspělé společnosti zajištěny nezbytné podmínky pro spokojený život.

Kapuce od mikiny_25V úterý 1. 11. 2022 se pro žáky druhého stupně konala čtenářská dílna s povídkovými texty renomovaných českých autorů. V první části byla žákům představena kniha s názvem Kapuce od mikiny, která obsahuje patnáct povídek pro děti a mládež. Během čtenářské dílny si žáci přečetli povídku Hausbót a následně s ní společně pracovali podle instrukcí zkušené odbornice Mgr. Petry Charmite. V závěru celého projektu proběhla skupinová práce, ve které se žáci věnovali problematice určování a dodržování pravidel. Žákům se tento projekt líbil, kniha je zaujala, dokázali se zamyslet nad tématem přečtené povídky, a také prokázali schopnost spolupracovat ve skupině. foto 

Projektový den Minus na plus s Amosem v první části seznámil žáky 7. ročníku s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského a myšlenkovým odkazem jeho díla Obecná všenáprava věcí lidských. Byl jim popsán jeho osobním příběhem a zejména jeho schopnost nevzdávat se v náročných životních situacích. Druhá polovina projektového dne se zaměřila na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metodiky známé pod názvem Pět jazyků lásky. Cílem projektového dne bylo vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. V rámci tvorby vlastní timeline si žáci uvědomili, jaká životní období pro ně byla radostná (plusy) a jaká obtížná (minusy). Srovnáním s Komenského timeline poznali, že je to v lidském životě naprosto normální.  Pomocí aktivity páka si uvědomili, že k proměně k lepšímu je zapotřebí vyvinout vlastní úsilí, a u aktivity přetah lana navíc prožili, jak je důležitá při překonávání těžkých životních překážek spolupráce s dalšími lidmi.Někteří si uvědomili, že některé životní situace jsou složité jako labyrint. foto

Projektový den Minus na plus s Amosem_4Projektový den Minus na plus s Amosem_11Projektový den Minus na plus s Amosem_18Projektový den Minus na plus s Amosem_2

Oranžový den_8V úterý 25. 10. 2022 se mohli žáci naší školy obléknout do oranžového oblečení a podpořit tak náš školní „Oranžový den“. Výuka v tento den byla tematicky věnována Halloweenu. Žáci se během dne dozvěděli spoustu informací o tomto svátku, připomněli si jeho původ, zvyky či tradice s ním spojené. V poslední vyučovací hodině si žáci společně s třídními učiteli vydlabali dýně, kterými následně vyzdobili školu. Aktivit na prvním stupni se mohli zúčastnit i rodiče, kteří si společně se svými dětmi vytvořili si nějaký podzimní výrobek a děti jim na oplátku formou besídky ukázaly, co vše se už v tomto školním roce naučili. foto

Ukázková hodina_5

 

Dne 25. 10. 2022 se uskutečnila ukázková hodina pro rodiče žáků z I. A třídy. Tato ukázková hodina se nesla ve strašidelném duchu, neboť se na škole slavil Halloween. Žáci recitovali, počítali duchy, četli čarovná písmenka a s rodiči si vyrobili strašidelnou papírovou dýni. foto

Výrobu dekoračních podzimních věnců přišla do dívčí hodiny pracovního vyučování podpořit odbornice z praxe, která holkám vysvětlila základy floristiky a dekorování. V průběhu vyučování si dívky vytvořily vlastní podzimní věnec dle vlastního vkusu. foto

Floristika ve škole_3Floristika ve škole_8Floristika ve škole_13Floristika ve škole_1

Milou návštěvu zažili ve středu 12. října žáci I. stupně, kdy je navštívil chlupatý host se svou paní cvičitelkou z Krnova. Děti se během interaktivní besedy dozvěděly spoustu důležitých a zajímavých informací o chování psů, pravidlech bezpečného zacházení s nimi, o způsobu léčení pomocí kontaktu se psem a dokonce se s pejskem mohly i pomazlit. foto

Canisterapie_7Canisterapie_5Canisterapie_6Canisterapie_8

Naše škola se zapojila do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu a rozvoj technické gramotnosti a ekologického chování. Pod názvem Pojízdná učebna techniky přijel speciálně upravený a moderními technologiemi vybavený nákladní automobil, ve kterém žáci pracovali dvě vyučovací hodiny na 3D tiskárnách. Vyzkoušeli si navrhnout vlastní klíčenku, kterou si vytiskli a odnesli domů. Druhou část pak absolvovali ve třídě, kde byl pro ně připravený výchovně vzdělávací program zaměřený na ekologické chování a bezpečné používání technologií.  Cílem projektu je popularizovat techniku, řemeslo a ekologické chování.  V odpoledních hodinách byl program věnován učitelům. Všechny aktivity byly pro žáky velmi zajímavé a jsme moc rádi, že Pojízdná učebna k nám zavítala. foto

tiskneme_3tiskneme_7tiskneme_23tiskneme_20

V pondělí 26. 9. 2022 proběhl projektový den ve znamení Dne jazyků. Každá třída si vylosovala jeden stát, kterému se v průběhu projektového dne věnovala. Losování dopadlo takto: I. A Česká republika, II. A (2.,3.) Slovensko, V. A (4.,5.) Anglie, VII. A Španělsko, VIII. A Polsko, IX. A Německo, V. B (2.,3.,4.,5.) Francie, VIII. B (6.,8.) Maďarsko. Při tvorbě projektu se jednotlivé třídy zaměřily na zadaná kritéria. Na základě sestaveného časového harmonogramu se žáci navzájem postupně navštěvovali a seznamovali spolužáky se základními informacemi i zvláštnostmi vybraných států. Žáci se pečlivě připravovali, kreslili mapy států a do nich zakreslovali zajímavá místa, měli připraveny ochutnávky oblíbených jídel a výstavku výrobků daných států, na interaktivní tabuli pouštěli zajímavé ukázky místních tradic, zvyků hudby. Na závěr byli žáci podrobeni krátkému testu z nově nabytých informací, který byl ihned vyhodnocen. Projektový den se vydařil, žáci i učitelé byli spokojeni. foto

Den jazyků_1Den jazyků_6Den jazyků_8Den jazyků_26

Dne 22. 9. 2022 jela třída IX. A a VIII. B (6.,8.) do Prahy. První zastávkou byla návštěva Novoměstské radnice na Karlově náměstí, kde probíhala prezentace deskových her a workshopy s hlavolamy. Poté následovala prohlídka hlavního města, žáci mohli vidět Tančící dům, řeku Vltavu a Karlův most, také Staroměstské náměstí, na kterém obdivovali Orloj. Další aktivitou byla návštěva Muzea iluzí. K Hlavnímu nádraží se vydali po Václavském náměstí a prohlédli si Národní muzeum i sochu svatého Václava. Po náročném dni plném nových zážitků únavou prospali skoro celou cestu domů. foto

22. 9. Praha_1522. 9. Praha_2222. 9. Praha_4122. 9. Praha_422. 9. Praha_47

 

16. 9. v ZOO_1

 

Dne 16. 9. 2022 se uskutečnil výlet žáků I. stupně do zoologické zahrady v Ostravě. Žáci se postupně seznamovali se všemi zvířaty. Nejvíce se jim líbili medvědi, lvi, žirafy a opice. Pro většinu žáků byl tento výlet nezapomenutelným zážitkem. foto

první den ve škole_5

 

V novém školním roce naše škola přivítala jak učitele a zaměstnance školy, tak nové žáky, kterými byli prvňáčci a děti z přípravné třídy. Úspěšný vstup do nového školního roku žákům přišli popřát také zástupci z Městského úřadu Bohumín. foto

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení