práce s linem_9V pondělí 16. 5. 2022 se žáci z VII. B a VIII. A třídy zúčastnili výukového programu grafické techniky - linoryt. Na začátku výuky byli žáci upozorněni, jak zacházet s rydly, co je lis, jak se válí barva a jak se tiskne. Každý žák si vybral svůj oblíbený motiv, který vyryl do lina a následně tiskl. Všem se výtvory povedly a žáci byli se svým dílem spokojeni. foto

V úterý 10. 5. 2022 se žáci 6., 7. a 8. ročníku vypravili do Vrbice k místnímu jezeru, kde na ně čekal pan instruktor s loďkou. Před plavbou žáci absolvovali krátký výcvik, aby rozuměli pokynům pana instruktora a poté se již mohli vydat na plavbu po jezeře. Pro žáky to byla nová zkušenost, ze které byli nadšeni. foto

nácvik_19nácvik_20nácvik_2nácvik_12

soutěž_5

Dne 9. 5. 2022 se čtyřčlenné družstvo žáků osmého ročníku naší školy zúčastnilo branné soutěže Wolfram POKOS pořádané Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě. Akce se uskutečnila na Základní škole Borovského v Karviné a předcházela jí třítýdenní intenzivní školní příprava. V rámci soutěže, založené na týmové spolupráci, si žáci pod vedením profesionálních vojáků vyzkoušeli branně vědomostní disciplíny z oblasti historie, zdravovědy, orientace v terénu, vytrvalosti, kondice a střelby. foto

Předškoláci a prvňáci se vydali na výpravu za poznáním! Autobusem jeli na Kozí farmu, kde kromě mnoha koz, na ně čekala další zvířata! Kráva, kůň, kočky, zlatá rybka, včely, slepice, husy a kačeny! O každém zvířeti se něco dozvěděli, kozu si i podojili a tak teď už všichni vědí, kde se berou v obchodě třeba sýry a proč jsou důležité včely. foto

na farmě_12na farmě_13na farmě_1na farmě_4na farmě_9

pokusy s vodou_8Dne 5. 5. 2022 se žáci IV. A a III. B zúčastnili projektu „Neživá voda“ v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

V přízemí areálu nás přivítala paní lektorka a zároveň nás seznámila s programem jmenované akce. Zavedla nás do laboratoře, kde jsme pozorovali skupenské proměny vody. Žáci prováděli pokusy s nadšením, své výsledky si pod vedením paní lektorky mohli ověřit pomocí tabletu. Výklad byl zajímavý a žáci jej vyslechli s nadšením. Z laboratoře vedly naše kroky do dalších pater vítkovického komplexu, kde si děti osobně vyzkoušely, jak žijí lidé s tělesným postižením. foto

návštěva knihovny_3V pondělí 2. 5. žáci z VI. A navštívili dětské oddělení městské knihovny, kde pro ně byla připravena zajímavá beseda nad knihou Nejhorší den třeťáka Filipa L. V průběhu besedy se žáci seznámili s hlavními postavami knihy a jejich příběhy, diskutovali o ději knihy, zamýšleli se nad připravenými otázkami a snažili se přijít na to, co se v příběhu mohlo hlavnímu hrdinovi přihodit. V závěru besedy si žáci mohli prohlédnout prostory dětského oddělení, či si prolistovat v zajímavých knihách, které pro ně byly připraveny k nahlédnutí. Žáci si celou akci užili a my věříme, že se někteří z nich sami do knihovny vypraví. foto

drátkování_4Žáci šestého ročníku se vydali do Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice, kde se seznámili se zajímavou technikou drátkování – vyrábění nejrůznějších předmětů a odzdob z tenkých drátků. Po krátké instruktáži si žáci sami vyzkoušeli vyrobit z drátků srdíčko zdobené barevnými korálky. Práce s drátky se jim moc líbila, každý chtěl, aby jeho výtvor byl ten nejhezčí. foto

cestování_4Dne 19. 4. přijel v rámci projektu „Propagace veřejné dopravy a ODISbus“ do naší školy interaktivní autobus s programem pro žáky 1. i 2. stupně. Lektoři diskutovali zábavnou formou se žáky o tématech, která se jich bezprostředně dotýkají: životní prostředí, veřejná doprava a možnosti bezbariérové dopravy. Pomocí následné videoprojekce se děti dozvěděly zajímavosti a výhody veřejné dopravy a při závěrečném shrnutí získaly za své správné odpovědi na otázky lektora praktické upomínkové předměty. foto

Žáci III. A a III. B měli 25. dubna 2022 dopravní výchovu na dopravním hřišti v HOBBY PARKU v Bohumíně. Od 8 hodin, pod vedením městského policisty, se učili dopravní značky, sledovali krátká učební videa, zaměřená na správné chování chodců s cyklistů v silničním provozu. V 10 hodin si žáci s městským policistou prošli dopravní hřiště, byli upozorněni na dopravní značky, přechody, semafory a mohli začít jezdit na kole podle pravidel. Po tomto cvičení a ježdění už žáci vědí, jak se mají správně a bezpečně chovat jako účastníci silničního provozu.

 

Příchodem jarních svátků se žáci z naší školy zapojili do zdobení velikonočního stromu v parčíku Generací. Ve školní družině si společně připravili ozdoby a starší žáci pak strom společně nazdobili ve středu 13. 4. 2022. foto

velikonoce_4velikonoce_10velikonoce_11velikonoce_8velikonoce_6

Naše škola navázala na úspěšnou tradici dílniček s rodiči. Dne 12. 4. proběhly velikonoční dílničky. Žáci od přípravné do 4. třídy si pozvali rodiče a společně vyráběli ozdobné předměty na Velikonoce – zdobili vajíčka, vyráběli zápichy do květináče a velikonoční věnce, pletli karabáče. Výrobky byly moc hezké a rodiče i žáci spolu se svými učitelkami byli velmi spokojeni. foto

Velikonoční dílničky_2Velikonoční dílničky_3Velikonoční dílničky_18Velikonoční dílničky_12

Navzdory nepřízni počasí se v sobotu 9. dubna 2022 pod tradiční záštitou Základní školy v Bohumíně-Pudlově, Turistického oddílu Svišti Bohumín a s finanční podporou města Bohumín konalo 2. kolo Poháru Moravskoslezského kraje. Ve 14 věkových kategoriích se v běhu na čas utkalo 114 závodníků z 10 oddílů Moravskoslezského kraje v dovednostních a vědomostních disciplínách. Na tratích v délce 3 km pro žáky a 5,5 km pro dorost a dospělé, které vedly v okolí řeky Odry, účastníci plnili úkoly, jako je např. orientace mapy, běh podle azimutu, poznávání turistických značek, dřevin a pamětihodností ČR. Vítězové všech kategorií obdrželi věcné ceny a cenné body potřebné k postupu do Českého poháru 2022.

Svůj pohled na svět kolem ztvárnili malí i velcí žáci naší školy různými výtvarnými technikami a postarali se tak o obnovení tradiční školní galerie s názvem Co vidí moje oči, která zkrášluje chodby naší školy již dlouhá léta. Obrázky dětem i návštěvníkům připomínají, že tvoření znamená především radost Jfoto

Naše obrázky_8Naše obrázky_9Naše obrázky_10Naše obrázky_7Naše obrázky_5

Pasování na čtenáře_13První třída, první čtení, první knížky… Prvňáci mají za sebou velký kus práce! Naučili se číst!

Malí čtenáři byli slavnostně pasováni na čtenáře, a to rovnou mečem z rukou pana krále a dohlížející paní královny! Slavnostně slíbili, že budou objevovat a poznávat příběhy a pohádky, které mohou najít jen v knížkách. A paní knihovnice jim k tomu za odměnu ty nejkrásnější pohádky převyprávěla. foto

I když se děti ve škole mezi sebou dobře znají, spolu v jedné třídě žáci z první a šesté třídy ještě nebyli… A nejen to, starší děti měly veliký úkol! Přečíst prvňákům pohádku, a pak s nimi plnit další zadané úkoly. Hledat rozdíly na obrázku, vybírat správná slova, odpovídat na otázky. Vše nakonec všichni zvládli, a další měsíc si to znovu zopakují!

prevence_4Dne 15. 3. 2022 se žáci 4. – 8. ročníku naší školy zúčastnili preventivního programu o škodlivosti kouření a prevenci sexuálně přenosných chorob, který základním školám nabízí Ostravská univerzita. Prostřednictvím interaktivní tabule a výkladu lektorky se dozvěděli, proč je kouření škodlivé, co je nikotin, které jedovaté látky člověk do organismu díky kouření vstřebává a jak poškozují lidské orgány, což na jejich modelech mohli také vidět. Starší žáci pracovali s informacemi z projekcí, dotazníků a názorných pomůcek v rámci programu, který lektorky rozšířily o oblast sexuální výchovy. Věnovaly se především nejznámějším sexuálně přenosným nemocem, jejich zdravotním důsledkům a prevenci. V závěru svých lekcí se všichni žáci shodli na tom, že je rozhodně zdravé nekouřit a důležité je dbát na předcházení všem chorobám, s nimiž se člověk může v životě setkat v důsledku svého nezodpovědného chování. foto

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení