Dne 22. 6. 2022 si žáci IV. A  prověřili pod vedením trenéra své fyzické schopnosti a dovednosti. Sportovní lektor žákům vysvětlil techniku lezení. Chlapci a děvčata zvládali horolezecké trasy s nadšením, ale i s pokorou. Těšíme se na další podobné sportovní zážitky.

Policie ve škole_11Dne 17. 6. 2022 za námi do školy přijela státní policie. Pan policista si pro žaky z 1. stupně a děti z přípravné třídy připravil interaktivní besedu. Povídal jim o práci státní policie, vysvětlil jim heslo pomáhat a chránit a převedl jim zbroj a vystroj. Pak připomněl žákům pravidla bezpečného chování na silnici. V poslední části besedy žákům ukázal služební auto, a ti si mohli vyzkoušet všechny jeho funkce. foto

Po delší době společného těšení se se všechny děti dočkaly! Naše škola obsadila plavecký bazén Bospor v Bohumíně na celou hodinu. Žáci nejdříve plavali v doprovodu hudby závody v družstvech různými plaveckými styly a s různými plaveckými pomůckami, a pak byla volná zábava. Tobogan, vířivka, venkovní bazén, to všechno si děti parádně užily!

S žáky šestého ročníku jsme se rozhodli, že se zapojíme do projektu Skutečně zdravá škola. Společně jsme se bavili o romských jídlech, co ve které rodině vaří a co mají rádi. Listování romské kuchařky nás přesvědčilo o tom, že chceme kompletní menu. Hlavní jídlo – halušky z brambor – bylo jasnou volbou. Chvíli jsme diskutovali nad polévkou a dezertem. Nakonec zvítězila zeleninová polévka s domácími nudlemi a ovesné palačinky se šlehačkou zdobené čerstvým ovocem.

VI. A vaří_20Ve středu 31. 5. 2022 jsme si společně připravili domácí nudle. Za poslechu romské hudby a vyprávění si příběhu z domácího prostředí jsme vytvořili vaječné nudle, které krásně schly až do příštího dne.

Věděli jsme, že si musíme zajít nakoupit suroviny a rozdělit si role, aby společné pohoštění bylo pro všechny tou krásnou tečkou na konci našeho úsilí. Děti se rozdělily do skupin, podle toho, co které chtělo vařit. Sepsaly si nákupní seznam a vyrazili jsme do obchodu. Tam skoro nikdo nepotřeboval žádnou pomoc a nákupní košík byl během chvilky plný.

Samotné vaření, na které se všichni nejvíce těšili, proběhlo 9. 6. 2022. Jedna skupinka žáků připravovala polévku, druhá halušky a třetí palačinky. Všechny potřebné suroviny si žáci sami vybírali a vážili, hotová těsta míchali, očištěnou a nakrájenou zeleninu smažili, aby z ní pak byla výborná polévka. Práce všem šla krásně od ruky a všichni se už těšili na to, až zasednou ke svátečně prostřenému stolu a všechny dobroty ochutnají.

Během jídla jsme si za poslechu romských písniček povídali o tom, jak se nám pracovalo, co nám šlo a co nešlo, jak příště svou práci zefektivnit a také žáci navrhovali, co bychom si mohli uvařit v příštích hodinách. Všem dětem připravené menu moc chutnalo. Největší úspěch však měly sladké palačinky, které si každé dítě samo nazdobilo dle vlastních chutí a fantazie. Někteří říkali, že budou mamince doma s vařením více pomáhat, když zjistili, kolik práce se musí vynaložit k tomu, aby byl hotový celý oběd.

VI. A vaří_41VI. A vaří_42VI. A vaří_36VI. A vaří_44VI. A vaří_43VI. A vaří_47VI. A vaří_29VI. A vaří_27VI. A vaří_15VI. A vaří_18

Zapojením do tohoto projektu jsme se ujistili v tom, že když opravdu něco chceme, společně to dokážeme, a ještě si to užijeme. Byl to pro všechny nezapomenutelný zážitek. foto

Dne 10. 6. 2022 žáci 1. stupně a děti z přípravné třídy navštívili zámek Kunín. Po prohlídce zámku následovalo divadelní představení, kde si děti vyzkoušely role herců, prohlédli si různé druhy loutek, a vyzkoušeli si divadelní kostýmy. Na závěr následovalo pohoštění. Opečený špekáček všem moc chutnal. foto

hrajeme divadlo_2hrajeme divadlo_8hrajeme divadlo_11hrajeme divadlo_24

Naši žáci absolvovali úspěšnou premiéru v závodech dračích lodí na Vrbickém jezeře. Závod se konal 3. 6. a v kategorii základních škol se ho účastnilo 10 posádek. Po rozplavbách se náš tým dostal do hlavního finále a obsadil konečné 4. místo. I přes to, že našim žákům postup do dalších bojů o mistry republiky utekl jen o jedno místo, byli se svým výsledkem spokojení. Závod jim dal skvělé zážitky, zkušenosti a hlavně motivaci do dalšího ročníku. foto

závodíme_2závodíme_6závodíme_16závodíme_15

výlet Brno - VI. A_1Dne 7. 6. 2022 se žáci šestého ročníku vydali na školní výlet. Jejich cesta začala na vlakovém nádraží v Bohumíně, odkud vlakem vyrazili směr Brno. Jejich první kroky směřovaly do místní zoologické zahrady, ve které si udělali pěknou procházku a viděli zde nejrůznější zvířata. Dále navštívili hrad Veveří, z ochozu hradu pak shlédli okolní krajinu a poté se procházkou vydali k přístavišti, odkud se lodí přepravili do centra města, kde navštívili např. katedrálu svatého Petra a Pavla. Jejich poslední zastávkou byl areál brněnského výstaviště, kde si mohli prohlédnout francouzský vysokorychlostní vlak TGV. Výlet se žákům moc líbil, nejzajímavější pro ně byla plavba lodí po přehradě, protože to byl pro mnohé z nich nový zážitek, který by si v budoucnu ještě rádi zopakovali. foto

Kdysi hrad Landek stál…V řece Odře se ukrýval vodník, loupeživý rytíř pocestné přepadával, smutný mlynář měl rád tajemnou paní a kdesi v podzemí Landeka byl schovaný poklad…

Tohle dobrodružství zažily všechny děti z nižšího stupně na vlastní kůži. Střílely šípy, překonávaly překážky, odpovídaly na záludné otázky, řešily kvízy, no a nakonec i ten poklad našly! Zábavné putování po landeckých pověstech bylo ukončeno jízdou historickým vláčkem a za velkého mávání a volání „ahoj“ skončil náš dětský den. foto

Na Landeku_4Na Landeku_5Na Landeku_8Na Landeku_12Na Landeku_15

Dne 30.5. 2022 žáci IV.A navštívili bohumínskou knihovnu. Chlapci a děvčata řešili různé hádanky, rébusy i kvízy na téma „Pohádkové hádanky“. Ve výsledném hodnocení žáci uspěli na výbornou. Děkujeme paní knihovnici za úžasné zážitky. Získané vědomosti určitě využijeme v hodinách českého jazyka  a prvouky.                                                       

Ve středu 25. 5. 2022 žáci VII. B a VIII. A třídy jeli na školní výlet do Kutné Hory, krásného středočeského města, které je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na samém počátku si prohlédli Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, který je bývalý konventní chrám cisterciáckého sedleckého kláštera v Kutné Hoře v místní části Sedlec. Také zhlédli gotický chrám sv. Barbory, posléze je čekala prohlídka středověkého dolu. Ještě si prohlédli Kamennou kašnu, historickou restauraci Dačického, kde si dali výborný oběd. Cestou na nádraží je zaujal svou výzdobou dům U tří králů. I přes nepřízeň počasí se výlet vyvedl a dětem se v Kutné Hoře líbilo. foto

Kutná Hora_3Kutná Hora_4Kutná Hora_2Kutná Hora_15Kutná Hora_8

Dne 24. 5. 2022 oslavili žáci IV. A s třídní učitelkou „Den matek“. Děti připravili pro své maminky sušenkové pohoštění s lahodnými ovocnými nápoji. Chlapci a děvčata prezentovali s nadšením své pěvecké, recitační i slohové dovednosti. Škoda jen, že někteří rodiče své děti nepřišli podpořit. 

besídka PT_2Dne 20. 5. 2022 se konala v přípravné třídě besídka ke Dni matek. Besídky se zúčastnili rodiče, prarodiče, ale i tety.  Čtrnáct dětí si připravilo kulturní program. Vystoupily s pásmem básní, písní a tanečků. Na závěr předaly rodičům vázičku s kytičkou, kterou samy vyrobily. Děti byly spokojené a všem přítomným se besídka velmi líbila. foto

hygiena_4Dne 19. 5. se žáci I. stupně a přípravné třídy zúčastnili projektu Hygienické návyky. Pracovnice hygienické stanice pro žáky ve skupinách připravily činnosti, při kterých si žáci zopakovali základní hygienické návyky – sprchování, umývání rukou, vlasů, čištění zubů. Žáci podle obrázků a karet plnili úkoly a dokázali znalosti z oblasti hygieny, uvědomili si důležitost dodržování hygieny pro zdraví. foto

Projektový den s ptačí tematikou prožili žáci naší školy ve středu 18. 5. Od rána se školou ozývaly zvuky pilky a vrtačky při vyrábění dřevěných hnízdících budek pro ptáky pod záštitou DDM Bohumín v rámci městského projektu www.radibudky.cz, ze tříd zaznívalo štěbetání ptáků při poslechu nahrávky ptačích hlasů a školní zahradou létali skuteční dravci pod dozorem zkušeného sokolníka Jeana van Coppenolle, který svým dech beroucím vystoupením všechny přítomné pobavil i poučil. Program celého dne se u dětí i vyučujících setkal s nadšenou odezvou foto

Den ptactva_23Den ptactva_22Den ptactva_8Den ptactva_39Den ptactva_53

Dne 17. 5. 2022 měla třída III. A (2., 3.) projektový den Skutečně zdravá škola – vaření. Den před vařením si žáci s paní učitelkou a paní asistentkou napsali nákupní seznam a šli nakoupit potraviny na přípravu typicky romského jídla – holubky (mleté maso v zelném listě) a sladké pišoty (taštičky s tvarohem). Ráno 17. 5. ve cvičné kuchyni žáci rozdělili potraviny a ve skupinkách začali jídlo připravovat. Na pomoc přišli i dva rodiče. Práce šla všem pěkně od ruky a jídlo vonělo po celé škole. V 11:30 si žáci i s hosty sedli ke společnému obědu, který každému moc chutnal. A jak to bývá po obědě zvykem, všichni se zapojili do mytí nádobí a úklidu kuchyně. Domů se odcházelo s dobrou náladou a plným bříškem. foto 

vaření III. A_1vaření III. A_4vaření III. A_5vaření III. A_3

průkaz cyklisty_3

Dne 17. 5. 2022 žáci IV. A plnili na dopravním hřišti v Bohumíně průkaz cyklisty. Pan lektor nám v dopravní učebně promítnul prezentaci pravidel, příkazů a povinností pro cyklisty. Poté školáci řešili test. Následné jízdy na dopravním hřišti prověřily děti v praktických dovednostech. Žáci plnili své úkoly zodpovědně a dokázali svou základní cyklistickou připravenost pro silniční provoz. foto

 

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení