Žáci naší školy byli 16. 2. 2021 na divadelním představení. Ptáte se, jak je to možné? Naše škola využila nabídky Divadla loutek v Ostravě a z nabídky online představení jsme si vybrali muzikál Z deníku kocoura Modroočka. Žáci II. A (1., 2.) a VI. B (1., 2., 4., 5., 6.) se usadili ve svých třídách před interaktivní tabuli a 70 minut sledovali příběhy malého kocourka a jeho kočičích kamarádů. Při četbě stejnojmenné knihy si představení připomeneme a nakreslíme si obrázky.

Žáci II. A (1., 3.) třídy a VI. B (1., 2., 4., 5., 6.) speciální prožili od . 2. - 12. 2. karnevalový týden. Vyprávěli si o masopustu, karnevalu, vymysleli si, jaké masky a škrabošky si v hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy vyrobí. Výrobou masek se děti bavily i ve školní družině. V pátek došlo na ukázku masek - lišky, klaun, netopýr, princezny, batman, spiderman.

Každá maska si připravila krátké povídání o sobě, po třídě se děti v maskách prošly a zatleskaly si. 

 

Ve školní družině se ve čtvrtek 27. ledna konal Den první pomoci. Lektorkou byla naše paní asistentka a zdravotní sestra Milada Dubnická. Děti hravou formou poznávaly stavbu lidského těla, používaly při tom názorné pomůcky, jako je nástěnný obraz a trojrozměrný model člověka. Při praktických ukázkách první pomoci se seznámily s různými druhy obvazového materiálu a různými technikami ošetřování úrazů i transportu raněného. Na závěr děti vypracovaly pracovní list se zdravotnickou tématikou. Lekce se všem dětem velmi líbila a těší se na její pokračování.

Dne 7. 10. 2020 žáci tříd VII. A, V. A a VIII. B navštívili výrobnu sladkostí – Marlenku ve Frýdku Místku. Měli jsme jedinečnou možnost podívat se, jak se na unikátní výrobní lince vyrábí medové dorty, kuličky a další výrobky. Také jsme se seznámili s historií a vývojem této společnosti u nás i ve světě. Na závěr exkurse jsme byli odměněni sladkým dortíkem Marlenka. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili  a prohledli si Slezskoostravský hrad v Ostravě.

 

Dne 8. 10. 2020 se žáci III. A zúčastnili interaktivní hodiny ve spolupráci s Policií ČR "Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou".

Třídní učitelka rozdělila děti do dvou skupin a ty pak pomocí interaktivní tabule řešily úkoly s dopravní a policejní tematikou. Chlapci a děvčata plnili své úkoly s nadšením, výsledek soutěže byl vyrovnaný. Jmenovaná akce se nám velmi líbila, školáci byli odměněni zajímavými dárečky. Těšíme se na další podobné akce.

Dne 8. 10. 2020 naši školu navštívili příslušníci Policie České republiky, kteří si pro naše žáky připravili prezentaci o nebezpečí sociálních sítí a poučili je o důsledcích neobezřetného chování na nich. Žákům zdůraznili potřebu chránit své soukromí a rizika komunikace s cizími osobami. Žáci si také v diskuzi sdělovali vlastní zkušenosti a pokoušeli se najít způsob vhodného chování na sociálních sítích.

Dne 22. 9. 2020 žáci 8. B a 7. A jeli vlakem na exkurzi do Olomouce. První zastávka byla v ZOO Olomouc. Hned na začátku jako první nás pobavila rodinka medvědů, hladoví kočkodani a spící netopýři. Hlavním lákadlem bylo stádo Hudsonových vlků, kteří spolu s našimi dětmi nádherně vyli. Cestou kolem pavilonu opic, šelem a dalších zvířat z celého světa jsme procházkou došli k rozhledně. Děti na rozhledně zjistili, kde je severní pól a další zeměpisné údaje. Po obědové přestávce jsme u pavilonu žiraf nasedli do vláčku s komentovanou prohlídkou a ještě jednou si projeli další část ZOO nepřístupnou pěšky. Další návštěvou v Olomouci byla Svíčkárna SoyaCa, která se nacházela v nových prostorech poblíž vlakového nádraží. Děti zde měli připravenou aktivitu, při které vyráběli mýdlo, barvili voskem svíčky a naplňovali lahvičky různobarevnou solí. Všechny své výrobky si odnesli domů. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a nám se to líbilo.