Pohádková MATUZA_6Závěr tohoto školního roku děti oslavily pohádkovým závodem. Absolvovaly zde disciplíny: zavaž střevíček, u Popelky třídily kuličky podle barev, dále poznávaly pohádkové postavičky, sestavovaly pohádkové příběhy, po lanové lávce přešly do pohádkového království a na chůdách u Dlouhého doputovaly k jezírku, kde lovily zlatou rybku.

Nejrychlejší a nejzdatnější závodníci byli odměněni sportovními potřebami. Oceněni byli i nejlepší malíři soutěže v kreslení křídou, která proběhla na závěr pohádkového dopoledne. foto

ZOO Olomouc_5Dne 22.6. 2021 se žáci I. A, III. A, V. A a VI. B vypravili se svými vyučujícími do ZOO Olomouc. Školáci si pozorně prohlíželi expozice zvířat: se zatajeným dechem pozorovali řvoucího lva, u výběhu opic a surikat se zasmáli veselému hemžení těchto savců, s respektem se zadívali na důstojnou chůzi žiraf, jen v dálce zahlédli vlky a medvědy. Děti si během prohlídky četly informace o všech zvířatech ZOO. Školáci odjížděli domů obohaceni o nové zážitky. Výlet se vydařil a všem se líbil. foto

Dne 22. 6. 2021 žáci třídy VII. A a VIII. B jeli vlakem na školní výlet za poznáním Brna. S obavou sledovali oblohu, která byla zatažená, a v Hranicích na Moravě pozorovali bouřku. S příjezdem do Jihomoravského kraje se však počasí umoudřilo a všichni jsme si oddechli. Městskou dopravou jsme se přemístili pod hrad Veveří, kde jsme v přístavu nastoupili na výletní loď jedoucí směrem přes Brněnskou přehradu do přístavu Bystrc. Po obědě jsme se přesunuli do ZOO. Atrakce pro děti byly velice zajímavé, avšak nejvíce je zaujala dětská farma, žirafy, velbloudi, bizoni a pavilon plazů. V pozdních odpoledních hodinách, kdy už jsme měli našlapáno několik kilometrů, jsme se pomalu přesunovali na vlakové nádraží a v úmorném vedru obsadili své kupé ve vlaku a odjeli domů. Na další výlet se opět těsíme! foto

Brno - ZOO_5Brno - ZOO_4Brno - ZOO_1Brno - ZOO_9Brno - ZOO_16

OsuD_9Divadelní soubor OsuD při katedře Sociální pedagogiky společně s paní PhDr. Hana Cisovská Ph.D. navštívil začátkem června žáky školy T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově. V úvodní části proběhy seznamovací aktivity v kruhu, které pomalu otevíraly téma kyberšikany. Následovalo interaktivní divadelní představení o pětici kamarádů, kteří své fotografie vyvěšují na sociální sítě. Navzájem si pak píšou různé komentáře. Vyvrcholení děje se odehrává na oslavě narozenin a dle očekávání nedopadne zrovna nejlépe. Během řízeného rozhovoru pak žáci mohli zasahovat do různých částí příběhu, dramaticky ztvárnit různé situace a měnit tak děj celé inscenace. Našim žákům se představení velice líbilo a těšíme se na další spolupráci.foto

Kouzelnice ve škole_5Dne 1. června 2021 u příležitosti Dne dětí navštívila naši školu Kouzelnice Radana. Programu se zúčastnila třída V. A. V úvodu předvedla žákům kouzla za doprovodu hudby. Pozvala k sobě několik žáků, zapůjčila jim kostým a společně předvedli několik kouzel. Nechyběl společný tanec ani zajímavé soutěže. Na závěr naučila žáky dvě jednoduchá kouzla a rozloučila se s nimi sladkou odměnou. Žákům se vystoupení velmi líbilo, byl to pro ně mimořádný zážitek. foto

Pasování 1. třídy_3Do I. A (1., 2.) třídy přišla 31. května návštěva. Paní knihovnice Jana Giecková a pohádkový pan král přišli žáky první třídy pasovat na čtenáře. Ale žáci to neměli jednoduché, museli splnit úkoly: poznat pohádkové postavy z večerníčků, říct správně názvy pohádek, upravit popletené obrázky, doplnit, co na obrázcích chybí, poznat písmenka. Všechny úkoly děti zvládly. Pan král mečem klepl na rameno každému žákovi a tak všechny děti pasoval na čtenáře.

Třída dostala jako dárek 2 knížky a každý žák dostal knihu Malované čtení. Pohádková hodina s pasováním na čtenáře se všem moc líbila. foto

Beseda se spisovatelem J. Opatřilem_220. května k nám přišel spisovatel Jan Opatřil, který napsal knihu Kapřík Metlík a nakreslil do knihy ilustrace. Vyprávěl, jak se jako chlapec dostal k chytání ryb, začal si o rybách vymýšlet příběhy. Celkem už vyšlo šest jeho knih o rybách.

Žáci pozorně poslouchali, dokázali vyjmenovat ryby a říct, k čemu slouží přehrada. Pan spisovatel nám přečetl jednu kapitolu z knihy a ochotně odpověděl na všechny naše zvídavé otázky.

Knihu Kapřík Metlík žáci dostali na začátku školního roku při pasování na čtenáře. S chutí knihu dočteme, abychom se dozvěděli další příběhy z knih. foto

AnimáčekV.A_8Dne 13. 5. 2021 navštívili naši školu zaměstnanci K3 Bohumín, kteří vystoupili s programe Jak se dělá animák. Seznámili žáky V. A s „retro“ promítací technologii a výrobou animovaného filmu. Seznámili je rovněž s profesí promítače a tvůrců animovaných filmů. Žákům promítli tři krátké animované pohádky vytvořené rozdílnou technikou - kreslený, loutkový a papírkový.

Žáci se do programu zapojili výrobou postavičky technikou, která se právě používá v „ papírkovém“ animovaném filmu. Program žáky velmi zaujal. foto

Dne 4. 5. 2021 proběhl ve třídě III. A „Čarodějnický den“. Žáci pod vedením třídní učitelky Ivany Plevové počítali příklady a poté s nadšením vyprávěli příběhy o kouzelnicích. Děti si svá povídání sepsaly a doplnily je pěknými čarovnými kresbami. Celý den se nám vydařil a školáci se rozcházeli v dobré náladě domů.

29. dubna měli žáci I. A (1., 2.) a III. A třídy návštěvu - přišla za nimi kouzelnice paní Radana Vozňáková. Provedla kouzlo s japonským šátkem a pomocí pěti pohádek poučila děti o bezpečném chování, o zdraví a dopravní výchově. Děti byly velmi pozorné a beseda se jim líbila. Za odměnu jim na rozloučenou paní kouzelnice z prázdné kouzelné bedýnky vykouzlila sladkou odměnu. 

Žáci naší školy byli 16. 2. 2021 na divadelním představení. Ptáte se, jak je to možné? Naše škola využila nabídky Divadla loutek v Ostravě a z nabídky online představení jsme si vybrali muzikál Z deníku kocoura Modroočka. Žáci I. A (1., 2.) a VI. B (1., 2., 4., 5., 6.) se usadili ve svých třídách před interaktivní tabuli a 70 minut sledovali příběhy malého kocourka a jeho kočičích kamarádů. Při četbě stejnojmenné knihy si představení připomeneme a nakreslíme si obrázky.

Žáci II. A (1., 2.) a VI. B (1., 2., 4., 5., 6.) třídy prožili od 2. - 12. 2. karnevalový týden. Vyprávěli si o masopustu, karnevalu, vymysleli si, jaké masky a škrabošky si v hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy vyrobí. Výrobou masek se děti bavily i ve školní družině. V pátek došlo na ukázku masek. Každé dítě s maskou si připravilo krátké povídání o sobě.

 

Ve školní družině se ve čtvrtek 27. ledna konal Den první pomoci. Lektorkou byla naše paní asistentka a zdravotní sestra Milada Dubnická. Děti hravou formou poznávaly stavbu lidského těla, používaly při tom názorné pomůcky, jako je nástěnný obraz a trojrozměrný model člověka. Při praktických ukázkách první pomoci se seznámily s různými druhy obvazového materiálu a různými technikami ošetřování úrazů i transportu raněného. Na závěr děti vypracovaly pracovní list se zdravotnickou tématikou. Lekce se všem dětem velmi líbila a těší se na její pokračování.

Dne 7. 10. 2020 žáci tříd VII. A, V. A a VIII. B navštívili výrobnu sladkostí – Marlenku ve Frýdku Místku. Měli jsme jedinečnou možnost podívat se, jak se na unikátní výrobní lince vyrábí medové dorty, kuličky a další výrobky. Také jsme se seznámili s historií a vývojem této společnosti u nás i ve světě. Na závěr exkurse jsme byli odměněni sladkým dortíkem Marlenka. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili  a prohlédli si Slezskoostravský hrad v Ostravě. foto