Dne 1. června 2021 u příležitosti Dne dětí navštívila naši školu Kouzelnice Radana. Programu se zúčastnila třída V. A. V úvodu předvedla žákům kouzla za doprovodu hudby. Pozvala k sobě několik žáků, zapůjčila jim kostým a společně předvedli několik kouzel. Nechyběl společný tanec ani zajímavé soutěže. Na závěr naučila žáky dvě jednoduchá kouzla a rozloučila se s nimi sladkou odměnou. Žákům se vystoupení velmi líbilo, byl to pro ně mimořádný zážitek.

Do I. A (1., 2.) třídy přišla 31. května návštěva. Paní knihovnice Jana Giecková a pohádkový pan král přišli žáky první třídy pasovat na čtenáře. Ale žáci to neměli jednoduché, museli splnit úkoly: poznat pohádkové postavy z večerníčků, říct správně názvy pohádek, upravit popletené obrázky, doplnit, co na obrázcích chybí, poznat písmenka. Všechny úkoly děti zvládly. Pan král mečem klepl na rameno každému žákovi a tak všechny děti pasoval na čtenáře.

Třída dostala jako dárek 2 knížky a každý žák dostal knihu Malované čtení. Pohádková hodina s pasováním na čtenáře se všem moc líbila.

20. května k nám přišel spisovatel Jan Opatřil, který napsal knihu Kapřík Metlík a nakreslil do knihy ilustrace. Vyprávěl, jak se jako chlapec dostal k chytání ryb, začal si o rybách vymýšlet příběhy. Celkem už vyšlo šest jeho knih o rybách.

Žáci pozorně poslouchali, dokázali vyjmenovat ryby a říct, k čemu slouží přehrada. Pan spisovatel nám přečetl jednu kapitolu z knihy a ochotně odpověděl na všechny naše zvídavé otázky.

Knihu Kapřík Metlík žáci dostali na začátku školního roku při pasování na čtenáře. S chutí knihu dočteme, abychom se dozvěděli další příběhy z knih.

Dne 13. 5. 2021 navštívili naši školu zaměstnanci K3 Bohumín, kteří vystoupili s programe Jak se dělá animák. Seznámili žáky V. A s „retro“ promítací technologii a výrobou animovaného filmu. Seznámili je rovněž s profesí promítače a tvůrců animovaných filmů. Žákům promítli tři krátké animované pohádky vytvořené rozdílnou technikou - kreslený, loutkový a papírkový.

Žáci se do programu zapojili výrobou postavičky technikou, která se právě používá v „ papírkovém“ animovaném filmu. Program žáky velmi zaujal.

Dne 4. 5. 2021 proběhl ve třídě III. A „Čarodějnický den“. Žáci pod vedením třídní učitelky Ivany Plevové počítali příklady a poté s nadšením vyprávěli příběhy o kouzelnicích. Děti si svá povídání sepsaly a doplnily je pěknými čarovnými kresbami. Celý den se nám vydařil a školáci se rozcházeli v dobré náladě domů.

29. dubna měli žáci I. A (1., 2.) a III. A třídy návštěvu - přišla za nimi kouzelnice paní Radana Vozňáková. Provedla kouzlo s japonským šátkem a pomocí pěti pohádek poučila děti o bezpečném chování, o zdraví a dopravní výchově. Děti byly velmi pozorné a beseda se jim líbila. Za odměnu jim na rozloučenou paní kouzelnice z prázdné kouzelné bedýnky vykouzlila sladkou odměnu. 

Žáci naší školy byli 16. 2. 2021 na divadelním představení. Ptáte se, jak je to možné? Naše škola využila nabídky Divadla loutek v Ostravě a z nabídky online představení jsme si vybrali muzikál Z deníku kocoura Modroočka. Žáci I. A (1., 2.) a VI. B (1., 2., 4., 5., 6.) se usadili ve svých třídách před interaktivní tabuli a 70 minut sledovali příběhy malého kocourka a jeho kočičích kamarádů. Při četbě stejnojmenné knihy si představení připomeneme a nakreslíme si obrázky.

Žáci II. A (1., 2.) a VI. B (1., 2., 4., 5., 6.) třídy prožili od 2. - 12. 2. karnevalový týden. Vyprávěli si o masopustu, karnevalu, vymysleli si, jaké masky a škrabošky si v hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy vyrobí. Výrobou masek se děti bavily i ve školní družině. V pátek došlo na ukázku masek. Každé dítě s maskou si připravilo krátké povídání o sobě.

 

Ve školní družině se ve čtvrtek 27. ledna konal Den první pomoci. Lektorkou byla naše paní asistentka a zdravotní sestra Milada Dubnická. Děti hravou formou poznávaly stavbu lidského těla, používaly při tom názorné pomůcky, jako je nástěnný obraz a trojrozměrný model člověka. Při praktických ukázkách první pomoci se seznámily s různými druhy obvazového materiálu a různými technikami ošetřování úrazů i transportu raněného. Na závěr děti vypracovaly pracovní list se zdravotnickou tématikou. Lekce se všem dětem velmi líbila a těší se na její pokračování.

Dne 7. 10. 2020 žáci tříd VII. A, V. A a VIII. B navštívili výrobnu sladkostí – Marlenku ve Frýdku Místku. Měli jsme jedinečnou možnost podívat se, jak se na unikátní výrobní lince vyrábí medové dorty, kuličky a další výrobky. Také jsme se seznámili s historií a vývojem této společnosti u nás i ve světě. Na závěr exkurse jsme byli odměněni sladkým dortíkem Marlenka. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili  a prohlédli si Slezskoostravský hrad v Ostravě.