Stanovení výše úplaty ve ŠD

Ředitelka ZŠ T.G.Masaryka v Bohumíně –Pudlově informuje zákonné zástupce o nové výši úplaty za zájmové vzdělávání.

Rada města Bohumína dne 13. května 2024 usnesením č. 564/36 schvaluje výši úplaty ve školních družinách bohumínských základních škol na školní rok 2024/2025 s účinností od 1.9.2024 následovně : 

·         za zájmové vzdělávání ve školní družině 250Kč/měsíc

Školní družina se zapojila do projektu Skutečně zdravá škola. Děti si vybraly recepty romské a norské kuchyně na přípravu lívanečků z ovesných vloček a skořicových sušenek. Nejprve přečetli malí kuchaři svým starším spolužákům pro inspiraci romskou pohádku a poté se všichni s nadšením vrhli do smažení a pečení, zdobení a ochutnávání. Lívanečky i sušenky se dětem moc povedly a jen se po nich zaprášilo.

Jaro, na které se tolik těšily, přivolaly děti pomocí jarních písniček a básniček, kterým se v družině pravidelně věnují. Nakreslily spoustu obrázků s jarní tematikou a vyrobily přáníčka ke Dni matek. Zahrály si také na zahradníky a zapojily se do jarního úklidu školní zahrady, kde si po zimě mohly zase hrát.

Během zimních měsíců děti v družině neupadly do zimního spánku. Čekání na jaro si zkracovaly různými výtvarnými i pohybovými činnostmi, soutěžily ve svých oblíbených aktivitách, jako je zpěv a skládání puzzle, a výtvarně zpracovávaly témata Tří králů a zimních radovánek.

Předvánoční čas ve školní družině byl velmi pestrý. Děti při výtvarných činnostech s vánoční tematikou vytvořily např. krásná přáníčka pro své vyučující, kalendář pro paní ředitelku a upekly si perníčky. Dostaly také mnoho dárků ve formě projektových dnů, kdy zažily velmi zajímavé setkání s horolezcem, zatančily si s lektorkou břišních tanců, vyrobily si krásné vánoční ozdoby a dárky z korálků a s panem historikem si povídaly o historii slavení Vánoc v našem kraji. Pod vánočním stromečkem našly v posledním předvánočním dni krásné sportovní vybavení.

V pátek 22. 10. si děti zajely do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Prošly si jeskynní prostory, kladly panu průvodci zvídavé otázky a v lázeňském parku si pochutnaly na tradičních lázeňských oplatcích. 

Návštěva včelaře ve škole

Ve čtvrtek 21. 10. děti ve školní družině navštívil pan včelař i se živými včelkami. Velmi zajímavě vyprávěl o životě včel a o práci včelaře. Děti si prohlédly mobilní úl se včelami, včelařské pomůcky a výrobky ze včelího vosku. Na závěr besedy ochutnaly medové pečivo.foto

včelař_4včelař_2včelař_7včelař_5

 

Mobilní planetárium ve škole

V rámci projektového dne ŠD vyrostlo v úterý 12. 10. v prostorách školní tělocvičny mobilní planetárium. Jeho program dětem nabídl projekce na různá témata, v rámci kterých se dozvěděly spoustu nových informací o Vesmíru, Sluneční soustavě a své domovské planetě Zemi.  Děti celý program přijaly s nadšením, zaujaly je jak animované filmy, tak i doprovodná hudba a vyprávění pana lektora. foto

S novým školním rokem se naše školní družina rozrostla o žáčky ze znovuotevřené přípravné třídy a prvňáčky. Nové děti se rychle sžily se školním prostředím, okolím školy i se svými vychovatelkami a staršími spolužáky, kteří se těm mladším snažili se vším novým pomáhat. Kromě řádu školní družiny se děti seznámily s novými hračkami, hrami, školním hřištěm a zahradou s altánem, kde se za hezkého počasí odehrává mnoho aktivit družiny, např. pohybové hry, kreslení na chodník, různé soutěže, ale také projektové dny. Jedním z nich byl zářijový Turistický den, kdy se děti učily různým turistickým dovednostem, v nichž také závodily.

Projektový den ŠD Turistika 

Dne 10. 9. se ve školní družině odehrál turistický den. Na připravených stanovištích se žáci pod vedením pana lektora věnovali různým turistickým aktivitám, rozvíjeli svou fyzickou obratnost, učili se různé druhy uzlů, poznávali dřeviny a turistické značky. V závěru projektového dne proběhl malý turistický závod, v jehož závěru byli všichni malí závodníci odměněni drobnými cenami.

Ani v červnu se děti ve školní družině nenudily. Věnovaly se spoustě činností, např. malovaly barvami a křídami, sportovaly a tančily na školní zahradě, vařily ve školní kuchyni, povídaly si o přírodě, soutěžily ve skládání puzzle a malování na chodník a zažily několik tematických projektových dnů a exkurzí. Příchod prázdnin děti oslavily palačinkovou oslavou, na kterou si pod vedením vychovatelek samy připravily občerstvení.

Pravidla kolem nás

V úterý 11. 5. se na děti do školní družiny přišli podívat pracovníci organizace Don Bosco. Připravili si pro ně interaktivní přednášku plnou hraných scének ze života dětí, při které si děti zopakovaly pravidla denního režimu z oblasti hygieny, bezpečnosti silničního provozu i chování doma a ve škole. Beseda probíhala na školní zahradě a v zahradním altánu, kde si děti povídaly, zkoušely si naučné i zábavné aktivity a plnily různé úkoly. Všechny děti si za své znalosti a dovednosti i přehled v oblasti pravidel vysloužily velkou pochvalu.

Návrat dětí do školní družiny

Dne 12. dubna se děti 1. stupně vrátily do školy i školní družiny, na kterou se už moc těšily. Mohly se tak opět věnovat svým oblíbeným činnostem a rozvíjet tak své zájmy, vědomosti a dovednosti. Kreslily a malovaly obrázky s jarní tématikou, vyráběly loutky čarodějnic, hrály své oblíbené hry, v rámci Dne Země si povídaly o ochraně přírody, třídění odpadu a poznávání broučků, kterým připravily hmyzí hotel, ale také trénovaly čtení, psaní a počítání. Největším překvapením pro děti byla úspěšná účast v soutěži bohumínského Domu dětí a mládeže s názvem Třídíte odpad?, kde získaly zvláštní ocenění za svůj model nazvaný Princezna Bublinka.

Ocenění pro Princeznu Bublinku

 

Naše školní družina získala zvláštní ocenění za účast v soutěži bohumínského Domu dětí a mládeže s názvem Třídíte odpad?, jejímž úkolem bylo vytvořit kostým – model z recyklovatelných materiálů. Paní vychovatelky jako výchozí materiál zvolily plast – plastové pytle na odpad, PET láhev, bublinkovou fólii. Z tohoto vyrobily s pomocí dětí šaty pro princeznu, kterou pojmenovaly Bublinka. Modelkou se stala žákyně I. A (1., 2.) třídy Maruška Janová, které to v šatech moc slušelo J

 

Projektový den školní družiny Pracujeme se dřevem

V úterý 10. 3. zavítal do naší školní družiny, která se pro tento den přesunula do prostor školních dílen, pan řezbář Šimon Pohl. Přinesl s sebou spoustu nářadí, jako jsou vrtačky, dláta, řezbářské nože, ale také různé druhy dřeva i materiál pro výrobu budky pro ptáčky a domečku pro hmyz. Nejprve dětem vyprávěl různé zajímavosti o stromech a dřevu i o tom, co se z něho dá vyrobit. Děti si tak během společného kreslení a povídání zopakovaly, co už se o stromech naučily. Na fotografiích i na ukázce skutečné umělecké řezby poté mohly vidět řezbářovu práci a také si samy vyzkoušet, co obnáší v praxi – poprvé v životě tak držely v rukou opravdové dláto a zkoušely dlabat do dřeva třeba písmenka a při sestavování ptačí budky a hmyzího domku vrtaly skutečnou vrtačkou, přičemž musely dodržovat pravidla bezpečnosti. Práce všechny děti od prvňáčků po páťáky velmi zaujala, pracovaly soustředěně a výrobky, které pro zvířátka vyrobily, se stanou součástí školní zahrady, kde je děti budou během roku pozorovat a zkoumat, kdo se v nich zabydlel. foto

 

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš… aneb Mikuláš ve školní družině

Básničky a písničky, které se naučily v rámci výuky nebo ve školní družině, předvedly 5. prosince děti Mikuláši, aby si vysloužily odměnu. Některé se vůbec nebály a jejich vystoupení byla bezprostřední, jiným paní vychovatelka pomohla překonat počáteční ostych, a tak si nakonec na sladké odměně – čokoládovém Mikuláši – pochutnaly všechny. A co Mikuláš? Ten byl s výkony dětí velmi spokojen a dokonce si s nimi na závěr i zazpíval.foto

 MěÚ Bohumín

MěÚ Bohumín-3V předvánočním shonu a hektickém čase shánění se po dárcích, pečení a uklízení, jsme si s žáky druhého stupně udělali příjemné dopoledne. V pátek 13. 12. 2019 jsme se vydali na exkurzi MěÚ v Bohumíně. Žáci se dozvěděli, co se vyřizuje, na kterém odboru. Už ví, kde zaplatit popelnice, poplatek za psa či vyřídit stavební povolení. Měli jsme to štěstí potkat pana starostu, který nám doporučil ještě navštívit městskou policii. To byl největší zážitek celého dne. Pan strážník nám ukázal hlavní kancelář městské policie, povyprávěl o práci strážníků ve městě a zažili jsme i policii v akci. Po vyčerpávajících informacích jsme se šli posilnit něčím nezdravým a krásně jsme si to užili. foto

I v listopadu v družině neleníme. Chodíme na procházky, vítáme zimu a tvoříme. Jelikož sníh ne a ne se ukázat, vymalovali jsme si alespoň omalovánku s Martinem na bílém koni. Vytvořili jsme si sněhuláčky, povídali si o paní Zimě a již se připravujeme na adventní předvánoční čas.foto

Břišní tance ve školní družině                                                                 

Malé i velké tanečnice školní družiny zažily 25. listopadu zvláštní lekci břišních tanců, kdy je přišla navštívit paní lektorka Jana Fedorčák van Coppenolle. Děvčata se během několikahodinové lekce dozvěděla spoustu zajímavostí z oblasti pohybu a tance, jako jsou např. druhy tance, vliv pohybu a tance na zdraví člověka i jeho vliv na duševní pohodu. Paní lektorka si pro dívky připravila stylovou hudbu a zapůjčila jim i speciální šátky, typické pro břišní tance, pošité mnoha korálky a penízky. Ty při tanečních prvcích chřestily a pomáhaly tak dívkám vnímat specifický pohyb při hudbě. Jednotlivé taneční prvky, které se děvčata pod vedením paní lektorky naučily, nakonec společně spojovaly do ucelených choreografií s hudebním doprovodem různých hudebních stylů.

Návštěva paní lektorky se setkala s velkým ohlasem, děvčata, která ve školní družině navštěvují také kroužek zumby, byla nadšená a v budoucnu by si ráda lekci břišních tanců zopakovala. foto

Listí žloutne, poletuje a my ho v družině společně uklízíme. Také ho malujeme a tvoříme z něj. Připravujeme se na Halloween a zkoušíme různé výtvarné techniky.

V posledním říjnovém dni do naší školní družiny zavítal hokejista, který dětem přišel ukázat hokejovou výstroj, povědět jim něco z historie hokeje a vysvětlit pravidla této oblíbené hry. Děti si tak zopakovaly základní pravidla hry a pojmy jako jsou například hra vysokou holí či postavení mimo hru. Někteří zájemci si mohli hokejovou výstroj vyzkoušet. Projektový den byl zakončen zápasem florbalu v tělocvičně. Tuto aktivitu si užili převážně chlapci, kteří byli z milého přístupu pana hokejisty velmi nadšeni. Dokázal motivovat k návštěvě zimního stadionu, kde si mohou hokej zahrát přímo na ledové ploše. foto

S novým školním rokem začala fungovat opět i školní družina a my nezahálíme. Soutěžíme v kreslení, chodíme do přírody, hrajeme si, stavíme z kostek a za nepříznivého počasí si umíme uvařit i něco dobrého na zub.  foto

 


                   

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení