V pondělí 24. 2. a v úterý 25. 2. 2020 se vydali žáci I. stupně naší školy do OC Karolína v Ostravě na interaktivní výstavu, která měla tajuplný název „Radost až na kost“. Byla to výstava, která měla zábavnou formou seznámit žáky se životem v pravěku.

Žáci si prohlédli pravěká zvířata, jeskyni s nástěnnými malbami a vyzkoušeli si některé z činností pravěkých lidí – sběr plodů či sestavení loveckých nástrojů.

Výstava se dětem líbila a na památku každé dítě obdrželo certifikát za úspěšné absolvování výpravy do doby kamenné.

foto

21. ledna žáci II. stupně navštívili světovou výstavu Poklad Inků konanou v Brně, která vznikla pod záštitou peruánské vlády a prezentuje největší zlatý poklad světa. Tento poklad dokládá bohatství a vyspělost předkolumbovské Ameriky. Uviděli královské korunovační klenoty, rituální předměty, model Machu Picchu, postavy vládců a Inků v životních velikostech, zlatý trůn. Během prohlídky si všichni žáci zahráli hru Cesta za pokladem. Po výstavě žáci navštívili science centrum VIDA, kde zkoumali vše, co je zajímalo. Tento výlet žáky zaujal a už projevují zájem o další poznávací výlet v rámci České republiky.foto

Dne 3.12.2019 jsme navštívili ve Světě techniky v DOV Ostrava vzdělávací program Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať. Seznámili jsme se se skladbou krve. Ujasnili jsme si, čím se liší složení lidské a zvířecí krve. Zodpověděli jsme si otázku, zda modrou krev mají pouze šlechtici nebo ji mají i jiné organismy. Lidskou krev jsme měli možnost prohlédnout si také mikroskopem. Žáci VI.A foto

 

S žáky druhého stupně jsme navštívili sportovní centrum Bosporka, kde jsme chtěli udělat něco pro své tělo. Zúčastnili jsme se speciálního kruhového tréningu, který nám byl připraven na míru. Žákům byly ukázány zajímavé cviky, které si mohou zacvičit doma, také cviky na vytrvalost a zlepšení kondice celého těla.foto

                                            Mikuláši, Mikuláši