Již od roku 2017 rozvíjejí žáci základní školy T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově svůj talent, schopnosti a dovednosti v klubech a kroužcích, zaměřených na volnočasové aktivity, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj sociálních a občanských kompetencí. Tyto kluby a kroužky jsou součástí projektu GRAMMY. Jeho organizátorem je KVIC Nový Jičín. Aktivity projektu vycházejí z aktuálních potřeb 11 škol z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje, které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků.

Druhý rok fungování tohoto projektu završila ve čtvrtek 6. 6. 2019 slavnostní Akademie GRAMMY, která se konala v areálu Hornického muzea Landek v Ostravě – Petřkovicích. Sešli se tu zástupci všech škol, aby předvedli, čemu se po celou dobu trvání projektu věnovali. Do několikahodinového programu Akademie tak byla zařazena čísla pěvecká, instrumentální, taneční, objevila se tu i jóga, bojová umění či divadelní představení v českém a anglickém jazyce. Zpestřením programu bylo vystoupení Jana Bendiga, úspěšného účastníka pěvecké soutěže Superstar, který zazpíval své nejnovější hity a roztančil tak všechny zúčastněné žáky i dospělé. A co si z této vydařené akce naši zpěváčci odnesli? Kromě mnoha nezapomenutelných dojmů je to vzkaz Jana Bendiga: „Pokračujte v tom, co děláte, pracujte na sobě, jděte za svým snem!"

Bc. Radka Kadlíčková

Žáci navštívili výstavu v Muzeu hlavního města Prahy s názvem 50 let se Čtyřlístkem. Čtyřlístek je původní český kreslený komiks, který žáci znají ze školního prostředí. Výstava byla vedena interaktivním způsobem. K vidění byly různé panely s texty, kde žáci plnili zadané úkoly. foto

Když jsme se třídou plánovali výlet, napadala nás místa, která jsme již několikrát navštívili. Protože jsme už v deváté třídě, přemýšleli jsme o možnosti, jak si poslední výlet užít a nikdy na něj nezapomenout. Vydali jsme se proto pěšky do šilheřovické cukrárny.  Podle mapy na internetu jsme zjistili, že cesta tam je dlouhá skoro 7 km. Prvně jsme se té dálky zalekli, ale nakonec jsme se rozhodli, že to vyzkoušíme. Vyšli jsme hned ráno, když začalo vyučování. Paní třídní učitelka pro nás připravila různé úkoly, které jsme měli po cestě plnit. Většinou to byla zábava. Říkám schválně většinou, protože například chytit do ruky hrůzostrašně vypadajícího brouka, byl pro mě horor. Házeli jsme žabky do jezera, vylezli jsme na vysoký kopec, pozorovali ptáky, pískali na trávu, chodili boso, poznávali rostliny nebo jsme třeba lezli po stromech a dělali jsme spoustu dalších zajímavých věcí. V šilheřovické cukrárně jsme ochutnali místní dobroty a načerpali sílu pro cestu zpátky. Chvíli jsme dokonce přemýšleli, že bychom si zpáteční cestu zkrátili jízdou autobusem, ale nakonec jsme projevili kus odvahy a vydali se zpět opět pěšky. Zámecký park nás velmi zaujal, chvíli jsme také sledovali golfisty, jak se snaží trefit jamku. Cestou jsme také potkávali koně, kteří se nám moc líbili. I když nám bylo veliké horko, i když nás bolely nohy, věřím, že na tento výlet nezapomenu a už teď plánuji, jak si jej zopakuji. Tentokrát na kole. Strkáčová Vanesa, Mirgová Anna foto

Pevnost poznání-5Ve čtvrtek jsme jeli navštívit město Olomouc. V pevnosti poznání jsme se zúčastnili výukového programu: Nudná čísla, který se věnoval dělitelnosti přirozených čísel. Zábavnou formou si žáci zopakovali znaky dělitelnosti, procvičili si, jak poznat prvočíslo, skládali různé rébusy. Program je zaujal i tím, že ji byl podám ve slovenštině. Ve druhé části návštěvy centra se seznámily se zajímavými prvky interaktivní expozice. V historickém centru byli okouzleni památkou Unesco: sloupem Nejsvětější Trojice, Olomoucký orloj se bohužel opravuje a byl schován za lešením. Zaujali je rovněž nové moderní plastiky z bronzu na Dolním náměstí. Ve svíčkarně Rodas v Holicích se seznámili pomocí videa, jak se vyrábí svíčky a jejich další úpravy. Každý si barevně vyzdobil několik svíček, současně jsme si prohlídli minizoo, kde jsou k vidění andulky, korely, ovečky velkí i malé, kozy a kůzlata. foto

16. května jeli žáci 1. A třídy spolu s rodiči na školní výlet do ZOO v Olomouci. Maminky nachystaly svačiny, všichni si udělali dobrou náladu a vyjeli v půl deváté autobusem od školy. Každý se těšil, že uvidí svoje oblíbené zvíře, které zná třeba jen z obrázku nebo videa. A viděli jsme jich hodně. Různé opice, šelmy jako puma, jaguár, tygr, lev, nejrychlejší suchozemské zvíře pardál, ryby jako z filmu hledá se Nemo, žraloka, krokodýly, vlky, žirafy, zebry a spoustu dalších. Prošli jsme se po visutém mostě, někteří ho z legrace rozhoupávali, dali jsme si oběd v restauraci v ZOO. Viděli jsme, kolik stromů pokácela vichřice, která se prohnala zoologickou zahradou. Po cestě k našemu autobusu jsme se zastavili v bazilice na Svatém kopečku, kde jsme viděli, jak vevnitř probíhají opravy fresek a v jakých výškách pracují restaurátoři. Na zpáteční cestě v autobuse si někteří zdřímli a v 15 hodin jsme byli u školy. Byl to pěkný výlet a budeme mít na co vzpomínat.

U6-Dolní Vítkovice VI.B-17Ve čtvrtek 2. května 10 žáků třídy VI. B navštívilo Dolní Vítkovice, kde je čekal výukový program s názvem "Dopravní prostředky". Žáci se během exkurze seznámili s historickými i současnými diopravními prostředky, mohli si vyzkoušet na trenažéru jízdu autem, let letadlem nebo jízdu na motocyklu. Podívaly se i do starého hasičského vozu i kosmické lodi Sojuz. Dětem se výukový program velmi líbil a o svých zážitcích se podělily se svými spolužáky ve škole. foto

Vynášení Moreny-4Vynášení Morény, dne 27. 4. 2019 jsme se v naší třídě rozhodli, že konečně přivítáme jaro a zbavíme se zimy. Společně s kamarády jsme vytvořili loutku Morény, kterou jsme posléze hodili z Antošovické lávky do řeky Odry. Moréně jsme ještě jedenkrát zamávali a spokojeně jsme se s naší paní učitelkou vrátili do školy. foto

16. dubna se uskutečnila akce klubu Škola jako centrum komunity. Šlo o oblíbené dílničky, tentokrát velikonoční. Velikonoční dílničky s rodiči 2019-5Žáci 1. stupně si pozvali své rodiče a vyráběli velikonoční dekorace-velikonoční věnec, velikonoční květináč s výzdobou. Měli bohatý výběr materiálu od květináčů, korpusů věnečků z polystyrénu, dále používali balakryl, akrylové barvy, lak ve spreji, špejle, umělou trávu, spoustu zdobících prvků a dekoračních předmětů. Naučili se ubrouskovou techniku, vytvořit vajíčko ze sisalového provazu, nazdobit velikonoční věneček, pracovat s tavnou pistolí, vyrobit květinku z plat na vajíčka. Rodiče s dětmi spolu strávili příjemný čas a spokojení si odnášeli domů pěkné velikonoční dekorace spolu s těšením se na Velikonoce.foto

Dne 9. dubna se žáci 3.A  a 1.A  seznámili se spisovatelkou Helenou Červenkovou. Paní spisovatelka, která nyní žije a tvoří v Bohumíně žákům vyprávěla, jaké byly její spisovatelské začátky, ukázala žákům knihy, které napsala a vydala. Přečetla ukázky z knihy O Mydlence, vyprávěla žákům, jak tuto knihu vymyslela. K další připravované knize O permonících žáci 3. A nakreslili obrázky. Některé byly moc hezké a třeba se nějaký dostane do této knihy. 

Pasování prvňáčků na čtenáře-3Dne 4. dubna měli žáci1.A třídy v bohumínské knihovně knihovnickou lekci. Na začátku je čekalo překvapení – kromě paní knihovnice je přivítala i paní královna! Prvňáčci museli splnit úkoly, např. správně říct názvy pohádek, poznat, které ilustrace patří k určité pohádce, u popletených pohádek museli správně zařadit postavy, přečíst jména hrdinů pohádek a příběhů. Prvňáčci úkoly splnili a tak je mohla paní královna pasovat na čtenáře. Po slavnostním královském pasování pokračovala knihovnická lekce a žáci si zopakovali správné chování účastníků silničního provozu a seznámili se s novými knihami pro nejmenší čtenáře. foto

Dne 17. 4. se třída III. A zúčastnila výuky dopravní výchova na dopravním hřišti v parku Petra Bezruče. Absolvovali nejprve teoretickou výuku, kdy byli seznámeni s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s povinnou výbavou jízdního kola a s některými dopravními značkami. Pod odborným vedením dopravního instruktora dále absolvovali praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě na kolech a koloběžkách museli respektovat pravidla silničního provozu, řídit se dopravními značkami. Počasí žákům přálo, takže akce byla velmi zdařilá a žáci si z toho dopoledne odnášeli spoustu radostných zážitků a poznatků, jak se chovat jako účastník silničního provozu.

Divadelní představení-4Někteří žáci naší školy viděli divadelní představení Babička drsňačka, které se hrálo ve Slezském divadle v Opavě. Divadelní představení bylo svým tématem blízké našim žákům. Protože jednou z hlavních postav byl jedenáctiletý Ben, který jim byl svým věkem a chováním blízký.  Ben  považuje svou babičku za nudnou stařenu a nechce k ní dojíždět. Teprve když zjistí, že babička žila a žije jiným životem, než si on myslel, stává se pro něj zajímavou a láska ke staršímu člověku se tak prohlubuje. Celé představení mělo krásné poselství o lásce ke starým lidem. V činohře se objevoval tanec, hudba, rap, soutěž, což bylo dětem blízké a byli tak vtaženi do děje. Také Opava se žákům líbila. Prošli jsme se po Ptačáku, kde jsme viděli kovové sochy ptáků, kteří hlídají tento park. Zastavili jsme se u Hlásky – dominanty Opavy – na Horním náměstí, prohlédli si Slezské divadlo a došli jsme na Dolní náměstí, kde nemohla chybět fotka s místní plastikou Špiona. foto

Legiovlak-2Unikátní projekt Československé obce legionářské, který vytvořil repliku legionářského vlaku z let 1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku, probíhaly válečné operace čs. legií.
Žáci 2. stupně naší školy navštívili tento vlak dne 3. 4. 2019, jelikož vlak na několik dní přistavil v našem městě. Odborný výklad poskytl třídě milý průvodce v legionářském stejnokroji. Po asi 20-ti minutovém dokumentu, který popisuje činnost legionářů, jsme se přesunuli do jednotlivých vagónů vlaku k prohlídce. V současné době čítá vlak 14 vagónů. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, štábního, velitelského a obrněného. Žáky nejvíce zaujal vůz zdravotnický a zajímavé uniformy a jejich příslušenství. Výlet byl velice vydařený a zakončili jsme jej příjemným občerstvením v místním kiosku s hamburgery a jinými dobrotami. foto

Dne 28. 3. se v žákovské kuchyni utkali 2 soutěžní družstva v přípravě pokrmu. Žáci se dohodli, že budou vařit „Špagety bolognese“. Všichni si předem donesli potřebné ingredience, občerstvení atd. Kulinářského klání se zúčastnili hlavně žáci 3. třídy, ale dobrými pomocníky jim byli také prvňáčci. Šéfkuchařem byla paní vychovatelka. Hodnotila se příprava pokrmu, chuť, vzájemná spolupráce, stolování i servírování jídla. Nakonec soutěž dopadla nerozhodně, jelikož 1. družstvo mělo pokrm lépe dochucený a 2. družstvo pracovalo lépe jako tým. Obě družstva získala sladkou odměnu a pochvalu za skvělou práci.

Velcí čtou malým-4

Poslední březnový týden se na naší škole nesl v duchu zájmového čtení. Žákyně IX. A třídy si připravily pro prvňáčky pohádku Kocour v botách, kterou jim v pátek 29. 3. přišly přečíst. Pohádku prokládaly záludnými otázkami a za bedlivé poslouchání a správné odpovědi si žáčci vysloužili krásnou omalovánku Kocoura v botách.

Ve stejný den také zavítaly žačky do třídy III. A, kde si přichystaly pro spolužáky popletenou pohádku O perníkové chaloupce, do které s pomocí paní učitelky angličtiny, zakomponovaly anglická slovíčka. Stejně jako v 1. třídě, dostali i žáci 3. třídy pracovní list s otázkami k přečtené pohádce. Na konci je také čekala odměna v podobě omalovánky s perníkovou chaloupkou. foto

V rámci tradiční akce Velcí čtou malým navštívil žák VII.B Honza Fonti letos, po velkém úspěchu loňského čtení, dvě třídy – 1. třídu a speciální třídu VI.B. Honzovo umění dramatického čtení, kdy zahrál sedm postav pohádky O koblížkovi úplně sám, děti ocenily bouřlivým nadšeným potleskem a zdviženým palcem nahoru J

Sluníčko-6Do našeho minisboru, který už existuje druhým rokem a má za sebou dvě veřejná vystoupení, přišel na návštěvu vzácný host – kytarista, zpěvák, skladatel a dlouholetý umělecký vedoucí vokálního sdružení Sluníčko, Ota Maňák. Během velmi příjemného setkání si s dětmi nejen zazpíval, ale také je doprovodil na kytaru, když se předvedly se svými oblíbenými písněmi, které se naučily doma či v kroužku. Spolu si zanotovali také krásné staré romské písně. Společné muzicírování se všem velmi líbilo a děti na něho dodnes vzpomínají.foto

Radka Kadlíčková, členka vokálního sdružení Sluníčko a vedoucí kroužku Sbor

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení