Bez názvu


Spolu s bubny


Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

na školní rok 2016/2017

Cíl programu:

využitím aktivního hudebního zážitku přispět ke zklidnění jednotlivců i celých tříd a následně je aktivizovat tak, aby se zlepšila schopnost žáků učit se a spolupracovat. V procesu se rozvíjí sluchová analýza, schopnost naslouchání i spolupráce.

Projektové aktivity:

  1. podpora dětí a žáků školy 1. stupně / 8 setkání dětí a žáků vždy z jedné třídy v průběhu celého školního roku, délka 1 vyučovací hodina při každém setkání. 1 třída  / 8x ve školním roce / vždy 1 vyučovací hodina
  2. podpora pedagogů – třídní učitelky a asistentky pedagoga / 8 setkání v průběhu školního roku v návaznosti na hodiny s dětmi, kdy bude rozebrána aktivita, její průběh, chování dětí, změny v chování v čase od zahájení projektu
  3. podpora materiálního zajištění projektu a následného pokračování: nákup hudebních nástrojů: sady bubnů, perkuse...

Celý program ve škole zajišťuje certifikovaný facilitátor a muzikoterapeut:

Mgr. Irena Savková

Náklady celkem:       106 000,- Kč

příspěvek MSK: 79 000,- Kč

příspěvek zřizovatele: 18 000,- Kč

vlastní zdroje: 9 000,- Kč

Po ukončení projektu je jeho pokračování zajištěno tím, že pedagogové budou mít nutné materiální vybavení a současně projdou základní instruktáží, jak s dětmi a žáky dále pracovat a využívat získané dovednosti a zkušenosti ve své další praxi. FOTO

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení