Zavedení školní mediace na 10 vybraných školách v ČRmediace

v rámci Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti

Cíl

Zavedení mediace do škol jako nástroje pro řešení konfliktů (nejen) z rasismu a násilí z nenávisti a zlepšení sociálního klimatu

Místo realizace

  • Ústecký kraj (5 vybraných škol)
  • Moravskoslezský kraj (5 vybraných škol)

Cílová skupina

  • druhý stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • učitelé
  • vedení škol

Obecný záměr

Do projektu bude zapojeno celkem 10 tzv. pilotních škol v ČR. Jedná se o školy s 2. stupni základního vzdělání, tj. základní školy a víceletá gymnázia. Pět pilotních škol je z Ústeckého kraje, pět z kraje Moravskoslezského. Cílem pilotáže je zavést do těchto škol metodu mediace jako nástroj pro prevenci či řešení konfliktů (nejen) z rasismu a násilí z nenávisti a všeobecného zlepšení školního klimatu formou vzdělávání vybraných skupin z řad žáků a učitelů. Cílem projektu je tedy zavedení metody mediace do každé z deseti vybraných škol; cílem zavedení mediace do škol je pak trvalé zlepšení sociálního klimatu na školách formou účinného řešení konfliktů skrze osvojenou metodu mediace.

Do projektu budou zapojeni jak vybraní žáci – budoucí peer mediátoři a vybraní učitelé, kteří budou absolvovat plnohodnotný výcvik v mediaci, tak i vedení škol a pedagogičtí pracovníci. Zapojení všech zainteresovaných stran je klíčové: žáci – peer mediátoři potřebují být ve svém úsilí podporováni učiteli – mediátory; učitelé – mediátoři by měli cítit podporu jak od svých kolegů, tak především od vedení školy. Vedení škol, učitelům v mediačním výcviku i např. školnímu psychologovi, speciálnímu pedagogovi či metodikovi prevence bude poskytována odborná supervize v režimu pravidelných setkávání jednou za měsíc.

Pro ověření, zda mediace ve škole přinese očekávanou změnu, bude ve škole před zahájením vzdělávacích aktivit a po jejich ukončení změřeno tzv. sociální klima. Způsob práce bude nastaven s ohledem na provoz školy a v součinnosti s vedením školy tak, aby školu co nejméně zatížil a přinesl co nejvíce informací a podnětů.

Úřad vlády České republiky

Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

www.vlada.cz

www.socialni-zaclenovani.cz

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení