Dopravní soutěž na I. stupni-3Dopravní soutěž proběhla na naší škole dne 6. 6. 2017. Žáci I. stupně absolvovali jízdu zručnosti, jízdu dle předpisů na DDH v parku Petra Bezruče. Mladší žáci absolvovali jízdu zručnosti na koloběžkách. Všichni žáci si zopakovali základy zdravovědy a poskytnutí první pomoci. Cílem tohoto projektu bylo naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí.foto

Zumba-8V pátek 2. 6. se ve školní tělocvičně konala soutěž v zumbě. Zúčastnilo se jí ..... děvčat, která po celý rok každý pátek s velkým nadšením navštěvovala v rámci školní družiny kroužek zumby pod vedením paní asistentky Nikol Mihokové. Děvčata si nacvičila několik choreografií různých tanečních stylů, které se v zumbě uplatňují – např. reggaeton, salsa, burlesque. Jak si s jednotlivými prvky tanců, s rytmem hudby a celkovým pojetím choreografií naše tanečnice poradily? To hodnotila tříčlenná porota ve složení: p. as. Gizela Oračková, p. as. Jarka Dudy-Koťová a p. vych. Radka Kadlíčková.

A jaké jsou výsledky soutěže?foto

Číst dál...

Den Země 2017-10Dne 30. 5. se žáci I. stupně zúčastnili akce Den udržitelného rozvoje, který byl součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje. Město Bohumín ve spolupráci se školami a organizacemi na náměstí připravilo různé zajímavosti. Žáci se prošli se psy, kteří se používají pro léčebné účely, viděli včelí úly, soutěžili ve znalosti živé přírody, prohlédli si sběrný vůz a dětský autobus. Za správné odpovědi dostali sladkosti a drobné odměny.

foto

V pátek 26. 5. jeli žáci I. stupně na výlet do Kunína na zdejší zámek. Kunínský zámek je krásně opravený, obklopený velkým parkem.Zámek Kunín-3

V zámeckém sále jsme viděli pohádku „O Honzovi", kterou hráli 2 herci a loutky z Divadélka Mrak. Moc jsme se zasmáli. Po pohádce jsme si prohlédli zámek – zámecké chodby s obrazy, pánský lovecký pokoj, dámskou ložnici, krásnou jídelnu.

V dalším sále na nás čekaly loutky, které jsme si mohli ohmatat, někteří žáci si vyzkoušeli kostýmy. Po prohlídce jsme se vrátili do divadelního sálu, kde si pan herec vybral žáky, oblékl jim legrační kostýmy a zahráli nám krátkou pohádku.

Na závěr nás v zámeckém parku čekala svačina – grilovaný špekáček. A potom šup do autobusu a zpět ke škole. Byl to pěkný výlet a tak – sláva nazdar výletu.foto

Dne 25. 5. se vybraní žáci vydali na výlet do Prahy. Navštívili výstavu o lidském těle „BODY THE EXHIBITION", která se konala na Výstavišti Praha Holešovice. Zde nás vyškolení medici zavedli do hlubin lidského těla a nechali nás nahlédnout do jeho tajemství od hlavy až k patě. Po zhlédnutí jsme se přesunuli kousek dál a navštívili jsme ZOO Praha. Zde jsme strávili celé odpoledne. Zaměřili jsme se především na exponáty zvířat, které nenajdeme v ZOO Ostrava, kam také chodíme. Při zpáteční cestě ze ZOO jsme se zastavili na Staroměstském náměstí, prošli Václavské náměstí a šli na vlak, kde nás čekala dlouhá večerní cesta do Bohumína. Den strávený v Praze byl velice náročný, ale jak říkají žáci „stal za to".

Setkání s lékařkou

Děvčata II. stupně se zúčastnila dne 18. 5. 2017 setkání, které každou z nich jednou čeká – setkání s lékařkou – gynekoložkou. Všechny se na počátku trochu bály: kam to jdeme, co tam bude, co se dovíme.... Takové a další otázky naplňovaly jejich hlavy a celou cestu ze školy do Bohumína, si o tom povídaly.

Lékařka, MUDr. E. Lazarová, je velice mile přivítala. Nejdříve se všechny usadily v čekárně, kde se dověděly spoustu nových informací. Pak navštívily i ordinaci. Velmi je překvapila: byla celá krásně zařízená v jedné barvě. Tady se seznámily se vším, co v ordinaci je, s různými nástroji i jejich použitím.

Na závěr děvčata děkovala, protože zjistila, že jejich strach byl zbytečný, že vše, co potřebovaly vědět, se dověděly a vyšetření se už bát nemusí.

Dne 11. května se na naší škole konala besídka ke Dni matek. Žáci prvního stupně si pro své maminky připravili kulturní program. Přednášeli básně, zpívali, nechyběl tanec, v závěru si se svými maminkami zatančili valčík. Maminky obdržely pohoštění a dárečky, které žáci sami vyráběli. foto

Den matek na I. stupni-6Den matek na I. stupni-4Den matek na I. stupni-10

Dne 3. 5. 2017 navštívila školu a setkala se s žáky II. stupně paní Zuzana Dubová, režisérka, scénáristka, publicistka z Brna.

Paní Dubová vyprávěla o své práci, o přípravě filmu, jak všechno probíhá, aby film, který vidíme, se lidem líbil.

Viděli jsme krátký film s názvem „František, můj táta, z DVD, které obsahuje řadu dalších příběhů tom, jak se chovat a nechovat, co je v životě důležité a na co si dát pozor. Jde o příběhy převážně neslyšících dětí.

Žáci se paní Dubové ptali, jak probíhá filmování, kde se vzali herci, jak jim vysvětlovala, co mají dělat, když neslyší apod. Slyšeli odpovědi a pak se také sami rozpovídali o tom, jaké jsou jejich zkušenosti s jinakostí či přímo s neslyšícím člověkem.

Pasování na čtenáře-11Dne 26. 4. 2017 se uskutečnilo v I. A třídě tradiční pasování prvňáčků na Malého čtenáře. Paní vedoucí městské knihovny společně se svými praktikanty připravila pro děti pohádku a soutěž, které se žáci aktivně zúčastnili. Za odměnu na ně čekalo překvapení formou pasování na Malého čtenáře a předání krásné medaile samotným králem a princeznou z pohádky. foto

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán – to si pod vedením sympatického profesionálního hasiče připomněli žáci Hasík opět ve škole-82.A v rámci projektu Hasík, kterého se naše škola zúčastňuje každým rokem. Co všechno je o ohni či požáru nutné znát a pamatovat si? Je toho spousta – telefonní číslo, hořlavé materiály, chování při požáru, první pomoc... Některé z těchto informací už naši žáčci znali, ale seznámili se i s novými – např. jak rychle vznikne požár z hořícího vánočního stromečku, jak se zachovat při požáru doma, apod. Dvouhodinový program byl velmi pestrý a zajímavý – děti v hrané scénce telefonovaly, zkoušely si hašení hořícího oděvu na svém těle, sledovaly instruktážní videa na interaktivní tabuli a zaujatě naslouchaly vyprávění pana hasiče  A co je nejdůležitější – uvědomily si, že mohou sobě i jiným zachránit život či majetek správným chováním.foto

Dne 11. dubna 2017 se na naší škole konaly velikonoční dílničky. Celou akci naplánovaly a připravily žákyně III. A (3.,4.), členky klubu „Škola jako centrum komunity", v rámci projektu Grammy.

Akce probíhala ve třídách I. stupně. Byla určena pro žáky a jejich rodiče. Akce se zúčastnilo 33 žáků a 31 rodičů. Ve třídách byl připraven různý materiál na výrobu velikonočních dekorací. Žáci a jejich rodiče společně malovali kraslice, vyráběli velikonoční věnečky, kuřátka, ozdoby z vrbového proutí, zdobili polystyrenová vajíčka a vyráběli další zajímavé velikonoční dekorace. Přítomní obdrželi pohoštění. Z tohoto radostného odpoledne si rodiče žáků odnášeli nejen velmi pěkné velikonoční dekorace, ale také spoustu příjemných zážitků ze společně stráveného odpoledne.foto

Velikonoční dílničky s rodiči-8Velikonoční dílničky s rodiči-3Velikonoční dílničky s rodiči-11

Dne 7. dubna 2017 proběhl na celé škole "Den Romů"Nejzajimavěji si ho připravili žáci V. B, kteří nacvičili písně: Krásně je na světě, Devla, Keď si piav. Čtyři kluci pod vedením p.asistentky J. Dudy-koťové trénovali tanec čapátě. Třída V. B si pozvala i diváky, žáky 3. - 5. třídy a dokonce přišli i 4 rodiče. Odměnou pro vystupující byl dlouhý potlesk.

23. března navštívili naše žáky pracovníci Městské policie, aby předvedli svou práci. Žáci si mohli na vlastní oči číslo 112-8číslo 112-9prohlédnout pravá pouta, policejní obušky i neprůstřelnou vestu. Dobrovolníci si vyzkoušeli zápas s policistou a následné nasazení pout nebo kotoul s nasazenou plnou policejní výzbrojí.

Akce se velmi vydařila, žáci byli z programu nadšeni. foto

8. března proběhl ve škole "Den zdraví".Den zdraví-16

Jak se tento den vydařil III. A? První hodinu žáci pomocí myšlenkové mapy zjistili a zopakovali si, co všechno vědí o zdraví, zdravém životním stylu a hygieně. Druhou hodinu 2 učinkující z OVOCENTRA Valašského Meziříčí veselou formou žáky seznámili s druhy ovoce a vitamíny, které obsahují a jaký význam mají pro zdraví. Pan Citrón - učinkující měl velký úspěch a s žáky se vyfotil. Žáci, kteří odpověděli na otázky, byli odměněni drobnými pozornostmi a jablky. Další hodinu třeťáci znovu zahráli shlédnuté představení a připomněli si důležitost správné výživy pro zdraví Na závěr všichni vypracovali a vybarvili pracovní list kr Dni zdraví.foto

Den zdraví-2Na celém prvním stupni probíhal tento projekt stejným působen. Žáci II. stupně absolvovali, místo akce z Ovocentra, besedu s Městskou policii na téma drogová závislost. V rámci Dne zdraví se žáci II. stupně seznámili s různými relaxačními technikami. Tělocvičnou, kde program probíhal, zněly známé i méně obvyklé typy relaxační hudby – žáci si tak na vlastní kůži i uši vyzkoušeli masáž zvuky tibetských mís i zpěvem velryb a poslouchali i harmonické tóny strunných a dechových nástrojů ve skladbách přímo určených pro relaxaci. 

Dne 3. 3. se žáci druhého stupně vydali na knižní veletrh do Ostravy na Černé louce. Zde měli možnost shlédnout nejrůznější knihy i hry, které jsou v současnosti k dostání. Žáky zejména zaujala prezentace her určených k rozvíjení slovní zásoby a logického uvažování. Líbila se jim také nabídka knih s návody na různé výtvarné techniky. V ceně vstupného byla také možnost navštívit veletrh cestovních kanceláří, čehož žáci s radostí využili. Poznali nejrůznější nabídky dovolených u nás i v zahraničí, prohlédli si upomínkové předměty z různých koutů světa a někteří si vyzkoušeli i rýžování zlata. Ve stejný den někteří žáci navštivili výstavu: "Korunovační klenoty".foto

Knižní veletrh-2Knižní veletrh-12Knižní veletrh-4

PUDLOVSKÝ SLAVÍK 2017Pudl.zpěváček-15

21. 2. na naší škole proběhla pěvecká soutěž, kterou zorganizoval školní kroužek Sbor pod vedením p. vychovatelky R. Kadlíčkové. Počet soutěžících byl úctyhodný – 34 dětí. Soutěžilo se ve třech kategoriích: I. kategorie – žáci 2. – 4. roč., II. kategorie – žáci 5. – 8. roč. a kategorie dvojic. Čtyřčlennou porotu ve složení p. vych. R. Kadlíčková, p. uč. Květa Mlynkecová, p. as. N. Mihoková a p. as. G. Oračková velmi mile překvapil jak počet soutěžících, tak jejich výkony.

A jaké jsou výsledky soutěže?foto

Číst dál...

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení