Dne 17. 6. se třída VI. A, společně s tř. učitelkou Mgr. Otiskovou a p. asistentkou Pospíchalovou, vydala na výlet do Olomouce. Nejdříve jsme si užili jízdu Pendolínem a následně jsme se autobusem dopravili k bránám olomoucké ZOO.

ZOO Olomouc, výroba svíček-5

Žáci byli ze zvířat nadšeni, nejvíce se jim líbila vlčata a medvědi. Ze ZOO jsme se vydali do olomoucké svíčkárny, kde si žáci vyzkoušeli výrobu svíčky a plnění lahviček mořskou solí. Tyto aktivity se žákům velmi líbily. U svíčkárny jsme si také prohlédli malou farmičku s prasátky, ovečkami a kozami.

Naší poslední zastávkou byla restaurace Goliáš v centru Olomouce, kde jsme si všichni pochutnali na skvělém obědě. Výlet hodnotí žáci velmi kladně, všichni jsme si ho užili a nadšeni a plni zážitků jsme se v pořádku vrátili domů.FOTO

Hasík 2015-5Dne 10. 6. navštívil naši školu p. Repor, který zastoupil profesionální hasiče a vysvětlil dětem náplň a funkci tohoto uznáníhodného povolání. Pro žáky III. A, III. B a VI. A si připravil zajímavou prezentaci, ve které žáky seznámil s důležitými tel. čísly, možným nebezpečím požáru, preventivními opatřeními i se způsoby hašení ohně a možnou pomocí zraněnému. Žáci si mohli vyzkoušet únik ze zakouřené místnosti při požáru, ošetření raněného i telefonní hovor s hasičskou ústřednou. Tento dvouhodinový blok žáky velmi bavil a dozvěděli se také mnoho užitečných rad. FOTO

Pustevny-8

Žáci PT, 1. – 5. Ročníku se dne 4. 6. 2015 vydali na Pustevny. Za slunečného počasí pokořili horu Radhošť a shlédli boha Radegasta. Výlet se vydařil, všichni byli spokojeni.FOTO

Hasiči-10Dne 20. 5. dopoledne k nám do školy přijeli hasiči. Ráno v 800 hodin proběhl cvičný požární poplach. V 900 hodin přijela na školní dvůr dvě hasičská auta. Představili žákům I. stupně hasičskou techniku, zopakovali důležitá telefonní čísla, předvedli žákům záchranu osoby i oblékání ochranného oděvu. Žáci si také mohli vyzkoušet sezení v hasičském autě. I když nám počasí příliš nepřálo, žákům to vůbec nevadilo. Z návštěvy hasičů žáci odcházeli s radostnými pocity, což se odrazilo na výsledcích obrázků, které žáci ještě týž den namalovali.FOTO

Dopravní soutěž proběhla na naší škole ve dnech 13. 5. a 19. 5. 2015.

Dopravní soutěž 2015-8


I. stupeň absolvoval jízdu zručnosti, jízdu dle předpisů na DDH v parku P. Bezruče. II. stupeň absolvoval
 jízdu zručnosti na školním hřišti, dopravní testy na PC. Mladší děti z přípravné třídy jezdily jízdu zručnosti na koloběžkách.

Všichni žáci si zopakovali základy zdravovědy a poskytování první pomoci.

Cílem tohoto projektu bylo naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně, a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí.FOTO

Den Matek v 1. třídě-6Ve čvrtek 14. 5. se konala v první třídě besídka ke"Dni matek". Po vyučování se třída zaplnila maminkami, tetami, ale přišli i dva tatínci. Žáci 1. třídy vystoupili s pásmem písní, básní a tanečků. Závěrem předali svým maminkám kytičku, kterou sami vypěstovali ze semínek. Dárek udělal maminkám obrovskou radost, ukáply i slzy štěstí. Besídky se rovněž zúčastnila paní ředitelka, která besídku hodnotila velmi kladně. FOTO

Dne 17. 3. 2015 se na naší škole konala již tradičně "Galerie na schodech". V průběhu měsíce únorGalerie na schodech 2015-2a a března malovali žáci obrázky na téma "Svět očima dětí". 17. 3. dopoledne se všichni žáci školy shromáždili u schodiště na II. stupni. Galerie byla zahájena kulturním vystoupením třídy VI. A a VIII. B. Poté si žáci jednotlivých tříd prohlíželi nově vyzdobenou školu. Obrázky byly velmi zdařilé. Současně probíhala výstavka výtvarných prací žáků přípravné třídy. FOTO

Jak zvládnu nástup do první třídy? Budu všechno umět u zápisu? Podobné otázky se honily hlavou dětem i jejich rodičů.Ukázková hodina PT pro rodiče-5

Všechno jsme se naučili. Na interaktivní tabulu jsme vyhledávali stejné tvary a řadili prvky od nejmenšího k největšímu. V kroužku si děti nasadily masky. Rodiče je málem nepoznali. Děti se přihlásily svým jménem, příjmením a slabiky vyťukaly na velký buben. Brzy budou školáky, všechny děti se moc těší do školy. FOTO

5. 12. 2014 se tradičně konalo v tělocvičně školy "Andělské zvonění". Všechny děti přivítali v tělocvičně andělé z řad nejstarších žáků. Každá třída si připravila krátké kulturní vystoupení. S programem vystozpil i pěvecký kroužek, který zazpíval několik vánočních koled. Pro žáky byly nachystány různé hry a soutěže. Všichni žáci byli po vystoupení a na konci tohoto setkání obdarováni sladkou odměnou. Z tohoto radostného dopoledne plného předvánoční atmosféry si všichni odnášeli mnoho pěkných zážitků.

Dne 29. 11. 2014 se žáci naší školy zúčastnili vystoupení s vánočním programem na náměstí T. G. Masaryka. Osm dětí, které pravidelně navštěvují pěvecký kroužek zde zazpívalo pásmo vánočních koled doplněné přednesem básní. Vánoční trhy-2Vystoupení se moc povedlo a jsem velmi ráda, že i naše děti se umí a skvěle prezentovat. Moc děkuji za nádherný projev a za jejich účast. M. Dubnická, vedoucí kroužku.FOTO

Dne 21. 11. 2014 se na naší škole konal první sportovní akce v tomto školním roce.

Žáci 1. třídy a přípravné třídy mezi sebou zápolili v míčovéhře "Král střelců". Žáci 2. - 9. třídy se utkali ve fotbale. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech, které byly smíšená.

Číst dál...

Dne 20. 11. 2014 se konala na naší škole slavnostní akademie u příležitosti 85. výročí založení školy.

Škola má narozeniny - akademie-24Před vlastní akademií proběhly volby do školské rady. V 1500 hod. se tělocvična školy zaplnila rodiči a příbuznými žáků. Akademii slavnostně zahájila paní ředitelka, a přivítala v sále hosty z řad zastupitelů města a ředitelů škol v Bohumíně. Každá třída si připravila krátké taneční či pěvecké vystoupení. Se zpěvem vystoupil i pěvecký kroužek naší školy. Taneční kroužek předvedl tance v romských krojích. Všechna vystoupení byla zdařilá, učitelé s žáky se na ně připravovali zhruba měsíc. Hostům i rodičům a příbuzným žáků se akademie velmi líbila, což potvrzovali mohutným potleskem. Všichni vystupující byli odměněni sladkou odměnou a odnášeli si z tohoto radostného odpoledne mnoho pěkných zážitků. Foto

Bouzov-4Poslední výlet jsme organizovali v olomouckém kraji. Žáci navštívili romantický hrad Bouzov, kde si mohli prohlédnout zajímavé místnosti i nádvoří této národní kulturní památky. Z Bouzova pokračoval výlet směrem do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde se nacházejí Mladečské jeskyně. V úvodu je zaujala vstupní hala s lebkami pravěkých lidí ze starší doby kamenné, které byly v této jeskyni nalezeny.FOTO

Dne 16. 10. 2014 se na ZŠ T.G. Masaryka v Bohumíně Pudlově uskutečnily Tvůrčí dílny dětí PT - podzimní dílničky-7s rodiči.                      Dílen s názvem Dary podzimní přírody se zúčastnilo celkem 8 dětí a 10 rodičů. Společně si zopakovali básně s podzimní tématikou a poté na stanovištích vyráběli bramborová tiskátka, věžičky z nasbíraných listů, malování podzimních listů a skřítka Podzimníčka. Na jednotlivých stanovištích se děti a rodiče postupně vystřídali a z výrobků vytvořili výstavku.

Dne 2. 10. navštívili žáci I. A knihovnu v Bohumíně. Paní knihovnice žáky seznámila s prostředím knihovny. Vysvětlila jim pojmy: spisovatel, malíř – ilustrátor, knihovna, knihkupectví. Ukázala žákům různé dětské knihy. Žáci poznávali pohádky podle úryvků a dramatizovali pohádku „ O třech prasátkách". Společně si také o prasátkách zazpívali. V knihovně se jim moc líbilo a všichni se už těšíme na další návštěvu.

Dne 24.9.2014 se 7 dětí z přípravné třídy ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově vydaly spolu s paní učitelkou a asistentkou na výVýlet PT-3let na zámek v Hradci nad Moravicí.

Dětem byly nabídnuty aktivity Edukačního centra, které je zavedly do naší historie. Programy s názvy Cesta do pravěku a Život na zámku velmi srozumitelnou formou přiblížily dětem dané období. Mohly si osahat dobové zbraně, vyzkoušet repliky historických kostýmů a postavit hrad ze stavebnic.

Škoda, že jsme museli vynechat prohlídku věží a věžiček a zkrátit celkovou prohlídku, měli jsme potíže s dopravou. I přesto se výlet všem zúčastněným líbil.

FOTO

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení