ZOO Ostrava 2014-10

Dne 17.  6. se uskutečnil výlet žáků I. stupně do ZOO v Ostravě. 40 dětí se za slunečného počasí postupně seznamovalo se všemi zvířaty. Nejvíce se žákům líbili sloni, žirafy a opice. Pro většinu žáků byl tento výlet nezapomenutelným zážitkem, protože v zoo ještě nikdy nebyli. FOTO

Konečně je tady dětmi dlouho očekávaný den - úterý 17. června 2014. Jedeme na školní výlet do zábavního Dinoparku v Doubravě. Autobus už na nás čeká před školou. Těší se a nastupují děti Dinopark 2014-4z PT, jejich rodiče, p. učitelka a p. asistentka.

V Dinoparku je na co se dívat. Na ploše 20 ha jsou zobrazeny scény ze života druhohorních zvířat ve skutečných velikostech. To děti ještě nikdy neviděly. Nejistě vstupují do neznámé tmy 3D kina. Film o počátku života na naší planetě je moc zajímavý. Jedna dívenka však své obavy nezvládá a raději čeká s p. asistentkou venku.

Počasí nám přeje a děti si plně užívají rekreační činnosti a zábavných atrakcí. Nejlepší je vláček. Veze děti pravěkou krajinou, vše je vidět úplně zblízka. Výlet se nám vydařil a těšíme se na další. FOTO 

Škola s místem pro všechny, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017, je název projektu, na kterém spolupracujeme spolu s dalšími 8 školami z Moravskoslezského kraje. Jeho realizátorem je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, probíhá již od léta roku 2012 a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Černá louka v Ostravě se dne 11.6.2014 zaplnila dětmi ze všech zúčastněných škol. Členové tanečních, dramatických a pěveckých kroužků předvedli svá vystoupení, která připravovali pro festival Amoro farebno dživipen – náš barevný život.

Naši školu reprezentovalo 20 dětí a žáků z tanečního a pěveckého kroužku pod vedením paní Jarmily Dudy-Koťové a Milady Dubnické.

Přehlídka kroužků devíti škol završila několikaletou spolupráci mezi školami našeho kraje, ale věřme, že aktivity, které se osvědčily, budeme moci realizovat ve školách i nadále. FOTO

,
,
,

FestivalFestival-2Festival-5

Neorganizovaná mládež - Kutná Hora-5Žáci naší školy, končící povinnou školní docházku, se vydali 13. května na výlet do Kutné Hory, jediného města se statutem UNESCO ve Středočeském kraji. Viděli jsme opravenou Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, Kamennou kašnu, Kamenný dům a žáci si mohli porovnat výzdobu a vlastně celou stavbu chrámu sv. Barbory s chrámem sv. Víta v Praze, který znají z dřívějších výletů do Prahy.

Velkým překvapením pro ně byla kostnice v Sedlci i setkání se středověkým způsobem dobývání stříbrné rudy ve skutečném dole.

Výlet se velmi vydařil a žáci se spokojeně vrátili domů. FOTO

Školní kolo v dopravní soutěži proběhlo na naší škole ve dnech 28. 4. a 30. 4. 2014. Děti a žáci si zopakovali Dopravní soutěž 2014pravidla bezpečného chování v dopravním provozu.

Žáci I. stupně absolvoval jízdu zručnosti podle předpisů na dětském dopravním hřišti v parku P. Bezruče. Žáci II. stupně soutěžili v jízdě zručnosti na školním hřišti a dopravní testy zpracovali na PC. Nejmenší děti z přípravné třídy a prvňáci jezdili jízdu zručnosti na koloběžkách.

Všichni žáci si zopakovali základy zdravovědy a poskytnutí první pomoci.

FOTO 

V týdnu od 24. 4. do 28. 4. se konala akce „Malí čtou velkým". Žáci IV. A si připravili pro své spolužáky předčítání z knihy „Zpívající housle" Marie Voříškové, kdy předčítali romskou pohádku „Čertí plácek". Postupně navštívili téměř všechny třídy na škole. O pohádce si pak spolu povídali.

Kromě čtení se i společně bavili při třídění a spojování známých pohádkových dvojic a společném malování obrázku k pohádce. Akce se všem dětem velmi líbila.

Všichni žáci školy si ve dnech 22. a 23. dubna 2014 připomněli Den Země. Náplň byla velmi různá, od setkání s hasiči (preventivní program Hasík), až po zjišťování údajů o recyklaci odpadů. Školu teď zdobí řada výkresů a koláží s tématikou ochrany životního prostředí, které byly výstupem z mnoha hodin.

Krásného počasí jsme využili i k úklidu okolí školy.

Exkurze Valašské Meziříčí-3V rámci programu ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY se ve středu 16. 4. žáci II. stupně naší školy zúčastnili exkurze do Valašského Meziříčí. Nejprve navštívili firmu „Moravské gobelíny", kde na vlastní oči viděli, jak se ručně vyrábí koberce a gobelíny. K vidění zde byly i některé velmi staré a vzácné exempláře, které zde procházejí restaurováním.

Poté jsme se přesunuli do firmy „Ovocentrum", která zásobuje žáky I. stupně naší školy ovocem a zeleninou v rámci projektu „Ovoce do škol". Žáci viděli, jak se ovoce i zelenina skladuje a také se o každém druhu něco dozvěděli. Nakonec pro ně byla připravena i ochutnávka různých druhů ovoce. FOTO

V úterý 15. 4. 2014 před Velikonocemi se sešly děti z přípravné třídy a jejich rodiče na akci s názvem „Až seVelikonoční dílničky přípravné třídy-8 louka zazelená, kleknu si tam na kolena..."

Děti vystoupily s pásmem jarních básní, písní a her se zpěvem a rodiče se zapojili do tvůrčích dílniček: pletli karabáče, zdobili perníková vajíčka a vyráběli papírové košíčky s vajíčky. Velikonoční dopoledne jsme zakončili taneční improvizací na píseň „Pozor, jdou k vám kuřátka" z CD Školička s Dádou. FOTO

V sobotu 12. 4. organizoval turistický oddíl TOM Svišti s pracovníky školy druhé kolo Poháru Moravskoslezského kraje v turistickém závodě v areálu bývalé hájenky v Pudlově. Počasí přálo a tak 137 závodníků, ve věkovém rozmezí 5 – 51 let, si trasu kolem Odry užilo. Všichni plnili tyto disciplíny: orientace mapy, kulturně poznávací činnost – poznávání hradů, zámků a hor podle fotografie, určování turistických a topografických značek, určit správně strom nebo keř, hod kriketem na cíl, lanovou lávku, uzlování, starší závodníci závodili navíc v azimutových úsecích.

Na pomoc přijelo i 46 členů jiných oddílů, kteří pracovali jako rozhodčí na jednotlivých stanovištích.

Závěrečné vyhodnocení proběhlo před budovou školy.

Dne 21. 3.2014 se pro žáky ZŠ T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov uskutečnil projektový den zaměřený na volbu povolání.

Proj. den IV. AProjektového dne s tématem Knihovník, spisovatel, básník, ilustrátor, prodavač v prodejně knih se zúčastnilo celkem 13 dětí 3. a 4. ročníku. Žáci se nejprve hravou formou seznámili s povoláním knihovníka a významem knihovny, vyrobili si čtenářský průkaz, pracovali ve školní knihovně, kde si vypůjčili knihu. Ve třídě se poté s vypůjčenými knihami seznámili, vysvětlili si význam povolání spisovatel, básník, ilustrátor. vyzkoušeli si ilustrovat knihu, navštívili prodejnu knih. Předčítali také žákům 1. třídy v rámci "Měsíce knihy" romskou pohádku "Čertí plácek" z knihy "Zpívající housle" Marie Voříškové. Společně s mladšími spolužáky třídili pohádkové dvojice. Učili se tak vzájemné spolupráci ve skupinách. FOTO

Dne 11. 3.2014 se pro děti přípravné třídy ZŠ T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov uskutečnil "Projektový dne s tématem Proj. den PT-6Učitel - asistent se zúčastnilo celkem 13 dětí přípravného ročníku. Děti se nejprve hravou formou seznámily s různými druhy povolání a pracovních nástrojů, poté se blíže seznámili s povoláním učitel - asistent. Projektový den děti zaujal, hravou formou získaly nové poznatky a zkušenosti, pracovaly aktivně a s nadšením, byly kreativní. tečnil projektový den zaměřený na volbu povolání. FOTO

Dne 5. 2. 2014 se na ZŠ T.G. Masaryka v Bohumíně - Pudlově uskutečnil zážitkový workshop na téma Trh práce - pracovněprávní vztahy.

Workshopu se zúčastnilo 20 žáků 7. a 9. ročníku. Lektorsky akci zajistily paní Mgr. Šárka Čípová a paní Bc. Edita Ondarza. V rámci workshopu si žáci "prošli" výběrovým řízením a získali dobré rady a tipy, které využijí při hledání zaměstnání. Všichni žáci také obdrželi studijní materiály, podle kterých mohou dále s pedagogy pracovat, anebo si je prostudovat doma s rodiči.

Dne 14.1. 2014 se uskutečnila na ZŠ Pudlov v Bohumíně "Inspirativní hodina - I. stupeň". Vzdělávací program vedla Bc. Helena Hašková a byl praktickou ukázkou práce se žáky ve třídě, kde jsou spojeny dva ročníky.  Přímo ve třídě byly účastníkům předvedeny konkrétní metody výuky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků s ohledem na jejich schopnosti. V hodině byly použity moderní aktivizační metody práce a pomůcky. Po hodině následoval rozbor ukázkové hodiny a moderované vzájemné sdílení  postřehů a dobré praxe účastníků. Účastníci získali inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Hodina byla zaměřena na výuku jazyka českého ve 3. a 4. ročníku. Zúčastnilo se a osvědčení získalo 5 účastníků, kteří ocenili příjemnou a klidnou atmosféru, profesionalitu a kvalitní přípravu paní učitelky, a také inspiraci pro vlastní výuku.

http://www.novinky.cz/kariera/321531-mladi-v-moravskoslezskem-kraji-si-vybirali-karieru.html                

Mladí v Moravskoslezském kraji si vybírali kariéru

Ostravské výstaviště na Černé louce se o víkendu zaplnilo zejména mladými lidmi. Žáci základních a středních škol spolu s učiteli a rodiči vyrazili v pátek a sobotu na největší veletrh školství v Moravskoslezském kraji s názvem Učeň, středoškolák a vysokoškolák.

Mladí zde měli jedinečnou příležitost získat souhrnné informace o aktuálním dění ve vzdělávání v celém regionu a vybrat si z více než stovek vzdělávacích institucí tu správnou školu.

Nabídky zaujaly.

„Je to super. Přijely jsme až z Bohumína, ze základní školy v Pudlově. Zaujala nás tady ta Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb ze Šilheřovic, hlavně obor kosmetička. Nechaly jsme si i něco předvést samy na sobě," vesele ukazovaly deváťačky z Bohumína. FOTO

Projekt s názvem ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY je mimo jiné zaměřen na předškolní děti a jejich rodiče. Proto další aktivita – workshop s rodiči se uskutečnil právě tady.

Celé 4 vyučovací hodiny měli rodiče i děti co dělat. Nejdříve děti předvedly, co se už naučily, a pak začala práce. Maminky připravily těsto na cukroví a spolu s dětmi pak vykrajovaly různé tvary nebo tvořily rohlíčky. Další maminky vystřihovaly s dětmi ozdoby na stromeček a tatínek vyráběl dekorace pro vánoční výzdobu – větvičky jedlí zdobil šiškami.

Už po chvíli se celou školou nesla vůně cukroví a ve škole tak začal předvánoční čas.

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení