Žáci druhého stupně navštívili 13. 6. 2013 Technické muzeum TATRA v Kopřivnici, kde se seznámili s vývojem aut v automobilce. Výlet byl doplněn návštěvou malebného městečka Štramberk. Prohlédli jsme si nejkrásnější krasový útvar Štramberský kras, kde je volně přístupná jeskyně Šipka, která se dostala do českého, ale i světového povědomí po objevu spodní čelisti neandrtálského dítěte, tzv. Šipecké čelisti. FOTO

Bývalý průmyslový areál Dolních Vítkovic, tedy koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren a těžní věž dolu Hlubina, bývá nazýván "ostravské Hradčany". Tento areál byl v roce 2008 zapsán jako vůbec první česká památka na seznam Evropského kulturního dědictví. Žáci druhého stupně zde aktivně prožili více jak dvě hodiny na interaktivní výstavě, která je věnována technickému pokroku. Vyzkoušeli si různá zařízení např. rumpál, trenažéry, a prováděli také různé pokusy z fyziky, na nichž si mohli uvědomit fungování zákonů v přírodě.

Po prohlídce jsme se přesunuli do centra Ostravy a z radniční věže si prohlédli celé město i široké okolí. FOTO

Díky programu Romský mentor mohli žáci osmého a devátého ročníku navštívit dne 24. 4. 2013 Prahu.

V centru současného umění DOX si prohlédli jednu z nejobsáhlejších přehlídek díla světově prosluléhPraha 2013-3o amerického umělce polského původu Krzysztofa Wodiczka. Jeho nejnovější dílo Out/Inside(ři) vzniklo ve spolupráci s Centrem DOX a romskou komunitou ze Šluknovského výběžku a dalo název celé výstavě. Autor se v něm věnuje postavení Romů v České republice a konfrontuje tak palčivý společenský problém s historickými symboly v podobě hrdinů českých dějin.

V jiném poschodí centra zaujala žáky výstava Český komiks 1922 – 2012.

Hlavním cílem však byla návštěva komunitního centra Prádelna, kde jsme se zúčastnili programu s romským mentorem, který byl věnován módě. Naše děvčata zde předvedla svůj tanec v romských krojích.

Během tohoto dne zvládli žáci i prohlídku nejznámějších památek Prahy.

FOTO

Dopravní výchova na škole vrcholí vždy v měsíci dubnu dopravní soutěží, které se účastní všichni žDopravka 2013-3áci. Děti z přípravné třídy a prvňáčci jezdili na koloběžkách, ostatní na kolech.

Při výuce i soutěži využíváme dopravního hřiště v Parku Petra Bezruče v Bohumíně, kde žáci jezdí jízdu zručnosti, dopravní testy pak konají v počítačové učebně. FOTO

Školní akademie – vystoupení dětí a žáků školy jsme v letošním školním roce věnovali oslavě Dne Romů. Všichni žáci i všichni pracovníci se podíleli na přípravě: na nacvičování i na výzdobě tělocvičny, kde akademie probíhala, i školy.

Kromě našich dětí a žáků vystoupili na akademii i hosté: děvčata z tanečního kroužku ze ZŠ Ibsenova v Ostravě-Přívoze, Romský Lukrecius Chang a Patrik Kroščen.

Součástí akademie byla putovní výstava „Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940-1950", kterou jsme získali z Národního pedagogického muzea a knihovny J.A.Komenského z Prahy. Žáci a ostatní návštěvníci akademie mohli vidět, jakým způsobem bylo zacházeno nejen s Romy za II. světové války, ale také s dalšími „nepohodlnými" skupinami občanů po válce.

Rodiči i ostatní návštěvníci odcházeli z akademie nadšení ze všech vystoupení, která viděli. FOTO

Pracovníci organizace Člověk v tísni přijeli naše žáky seznámit s počítačovou hrou GhettOut. Hra je simulací sociální reality, jGhettout-6e zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami a dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. V tomto prostředí žije vysoký počet nezaměstnaných a většina lidí nemá vyšší dokončené vzdělání než základní.

Cílem hry je dostat rodinu z tohoto prostředí a prací zajistit kvalitní bydlení i dostatek finančních prostředků na spokojený život.

Hra nejstarší žáky velmi zaujala, hrají ji rádi i dále.FOTO

Dne 28. 2. se na naší škole konala již tradiční Galerie na schodech. Tentokrát naŽivot Romů - galerie na schodech-4 téma „Romové".Žáci v
hodinách výtvarné výchovy i v družině malovali obrázky ze života Romů. V 10 hod. se žáci sešli v přízemí školy, kde se uskutečnilo slavnostní otevření galerie. S kulturním programem vystoupil pěvecký kroužek.  Po přestřižení pásky paní ředitelkou byla zahájena prohlídka obrázků, které ozdobily chodby školy. Před přípravnou třídou
byla nainstalována výstava prací žáků PT. Akce se zúčastnili všichni přítomní žáci, společně si prohlédli obrázky, které byly tentokrát velmi zdařilé. FOTO

Ve středu 30. lednBruslení-4a 2013 se žáci zúčastnili bruslení na zimním stadionu. Opět se mezi žáky objevili jedinci, kteří na bruslích nikdy nestáli. Ale našli mezi svými spolužáky kamarády, kteří se je to snažili naučit. Většina si po chvíli na kluzkou ledovou plochu zvykla a bruslení nám šlo, i když nějaký ten pád se objevil. Někteří se však ze strachu drželi nadále mantinelů. V každém případě to pro nás bylo velice zajímavé a zábavné a odcházeli jsme s otázkou: Kdy si zase budeme moci jít zabruslit? Opět příští měsíc – 27. února.  FOTO

Dne 24. 1. 2013 se na naší škole konala pěvecká soutěž „Pudlovský zpěváček." Do této soutěžPudlovský zpěváčeke se přihlásilo celkem 9 žáků. Jednalo se o žáky prvního stupně, druhý stupeň reprezentoval pouze žák Josef Mirga z 6. B. Žáci zpívali dvě písně, jednu dle vlastního výběru /u všech se jednalo o romskou píseň/, druhá píseň byla povinná – lidová česká, moravská nebo slovenská. Na prvním místě se umístil Josef Mirga, na druhém místě Alexandr Turták z třetího ročníku a na třetím místě Jenifer Turtáková ze čtvrtého ročníku. Účastníci dostali za odvahu sladkou odměnu, vítězové pak vybavení pro svá pouzdra. FOTO

 V mrazivém dni 17. ledna se žáci II. stupně ocitli v horké Africe. Přišla za námi MUDr. Eliška Maradová, která pracuje jako lékařka v africkém státě Burundi.

Vyprávěla nám, s jakými obtížemi se v tomto státě setkávají děti, které se chtěji učit a nemají žádný zdroj informací – knihy jsou zde velmi drahé. Někdy musí stačit i jediná kniha, z které čerpá učitel. Proto vznikl projekt Knihomol, jehož cílem je zřízení knihovny v Buramiru.

Může nás těšit, že i my, žáci a pedagogové, jsme přispěli finanční částkou 1 500,- Kč k podpoře vzdělávání v tomto burundském městečku. FOTO

 Dne 21. 12. 2Andělské zvonění-5012 se v tělocvičně školy konalo „ Vánoční zvonění". Vstup do tělocvičny byl možný pouze se zvonečkem, proto se všichni žáci snažili nějaký si pořídit. Programem, který si sami žáci připravili, provázeli andělé. Své umění předvedli i členové tanečního a pěveckého kroužku, jimž se podařilo rozezpívat i roztančit všechny přítomné. Po společné nadílce následovaly hry, soutěže i velmi oblíbená diskotéka. FOTO

Ukázková hodina I. třídy-9Děti z I. A s paní učitelkou a asistentkou přivítaly jednoho prosincového dne rodiče na ukázkové hodině. Žáci si hráli s písmeny, které i modelovali z plastelíny, četli, ukazovali, recitovali,.... FOTO

17. října proběhla ukázková hodina pro rodiče na téma Podzimní zahrada. Děti rodičům zazpívaly a přednesly básně s podzimní tématikou. Ukázaly rodičům, co vše se naučily za měsíc a půl. Poznávaly podle barev draky, uměly říct jejich počet a rytmicky vybubnovaly své jméno. Neopomněly aktivně zapojit i své rodiče. Všichni společně zhotovili podzimní svícny a bramborová tiskátka. FOTO

Podzim - ukázková hodina PT-4Podzim - ukázková hodina PT-8Podzim - ukázková hodina PT-6

Od začátku šk. roku probíhala mezi třídami soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Nejvíce nasbírala třída V. A, na druhém místě se umístila VI. B, třetí místo získala přípravná třída. FOTO

Dne 27. 9. se v přípravné třídě sešli žáci PT, I. A II. A třídy, aby společně oslavili den jazykůDen jazyků I. stupeň-5. Seznámili se s několika jazyky – českým, polským, německým, slovenským, ruským a anglickým. Společně si zazpívali česky i slovensky. Žáci třetího ročníku ukázali mladším kamarádům, jak se ve škole učí anglický jazyk. Paní asistentky předvedly dětem komunikaci v romském jazyce. Na závěr si děti zazpívaly romské písně. FOTO

Letošní školní rok jsme zahájili netradičně – výletem. Dne 25.9. 2012 se vydaly děti z naší přípravné třídy na svůj první velký výlet v životě.Dinopark Ostrava-7

Zvířata mají děti rády. Potkat je můžou všude. Na ulici, na dvorku, v ZOO, ale návštěva unikátního zábavného Dinoparku v Doubravě to už je něco. Na ploše 20 ha zobrazuje scény ze života druhohorních zvířat ve skutečných velikostech. To ještě nikdy neviděly. S trochou nedůvěry vstupovaly do 3D kina na promítání filmu Triceratops. Film o zatoulaném dinosaurovi se jim moc líbil a obavy byly pryč.

FOTO

Číst dál...

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení