Dne 13. 10. se na naší škole konala první sportovní akce v tomto školním roce.
Žáci PT, 1. a 2. třídy mezi sebou zápolili v míčové hře "Král střelců". Žáci 3.  - 9. třídy se utkali ve fotbale. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech. Družstva byla smíšená.

Číst dál...

Od začátku šk. roku probíhala mezi třídami soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Nejvíce nasbírala třída V. B - 240 kg, na druhém místě se umístila I. A s 225 kg, třetí místo získala přípravná třída.

Je tady říjen a VII. B a VIII. B má před sebou příjemný projekt "Podzimní malování"
Je to příhodný projekt právě pro žáky naší pudlovské školy. Škola je v polích, má velkou zahradu s překrásným altánem, s renovaných skleníkem a okrasnými zahradami. Využili jsme vylisovanou barevnou nádheru,

Číst dál...

tak se jmenoval jednodenní záříjový projekt speciálních tříd II. stupně. Spojovací nitkou byly předměty v rozvrhu, ale bylo to jiné - jablíčkové! Jablíčka ve větách, vlastnosti jablek, čtení o jablíčkách. Počítala se úroda v sadech,

Číst dál...

V pátek 24. září se i naše škola zapojila do oslav Evropského dne jazyků. Tento den byl pro naše žáky možností, jak se blíže seznámit s určitou zemí našeho starého evropského kontinentu a ukázet na společné nástěnce, čím nás tato země zaujala.

Číst dál...

První třída se učí se sedmou třídou. Nemyslitelné, ale jak pro koho. Malí žáčci našli ve společné hodině brzy společnou řeč. Nově vzniklé dvojice se seznámily, popovídaly si o sobě, svých zálibách.Poté se pokoušel starší kamarád

Číst dál...

Podzimní zahrada naší školy je jako velký obchod s přírodninami. Každý si tam může nasbírat kaštany, větvičky, kamínky, roztodivně zbarvené listí.Naše zahrada nás zaměstnává každý den. Její dary nám pomohly vytvořit příjemnou atmosféru ve třídě.

Číst dál...

14. září si vyslechli žáci naší školy rozhlasovou relaci se zpěvem žáků V. A. Osobnost T. G. Masaryka byla a je důležitou součástí našich dějin.Naše škola hrdě nese jeho jméno, a máme na paměti slova, která při otevření naší školy 28. října 1929 pronesl správce školy: "Tobě nová budovo,  přeji: Staň se opravdovým chrámem lidskosti, buď domovem, v němž panují zásady - MYSLI, JEDNEJ, PRACUJ. Duch Komenského vznášej se nad tebou, duch Masarykův tě provázej a chraň!" FOTO

Číst dál...

Dubnový Den Země oslavili žáci speciálních tříd II. stupně malým projektem o ŽP, který se skládal z teoretické a praktické části. První den sledovali, jak Ostravané třídí odpad, co se s ním následovně děje.Výstupem byl pracovní list, kde přičleňovali odpadový materiál do správných kontejnerů a vyjadřovali se písemně, co se jim líbí a nelíbí na okolí školy a jaké změny by navrhovali. FOTO

Číst dál...

mucha„To bylo tak pěkné, já bych taky chtěla umět tak krásně malovat...“ Takových nadšených ohlasů na výstavu o slavném českém malíři období secese Alfonsu Muchovi zazněla ode dne, kdy ji v ostravské Galerii výtvarných umění navštívila naše třída V.A , spousta. FOTO

Číst dál...

Poslední den před velikonočními prázdninami nás navštívil romský houslista David Kotlár. Vykládal dětem o svém mládí prožitém na Slovensku, studiu na konzervatoři v Ostravě a o svých plánech dalšího studia na vysoké škole. Celou besedu prokládal hudbou na houslích. Děti měly možnost si zazpívat a zatančit. FOTO

Číst dál...

olomoucDne 19. 4. 2011 se devět žáků z 8. A třídy zúčastnilo poznávacího výletu do Olomouce. První naše kroky mířily do olomoucké ZOO, kde jsme si prohlíželi různá známá i neznámá zvířata. Největším zážitkem pro nás byla třiceti dvou metrová vyhlídková věž, ze které jsme celou ZOO měli jako na dlani. Ti, kteří se takové výšky báli, počítali schody a s konečným výsledkem 128 schodů nakonec strach překonali. Po prohlídce ZOO a krátkém odpočinku jsme navštívili Svatý kopeček s poutním kostelem Navštívení Panny Marie, jež je chloubou moravského barokního umění. FOTO

Číst dál...

8. 4. jDen Romůsme si připomněli Den Romů. Přiměřenou formou byla žákům přibližena podstata oslavy tohoto dne. Paní učitelka Kadlíčková si připravila se svými žáky krátké kulturní vystoupení, se kterým navštivili všechny třídy ve škole. Žáci v romských krojích, romská hudba, tanec, scénka, to vše přispělo k netradiční oslavě tohoto svátku.  Paš o paňori, čhajori romaňi…tato a jiné písně, ale i slova divadelní scénky v romštině zněla v Den Romů celou naší školou. Třída V.A si pro tento slavnostní den připravila přání ke Dni Romů – rozhlasovou relaci o historii Romů a navštívila také všechny třídy i vedení školy s vystoupením, které obsahovalo romské písně, tanec a humornou divadelní scénku ze života Romů. A že se při tom děti dobře bavily a šly „do toho“ s nadšením, to je z fotografií víc než patrné. Takže „Romale, aven saste the bachtale!“FOTO
Ke Dni Rómů přišel navštívit žáky ve speciální třídě tatínek paní asistentky Heleny Přikrylové pan Ladislav Dudy-Koťo. Celý život se tento charismatický muž zabýval rómským folklórem, je a byl aktivním pracovníkem v oblasti české romistiky. Jako zřejmě jediný žijící bohumínský Róm si zde postavil vlastní rodinný domek, kde nyní žijí už tři generace. Část 2. světové války strávil ve sběrném táboře v Dubnici nad Váhom. Na Ostravsko se dostal v 5o.-tých létech, vyučil se zde horníkem a Ostravsku zůstal věrný celý život. Založil tady rodinu, na kterou nedá dopustit. Žáci speciálních tříd, a nejen oni, napjatě prožívali jeho životní osudy, poslouchali rady, které jim dával do života. Děkujeme-žáci VI.B.

DEN PREVENCE

Součástí projektu s názvem Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách bylo vytvoření preventivního dne pro všechny žáky naší školy. Den prevence, který se na naší škole konal dne 28. 3. 2011, nesl název dobré mravy, a jak už to napovídá, celé čtyři vyučovací hodiny se žáci zabývali slušným chováním. FOTO

Číst dál...

Již tradiční "Galerie na schodech" se konala dne 11. 3. 2011. Tentokrát byla námětem příroda. Děti malovaly obrázky na přírodní téma a ozdobily s nimi stěny obou částí školní budovy. Galerie byla zahájena krátkým kulturním vystoupením, které si připravili na I. stupni žáci IV. A a V. A, na druhém stupni žáci VIII. Společně si děti prohlédly všechny nové obrázky. FOTO

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení