V rámci Brno - výlet-4projektu ATOM – neorganizovaná mládež jsme získali finanční prostředky na cestování a poznávání blízkého i vzdáleného okolí. V letošním roce jsme se zaměřili především na Moravu.
První cesta vedla žáky druhého stupně v květnu do Brna. Prošli centrum, ZOO, poznali hrad Veveří a krásné počasí umožnilo i výlet po přehradní nádrži. FOTO 
Teplice nad Bečvou-2

Další výlet zavedl žáky druhého stupně do lázeňského městečka
Teplice nad Bečvou. Město, lázně, Hranická propast i Zbrašovské jeskyně se velice líbily. Žáci byli překvapeni, že i v blízkém okolí Ostravska mohou být taková zajímavá místa.  FOTO 

Konec školního roku probíhá ve znamení školních výletů. Dne 20. 6. 2012, v krásný horký den, navštívili žáci třídy V. A a V. B Hornické muzeum na Landeku v Ostravě, kde zažili mnoho zajímavého.Landek-2

Mohli nakrmit domácí zvířata – kozu s kůzlaty, svezli se na lanovce. Nejzajímavější ale byla výstava „Svět iluzí a klamů“, kde si ověřili, jak jsou lidské smysly – zrak – nedokonalé a jak lehce se dají oklamat.

Sílu na zpáteční pochod kolem řeky Odry žákům dodaly sladkosti a koupání ve vrbickém jezeře.
FOTO

Tradičně na konci školního roku jsou odměněni nejlepší žáci školy nějakým dárkeCirkus-2m. V letošním školním roce byla tímto dárkem návštěva cirkusového představení bratří Berousků, které se konalo 21.6.2012.
Největším lákadlem pro návštěvníky byl mluvící kůň. Děti zhlédly drezuru stáda divokých opic, které předvádějí jízdu na nejmenších ponících, vystoupení čínských kachen nebo populární drezuru medvědů...
Celá škola následující den věděla, jaký úžasný zážitek to byl, protože všichni vybraní žáci ve svých třídách povídali, co zažili a ukazovali pořízené fotografie.
FOTO

6. 6. 2012 zažila děvčata II. stupně a s nimi i některé paní učitelky a asistentkBřišní tanečnice-4y netradiční hodinu tělesné výchovy. Školu navštívila lektorka břišních tanců Jana van Coppenolle z Bohumína, která našim odvážnějším tanečnicím zapůjčila nádherné originální šátky pošité korálky a chřestícími penízky a naučila nás základy onoho krásného a pro tělo tolik prospěšného starobylého tance, jehož domovem je exotický střední východ. Ženy a dívky byly tancem nadšené
a věří, že si takovou hodinu zopakují.
 FOTO

Projektové dny konané v rámci prevence rizikového chování dětí a žáků se staly na naší škole již tradicí, neboť je to jediný způsob, který má u žáků ohlas a pozitivní dopad.
Na základě dlouhodobého záměru školy v oblasti prevence rizikového chování jsme se ve školním roce 2011/2012 zaměřili na podporu spolupráce a důvěry ve vztazích mezi žáky. Využili jsme spolupráce s lektorem programu AISIS o.s. Minimalizace šikany, kterého se pracovníci školy účastnili v roce 2011. Mgr. M. Mikláš zná proto prostředí školy, žáky i pedagogy velmi dobře, a program zaměřený na danou oblast ve spolupráci se školní metodičkou prevence a ostatními pedagogy zajistil.
Realizace témat byla zajištěna interaktivně - formou projektového dne, kdy si žáci II. stupně tříd běžných i integrovaných, rozdělení do malých skupin napříč jednotlivými třídami, ročníky i zdravotním postižením, vyzkoušeli na různých stanovištích situace, v nichž se museli např. spolehnout na spolužáky, aby vyhověli zadání úkolů:

1. program „SPOLUPRACUJEME" se konal 18. 4. 2012,
2. program „DŮVĚŘUJI TI" jsme uskutečnili 31. 5. 2012.

Výstupy z projektových dnů, nové zkušenosti a dovednosti si žáci okamžitě ověřili v následujících vyučovacích hodinách i dnech, neboť např. společně pracovali na školním pozemku a domlouvali se při setí semen či sázení vypěstovaných sazenic zeleniny či květin. FOTO1,  FOTO2
Den pravence - spolupracujeme-6Den pravence - spolupracujeme-8Den prevence - důvěřuji Ti-3

DESKOVÉ HRY
Žáci školy jsou velmi nadšeni všemi možnými hrami, s nimiž se seznamují a učí se je hrát. Rádi se pak setkávají a společně zjišťují, kdo je nejlepší.Deskové hry - soutěž-7
Velmi oblíbené jsou i deskové hry, proto se dne 29.5.2012 uskutečnil školní turnaj, do něhož postoupili vždy 2 nejlepší hráči z třídních kol. Hrálo se Pexeso, Puzzle, Člověče nezlob se, Dáma. Celkem se turnaje zúčastnilo
16 žáků z prvního stupně a 10 žáků z druhého stupně. Nejúspěšnější byli nejmladší účastníci z přípravné třídy.
Všem žákům se turnaj velmi líbil, všichni byli odměněni. Nejvíce se žákům líbila Dáma, kterou hráli s víčky od PET lahví. 
  FOTO

4. května jsme využili nabídky Městského úřadu v Bohumíně a zúčastnili jsme se zábavně vzdělvacího prograBM servis-6mu pro ZŠ v prostorách firmy BM servis a. s., oddělení odpadů na Koperníkově ulici. 
Žáci II. stupně si prohlédli sběrný dvůr, separační linku a viděli ukázku svozové techniky. Nejvíce je zaujala výstava Tonda Obal na cestách, kdy je pracovník BM servisu, informoval o možnostech třídění odpadů
a jejich reciklaci.
Všechny žáky potěšil dáreček v podobě balónku s logem firmy. FOTO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Tradiční školní akcí je jarní dopravní soutěž, které se účastní vždy všichni žáci školy. Pro nejmladší je připravena koloběžkiáda a starší žáci od třetího ročníku již jezdí na kolech.Dopravní výchova-4
Příprava na soutěž probíhá několik měsíců předem, neboť se všichni žáci ve vyučování učí poznávat dopravní značky a předpisy. Svoje znalosti pak uplatní nejen ve školní soutěži, ale především v každodenním, bezpečném provoze na silnicích.
Letošní soutěž se konala 3. května 2012 na novém dopravním hřišti v Bohumíně, kde si žáci projeli jízdu zručnosti a jízdu podle dopravních předpisů. Součástí soutěže byly i dopravní testy, které psali žáci II. stupně
ve škole. 
 FOTO

20. 4. 2012 Den Země
I žáci naší školy se podíleli na oslavách Dne Země úklidem okolí školy.
Mladší žáci uklízeli nejbližší okolí školy směrem k trati, žáci druhého stupně pracovali ve školním areálu a uklízeli následky zimy – polámané větve, suché listí i nepořádek, který tady nechávají vandalové. Pro nasbíraný odpad přijeli pracovníci BM servisu, a vzhledem k jeho množství museli jet několikrát.
Třída VII. A se zúčastnila akce Den Země, který probíhal pod záštitou dětské organizace Radamok v Ostravě na Masarykově náměstí. Žáci viděli taneční vystoupení dětí a žáků z mateřských i základních škol a mažoretek. Pro všechny účastníky byly připraveny různé atrakce: velké deskové hry, vláček, ochutnávka čaje v jurtě, malování tváře i tvorba náramků. Krásné počasí vylákalo sedmáky i na radniční vyhlídkovou věž odkud viděli jednotlivé části Ostravy jako na dlani. FOTO
Den Země na škole a v Ostravě-2Den Země na škole a v Ostravě-6Den Země na škole a v Ostravě-3

V úterý 27. 3. 2012 se na naší škole konala recitační soutěž, do které se přihlásilo celkem 20 žáků z prvního i druhého stupně. Jejich vystoupení byla různá, někteří při recitaci dokonce zpívali nebo tancovali. Každý, kdo se soutěže zúčastnil, dostal sladkou odměnu za odvahu a ti nejlepší dostali i něco navíc. Kteří žáci se umístili na stupních vítězů za svůj výkon?
Z prvního stupně se na 3. místě umístila Adriana Surmajová z V. B, na 2. místě se umístil Nikolas Pompa z I. A a na první pozici se s básni Červená karkulka od Františka Hrubína umístila Terezie Kozlová z třídy II. A. Na II. stupni byli oceněni za 3. místo Jana Pompová ze VII. A, za 2. místo Nikola Hlaváčová ze VII. A a za 1. místo Helena Strkáčová za přednes básně Představ si od Johna Lenona.
Mimo těchto výkonů porota odměnila zvláštní cenou i žáky přípravné třídy za krásné vystoupení, které si pro všechny zúčastněné hned na úvod recitační soutěže připravili. FOTO

TOM Svišti a pracovníci základní školy uspořádali 14. dubna 2. kolo Moravskoslezského poháru v turistickém závodě. Závod probíhal v areálu bývalé hájenky v Bohumíně – Pudlově a na pastvinách statku p. Marcolové. 130 závodníků mělo zázemí na základní škole. Délky tratí: modrá 2900 m, bílá 3500 m, červená 5 300 m, převýšení minimální, alespoň na žákovských tratích. Závodníci plnili tyto úkoly: testové kulturně poznávací část,turistické a topografické značky, dřeviny, prakticky překonávali lanovou lávku, uvázali uzel, orientovali mapu, odhadovali vzdálenost, proběhli azimutové úseky. Pro velmi nepříznivé počasí v noci před závodem bylo zrušeno stanoviště plížení. Během závodu nedošlo k žádnému většímu poranění.
Vyhodnocení závodu provedl hlavní rozhodčí Bedřich Müller za účasti předsedy KČT oblasti Slezsko ing. Břetislava Boháče a p. ředitelky školy PaedDr. Jarmily Horové. Ceny a propagační materiály dodal Moravskoslezský kraj a město Bohumín.

Dne 28. 3. 2012 se konala na naší škole galerie na schodech, tentokrát pod názvem "Měsíc knihy-2Čtu, čteš, čteme". Byla uspořádána u příležitosti měsíce knihy.
Žáci prvního i druhého stupně malovali obrázky v hodinách výtvarné výchovy. Před samotnou galerií se uskutečnila výměna obrázků na schodištích I. i II. stupně školy. FOTO 

Číst dál...

Den povolání na I. stupni proběhl 1. a 8. dubna 2011. Žáci II.A třídy si společně zahráli „na obchod“. Nejdříve si vyrobili peníze a pak ve třídě postavili prodejnu s různým zbožím. Žáci 4. a 5. ročníku společně vyzkoušeli, jak funguje pošta – od napsání dopisu či pohlednice, přes odnesení a odevzdání k dodání adresátovi.

Všichni se pak odměnili návštěvou školní jídelny, kde jim spolužačky připravily sladkou odměnu: ovocný zmrzlinový pohár se šlehačkou. FOTO

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení