Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním (dále jen SZ) a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání této cílové skupiny. Projekt se zaměřuje na včasnou péči o děti se SZ, předcházení školní neúspěšnosti a předčasného odchodu ze systému vzdělávání u těchto dětí a žáků a zvyšování kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu SZ dětí a žáků ke vzdělávání.
Těchto cílů chceme dosáhnout:

  • zvyšováním kompetencí pedagogů a asistentů pedagoga jejich dalším vzděláváním pro práci se SZ dětmi a žáky, které budou použity v přímé práci s dětmi a žáky
  • zavedením praktických metod a technik v práci se SZ dětmi a žáky
  • aktivní výukou s motivačními prvky zohledňující potřeby SZ dětí a žáků
  • individuálním přístupem k těmto dětem a žákům
  • rozvíjením osobnosti dětí a žáků se SZ, především sociálních dovedností a postojů
  • zajištěním aktivního využití volného času
  • navázáním efektivní spolupráce školy s rodiči těchto dětí a žáků od vstupu do MŠ a ZŠ a to rovněž za pomoci spolupráce odborníků ze sociální oblasti
  • předáváním zkušeností a využíváním příkladů dobré praxe v práci se SZ dětmi a žáky

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení