I v dalším školním roce probíhají již známé aktivity:

Výuka
Výuka na II. stupni je obohacena o výchovu k volbě povolání. Je realizována ve všech předmětech II. stupně, vždy dle vhodnosti učiva. Celý postup koordinuje výchovná poradkyně.
Na I. stupni je výuka žáků v 1. – 4. ročníku obohacena o prvky estetické výchovy, která se uskutečňuje nejen v předmětech jako je výtvarná výchova, ale i jazyk český, matematika či tělesná výchova. Vyučující postupují podle předem stanoveného programu.

Volnočasové aktivity
Ve své činnosti pokračuje kroužek ICT, který je určen žákům II. stupně, 1x týdně ho navštěvuje 10 žáků.
Rovněž velmi oblíbeným je kroužek estetické výchovy pro žáky I. stupně. V letošním roce pracují již 2 kroužky, kde se žáci scházejí 1 x týdně.

Učitelé, realizující estetickou výchovu i volbu povolání ve výuce, stejně tak jako vedoucí kroužků, zpracovávají vzorové přípravy těchto hodin, které budou k dispozici všem účastníkům projektu.

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení