Pedagogický sbor I. stupeň

Vojčináková Olga, Mgr. učitelka  VI. B (2., 4., 5., 6.)
Hašková Helena, Bc. učitelka III. A
Mlynkecová Květuše, Mgr.  učitelka  I. A 
Vážanská Ludmila, Mgr.  učitelka V A (4., 5.) 

Pedagogický sbor II. stupeň

Heiduková Ivana, Mgr.  zástupce ředitele, VP
Horová Jarmila, PaedDr.  ředitelka školy
Kubíková Ilona, Bc.  učitelka
Mocňáková Hana, Mgr. učitelka  VII. B (7., 8., 9.) 
Řeháčková Marie, Mgr.  učitelka, ŠMP  IX. A
Kiková Zdeňka, Mgr. učitelka VII. A
Bočková Eva, Mgr. učitelka


Družina

Kadlíčková Radka, Bc.
Kubíková Ilona, Bc.
Asistent pedagoga

Barnašová Pavlína                                                                                                   
Kadlíčková Radka, Bc.


Správní zaměstnanci

Ferfecká Marie, Ing. Šamárková Simona
Oračková Gizela