Pedagogický sbor I. stupeň

Kadlíčková Radka, Bc.
Mlynkecová Květuše, Mgr.
Vážanská Ludmila, Mgr.

Pedagogický sbor II. stupeň

Heiduková Ivana, Mgr. Mocňáková Hana, Mgr.
Horová Jarmila, PaedDr.       Řeháčková Marie, Mgr.
Klepková Helena, Mgr. Vlasáková Alice, Mgr.
Družina

Kratochvílová Simona
Kubíková Ilona, Bc.
Školní asistent

Oračková Nikola                                                                                                                               

Asistent pedagoga

Kratochvílová Simona 
Kubíková Ilona, Bc. 
Tannenbergová Andrea

Správní zaměstnanci

Krejčíčková Jitřenka         Šamárková Simona