Pedagogický sbor I. stupeň

Vojčináková Olga, Mgr. učitelka  VI. B (2., 4., 5., 6.)
Hašková Helena, Bc. učitelka III. A
Mlynkecová Květuše, Mgr.  učitelka  I. A 
Vážanská Ludmila, Mgr.  učitelka V A (4., 5.) 

Pedagogický sbor II. stupeň

Heiduková Ivana, Mgr. ředitelka školy , VP
Foldyna Libor, Ing.,PhD.  učitel 
Kubíková Ilona, Bc.  učitelka
Mocňáková Hana, Mgr. učitelka  VII. B (7., 8., 9.) 
Neubert David, Mgr. učitel VII. A 
Řeháčková Marie, Mgr. zástupce ředitele, ŠMP IX. A

Družina

Kadlíčková Radka, Bc.
Kubíková Ilona, Bc.
Asistent pedagoga

Barnašová Pavlína                                                                                                   
Kadlíčková Radka, Bc.


Správní zaměstnanci

Gáborová Anna Šamárková Simona
Kobiernická Kristýna