Pedagogický sbor I. stupeň

Kadlíčková Radka, Bc. učitelka  VI. B (1., 3., 4., 5., 6. r.)
Mlynkecová Květuše, Mgr.  učitelka  II. A (2., 5.r.)
Vážanská Ludmila, Mgr.  učitelka III. A (3., 4. r.) 

Pedagogický sbor II. stupeň

Heiduková Ivana, Mgr.  zástupce ředitele, VP
Hellerová Věra, Mgr.     učitelka  IX. A
Horová Jarmila, PaedDr.  ředitelka školy
Klepková Helena, Mgr.  učitelka
Mocňáková Hana, Mgr.  učitelka VII. B (7., 8., 9. r.) 
Řeháčková Marie, Mgr.  učitelka, ŠMP  VIII. A
Vlasáková Alice, Mgr.  učitelka  VI. A


Družina

Kratochvílová Simona
Kubíková Ilona, Bc.
Školní asistent

Oračková Nikola                                                                                                                               

Asistent pedagoga

Kratochvílová Simona 
Kubíková Ilona, Bc. 
Tannenbergová Andrea

Správní zaměstnanci

Kobiernická Kristýna Šamárková Simona
Marcová Magdaléna Turková Ivana