Pedagogický sbor I. stupeň

Vojčináková Olga, Mgr. učitelka  V. B (1., 3., 4., 5., 6.)
Hašková Helena, Bc. učitelka IV. A
Mlynkecová Květuše, Mgr.  učitelka  I. A 
Plevová Ivana, Mgr.  učitelka V A (2., 5.) 

Pedagogický sbor II. stupeň

Heiduková Ivana, Mgr. ředitelka školy , VP  
Kubíková Ilona, Bc. učitelka
Mocňáková Hana, Mgr.  učitelka  VII. B (7., 8., 9.)
Hloušková Naděžda, Mgr. učitelka VIII. A
Hořínková Marcela, Mgr. učitelka VI. A 
Řeháčková Marie, Mgr.  zástupce ředitele, ŠMP

Družina

Kadlíčková Radka, Bc.
Kubíková Ilona, Bc.
Asistent pedagoga

Kořínková Pavla                                                                                                   

Školní asistent 

Kadlíčková Radka, Bc.                                                                                                   

Správní zaměstnanci

Dvořáčková Markéta Šamárková Simona
Gáborová Anna