Školní kolo v dopravní soutěži proběhlo na naší škole ve dnech 28. 4. a 30. 4. 2014. Děti a žáci si zopakovali Dopravní soutěž 2014pravidla bezpečného chování v dopravním provozu.

Žáci I. stupně absolvoval jízdu zručnosti podle předpisů na dětském dopravním hřišti v parku P. Bezruče. Žáci II. stupně soutěžili v jízdě zručnosti na školním hřišti a dopravní testy zpracovali na PC. Nejmenší děti z přípravné třídy a prvňáci jezdili jízdu zručnosti na koloběžkách.

Všichni žáci si zopakovali základy zdravovědy a poskytnutí první pomoci.

FOTO