Dne 11. 3.2014 se pro děti přípravné třídy ZŠ T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov uskutečnil "Projektový dne s tématem Proj. den PT-6Učitel - asistent se zúčastnilo celkem 13 dětí přípravného ročníku. Děti se nejprve hravou formou seznámily s různými druhy povolání a pracovních nástrojů, poté se blíže seznámili s povoláním učitel - asistent. Projektový den děti zaujal, hravou formou získaly nové poznatky a zkušenosti, pracovaly aktivně a s nadšením, byly kreativní. tečnil projektový den zaměřený na volbu povolání. FOTO