Dne 7. 10. 2020 žáci tříd VII. A, V. A a VIII. B navštívili výrobnu sladkostí – Marlenku ve Frýdku Místku. Měli jsme jedinečnou možnost podívat se, jak se na unikátní výrobní lince vyrábí medové dorty, kuličky a další výrobky. Také jsme se seznámili s historií a vývojem této společnosti u nás i ve světě. Na závěr exkurse jsme byli odměněni sladkým dortíkem Marlenka. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili  a prohledli si Slezskoostravský hrad v Ostravě.

V úterý 13. října měli žáci I. A třídy, ve které se učí prvňáčci a druháci, nečekanou návštěvu. Přišli je navštívit dva vodníci! Představili se a vysvětlili dětem, že přišli za žáky druhé třídy, aby je pasovali na čtenáře. A proč vodníci? Druháci dostali dárek – knihu Jana Opatřila s názvem Kapřík Metlík. Všichni začali knihou zvědavě listovat. Druháci měli z dárku velkou radost a těší se, až knihu začnou společně číst. A na prvňáčky pasování na čtenáře čeká na konci školního roku, až se naučí číst a budou čtenáři.

Dne 8. 10. 2020 se žáci III. A zúčastnili interaktivní hodiny ve spolupráci s Policií ČR "Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou".

Třídní učitelka rozdělila děti do dvou skupin a ty pak pomocí interaktivní tabule řešily úkoly s dopravní a policejní tematikou. Chlapci a děvčata plnili své úkoly s nadšením, výsledek soutěže byl vyrovnaný. Jmenovaná akce se nám velmi líbila, školáci byli odměněni zajímavými dárečky. Těšíme se na další podobné akce.

Dne 8. 10. 2020 naši školu navštívili příslušníci Policie České republiky, kteří si pro naše žáky připravili prezentaci o nebezpečí sociálních sítí a poučili je o důsledcích neobezřetného chování na nich. Žákům zdůraznili potřebu chránit své soukromí a rizika komunikace s cizími osobami. Žáci si také v diskuzi sdělovali vlastní zkušenosti a pokoušeli se najít způsob vhodného chování na sociálních sítích.

Dne 22. 9. 2020 žáci 8. B a 7. A jeli vlakem na exkurzi do Olomouce. První zastávka byla v ZOO Olomouc. Hned na začátku jako první nás pobavila rodinka medvědů, hladoví kočkodani a spící netopýři. Hlavním lákadlem bylo stádo Hudsonových vlků, kteří spolu s našimi dětmi nádherně vyli. Cestou kolem pavilonu opic, šelem a dalších zvířat z celého světa jsme procházkou došli k rozhledně. Děti na rozhledně zjistili, kde je severní pól a další zeměpisné údaje. Po obědové přestávce jsme u pavilonu žiraf nasedli do vláčku s komentovanou prohlídkou a ještě jednou si projeli další část ZOO nepřístupnou pěšky. Další návštěvou v Olomouci byla Svíčkárna SoyaCa, která se nacházela v nových prostorech poblíž vlakového nádraží. Děti zde měli připravenou aktivitu, při které vyráběli mýdlo, barvili voskem svíčky a naplňovali lahvičky různobarevnou solí. Všechny své výrobky si odnesli domů. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a nám se to líbilo.

Dne 15. 9. 2020 jeli žáci I. stupně na exkurzi do ZOO v Ostravě. Plný autobus dětí vyjel od školy v 8:30. Brány ZOO se otevřely v 9 hodin a začala prohlídka zvířat. Děti viděly různá zvířata ze všech kontinentů. Nejvíce je zaujala interaktivní expozice s domácími zvířaty. Prohlídka byla zakončena u pavilónu a výběhu žiraf. Děti dostaly občerstvení a koupily si různé dobroty. Zpět k východu celá výprava naší školy jela vláčkem, ve kterém děti zpívaly a máváním se loučily s ostatními návštěvníky a zoologickou zahradou. Autobus už čekal a ve 12:30 se děti vrátily ke škole se spoustou pěkných a zajímavých zážitků. foto

ZOO Ostrava-10ZOO Ostrava-14ZOO Ostrava-2

V sobotu 5. září proběhlo 2. kolo Poháru a zároveň Mistrovství MSK v TZ. Pro dospělé se závod konal kolem Vrbické nádrže, jejich trasa byla dlouhá 6 km, žákovská kategorie běžela v okolí řeky Odry necelé 3 km. Celkem závodilo 113 závodníků a 14 doprovodů z 9 organizací. Po celou dobu závodu se jim věnovalo 42 organizátorů a rozhodčích z řad učitelů a členů turistických oddílů. Zázemí pro závodníky poskytla ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově. Závod probíhal za překrásného počasí, a tak závodníkům nevadila ani značná vzdálenost ke startu i příchod od cíle. Po startu závodnici házeli kriketovým míčkem na cíl, překonávali lanovou lávku, poznávali živé stromy, turistická místa naší republiky, turistické a topografické značky, uvázali uzel, zorientovali mapu na sever, odhadovali vzdálenost v přírodě a zároveň běželi azimutové úseky.

Mistry MSK se stali: Zuzana Pavelková, Jan Vorlický, Nela Valášková, Michal Branny, Sára Lisníková, Šimon Bolek, Petra Paluchová, Lukáš Ryzí, Hana Gabzdylová, Daniel Prachař, Taťána Koloničná, Vít Konopáč, Petra Badurová, Libor Koloničný, Tomáš Huďa. foto

TZ MSK-7TZ MSK-14TZ MSK-4

Turistický závod do škol

Závod v okolí školy-3

3. 9. 2020 proběhl pro žáky ZŠ T. G. Masaryka TZ do škol. Zúčastnilo se ho 38 chlapců, 30 dívek. Žáci plnili tyto kontroly: u startu uvázali ambulanční uzel, odběhli si na poznávání dřevin, pokračovali na kontrolní poznávací činnost, odhodili kriket do kruhu, v altánu poznávali turistické a topografické značky, cestou do cíle zorientovali mapu na sever a v cíli cvakli azimut do průkazky.

Ti nejúspěšnější byli odměněni sportovními potřebami a plyšovými mazlíčky.

foto

1.září 2020-9V září nám všem začal nový školní rok 2020/2021. V naší škole jsme přivítali 7 nových žáčků - prvňáčků. Slavnostní den ve třídě, kde se budou učit prvňáci společně s druháky, začal návštěvou p. ředitelky Mgr. Ivany Heidukové a Mgr. Pavly Skokanové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Bohumín. Prvňáčci dostali dárečky a balíčky se školními potřebami.

Po přivítání byli noví žáci pasování na prvňáky. Společně si všichni žáci zazpívali a na závěr slavnostní hodiny si zatančili. Hodně úspěchů v novém školním roce a radost z učení. foto