Nehulíme - kreslíme-8Významný český ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek k nám přijel den 4. 11. 2019 na besedu s názvem Nehulíme - kreslíme. Pan Dudek žákům ukázal, jak mohou jednoduše nakreslit vše, co kolem sebe vidí pomoci základních geometrických tvarů – čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník. Žáci společně s ilustrátorem kreslili krajinu, město, obličej a postavu člověka. Při kresbě obličeje a postavy poměřovali svá těla. Pan Adolf Dudek byl k žákům velmi milý. Dokázal je motivovat k vlastní práci. Své znalosti a postřehy žákům předával s humorem. Během besedy vládla příjemná přátelská atmosféra. foto