Dne 19. 9. 2019 se třída IV. A zúčastnila výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v "PARKU PETRA BEZRUČE". Nejprve absolvovaly děti teoretickou výuku, kdy byly seznámeny s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s povinnou výbavou jízdního kola a s důležitými dopr. značkami. Pod odborným vedením dopravního instruktora dále adsolvovali žáci praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě na kolech museli respektovat pravidla silničního provozu, řídit se dopravními značkami, což bylo pro některé z nich obtížné.