Dne 19. 9. 2019 se třída IV. A zúčastnila výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Parku Petra Bezruče. Nejprve absolvovaly děti teoretickou výuku, kdy byly seznámeny s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s povinnou výbavou jízdního kola a s důležitými dopr. značkami. Pod odborným vedením dopravního instruktora  adsolvovali žáci i praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě na kolech museli respektovat pravidla silničního provozu a řídit se dopravními značkami, což bylo pro některé z nich obtížné.