Dne 19. 9. 2019 se třída IV. A zúčastnila výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v "PARKU PETRA BEZRUČE". Nejprve absolvovaly děti teoretickou výuku, kdy byly seznámeny s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s povinnou výbavou jízdního kola a s důležitými dopr. značkami. Pod odborným vedením dopravního instruktora dále adsolvovali žáci praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě na kolech museli respektovat pravidla silničního provozu, řídit se dopravními značkami, což bylo pro některé z nich obtížné.

Exkurze v hasičské zbrojnici-18V pátek 13. 9. 2019 se vydali žáci I. stupně a VI. A do nově vybudované hasičské zbrojnice v Bohumíně v rámci Dne otevřených dveří. Hasiči dětem povídali o hasičském nářadí, popisovali jim hasičské auto. Žákům byl vysvětlen význam požární prevence. Dětem se návštěva moc líbila.foto

Zdravotní cvičení II. ADnes 11. 9. 2019 zpříjemnila žákům II. A (2. A 5. ročníku) svým zajímavým cvičením zdravotní koučka Lucie Plevová. Ve školní tělocvičně se děti naučily, jak správně protahovat, posilovat i uvolňovat své svaly. Přestože cvičení bylo určeno dětem, s nadšením se přidaly p. ředitelka, tř. učitelka a asistentka. Celá akce vyvrcholila ve třídě, kde cvičitelka Lucie hravou formou vysvětlila školákům význam zdravé výživy pro jejich správný vývoj.foto

Na první školní výlet se vydali žáci prvního stupně do Hradce nad Moravicí, kde navštívili zdejší krásný zámek, který proslavil např. světově proslulý hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Do městečka přijely děti se sluncem nad hlavou a mnoha očekáváními. Pro mnohé to byla první návštěva zámku, jaký doposud viděly jen v pohádkách. Pohádkový zážitek na ně vskutku čekal – nejprve si prohlédly komnaty vznešeného panstva a nahlédly tak alespoň na chvíli pod pokličku života kněžen a urozených pánů, na které si posléze mohly i zahrát. Zkusily si také postavit hrad z kostek, nakreslit svůj vlastní erb a na památku si mohly odnést krásnou omalovánku se zámeckou tématikou. Zpět k domovu se tedy vydaly s mnohými krásnými zážitky a s chutí výborné zmrzliny, kterou zakončily vydařený výlet.foto

Zámek Hradec nad Moravicí-7Zámek Hradec nad Moravicí-42Zámek Hradec nad Moravicí-5

Dolní Vítkovice 6.A-3

Dne 4. 9. 2019 žáci VI. A třídy naší školy navštívili Svět techniky v Dolních Vítkovicích. Absolvovali jsme vzdělávací program nazvaný „Zelená fabrika“. Tento atraktivní program je zaměřený na pochopení fotosyntézy, což je proces, který je v živé přírodě jedinečný a udivuje všechny, kteří se s ním seznamují. Program je sestaven z různorodých aktivit. Probíhal v laboratoři, kde žáci pracovali v bílých pláštích a vyzkoušeli si práci s mikroskopem. Po ukončení programu jsme si ještě vyzkoušeli fungování mnoha originálních interaktivních exponátů. Všichni jsme si to moc užili, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a již nyní se těšíme na další zajímavý programfoto

2. září 2019-102. září začal nový školní rok i deseti našim prvňáčkům. První den přišli do školy i se svými rodiči. Slavnostně je přivítala vedoucí odboru školství MÚ Mgr. Pavla Skokanová a paní ředitelka školy Mgr. Ivana Heiduková. Děti se seznámily se třídou, novými pomůckami a se základními pravidly. Rozloučili jsme se s básničkou:

BUDEME SE UČIT ČÍST, POČÍTAT A PSÁT,

TAKY SPOLU TANCOVAT

A BUDEME SE HODNĚ SMÁT.

foto