MěÚ Bohumín-10V předvánočním shonu a hektickém čase shánění se po dárcích, pečení a uklízení, jsme si s žáky druhého stupně udělali příjemné dopoledne. V pátek 13. 12. 2019 jsme se vydali na exkurzi MěÚ v Bohumíně. Žáci se dozvěděli, co se vyřizuje, na kterém odboru. Už ví, kde zaplatit popelnice, poplatek za psa či vyřídit stavební povolení. Měli jsme to štěstí potkat pana starostu, který nám doporučil ještě navštívit městskou policii. To byl největší zážitek celého dne. Pan strážník nám ukázal hlavní kancelář městské policie, povyprávěl o práci strážníků ve městě a zažili jsme i policii v akci. Po vyčerpávajících informacích jsme se šli posilnit něčím nezdravým a krásně jsme si to užili. foto

                                            Mikuláši, Mikuláši

Mikuláš ve škole-4

neber sebou čerty radši,

vezmi s sebou anděly,

ti nám něco nadělí.

Čert má pytel a metlu,

myslí, že se ho leknu.

   Dělá na mě bububu,

                                                  já se tě ptát nebudu.

Naši čerti sice neměli metlu, ale andělíčci nadělili žákům mikulášskou nadílku. Třídami se ozýval zpěv i recitace a čerti si do pekla nikoho neodnesli. foto

Naši školu, kde hudba, zpěv a tanec mají dlouholetou tradici, reprezentoval letos opět pěvecký kroužek, který funguje již 3. Rokem, na Vánočních trzích. Letos se rozrostl o nové členy, pro které byla tradiční účast v programu bohumínských škol a školek prvním veřejným vystoupením.

V jejich podání zazněly písně Bílé Vánoce od Karla Gotta, Tři oříšky pro Popelku ze stejnojmenné pohádky, romská píseň Tiro jiloro (v překladu Tvoje srdce), dále Modlitba – píseň z pohádky Anděl Páně 2 a nejoblíbenější skladba našich zpěváčků, hit Hallelujah od Leonarda Cohena, kterým naši žáci za celou školu popřáli všem přítomným krásné Vánoce a nový rok plný lásky, klidu a pohody.

Břišní tance-7Malé i velké tanečnice školní družiny zažily 25. listopadu zvláštní lekci břišních tanců, kdy je přišla navštívit paní lektorka Jana Fedorčák van Coppenolle. Děvčata se během několikahodinové lekce dozvěděla spoustu zajímavostí z oblasti pohybu a tance, jako jsou např. druhy tance, vliv pohybu a tance na zdraví člověka i jeho vliv na duševní pohodu. Paní lektorka si pro dívky připravila stylovou hudbu a zapůjčila jim i speciální šátky, typické pro břišní tance, pošité mnoha korálky a penízky. Ty při tanečních prvcích chřestily a pomáhaly tak dívkám vnímat specifický pohyb při hudbě. Jednotlivé taneční prvky, které se děvčata pod vedením paní lektorky naučily, nakonec společně spojovaly do ucelených choreografií s hudebním doprovodem různých hudebních stylů.

Návštěva paní lektorky se setkala s velkým ohlasem, děvčata, která ve školní družině navštěvují také kroužek zumby, byla nadšená a v budoucnu by si ráda lekci břišních tanců zopakovala. foto

Ostrava jak ji neznáme-2S žáky VIII. A jsme se rozhodli využít hezkého počasí a na 22. 11. 2019 jsme si naplánovali výlet do Ostravy. Cílem našeho výletu bylo vidět Ostravu, jak jí žáci neznají. Navštívili jsme radnici města Ostravy, kde se dlouhé minuty kochali výhledem. Ke svému pozorování využívali dalekohledy, které jim lépe pomohly rozeznat zajímavá místa. Dále je čekala procházka historickým centrem s výkladem o staré Ostravě a každodenním životě tehdejších obyvatel. Žáci byli nadšeni z nových poznatků, které o Ostravě získali, a při společném obědě rekapitulovali, co vše už viděli a co je ještě čeká. Procházka byla zakončena u Domu umění, kde se mohli setkat s výtvarnými díly významných umělců. Prošli tedy dvě výstavy a stálou expozici. Žáci cestou domů plánovali další výlety na zajímavá místa, na která by se chtěli podívat. foto

Setkání s hokejistou-5V posledním říjnovém dni do naší školní družiny zavítal hokejista, který dětem přišel ukázat hokejovou výstroj, povědět jim něco z historie hokeje a vysvětlit pravidla této oblíbené hry. Děti si tak zopakovaly základní pravidla hry a pojmy jako jsou například hra vysokou holí či postavení mimo hru. Někteří zájemci si mohli hokejovou výstroj vyzkoušet. Projektový den byl zakončen zápasem florbalu v tělocvičně. Tuto aktivitu si užili převážně chlapci, kteří byli z milého přístupu pana hokejisty velmi nadšeni. Ten je dokázal motivovat k návštěvě zimního stadionu, kde si mohou hokej zahrát přímo na ledové ploše. foto

13. listopadu proběhl v tělocvičně turnaj v míčových hrách pro žáky I. stupně. Žáci nejraději hrají o míčového krále. A jak to dopadlo?

Mezi třídami zvítězila třída IV. A. Nejlepšími hráči byli vyhlášeni:

Dominik Gabčo II. A

Jiří Gabčo    IV. A

Jarek Ferenc  V. A

Všichni žáci dostali občerstvení a drobné odměny.    

Nehulíme - kreslíme-8Významný český ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek k nám přijel den 4. 11. 2019 na besedu s názvem Nehulíme - kreslíme. Pan Dudek žákům ukázal, jak mohou jednoduše nakreslit vše, co kolem sebe vidí pomoci základních geometrických tvarů – čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník. Žáci společně s ilustrátorem kreslili krajinu, město, obličej a postavu člověka. Při kresbě obličeje a postavy poměřovali svá těla. Pan Adolf Dudek byl k žákům velmi milý. Dokázal je motivovat k vlastní práci. Své znalosti a postřehy žákům předával s humorem. Během besedy vládla příjemná přátelská atmosféra. foto

Pro chlapce druhého stupně, jsme si připravili překvapení, v podobě návštěvy sportovního centra Bosporka, která proběhla 1. 11. 2019. Žáci si mohli projít celé sportovní centrum a zjistit, jaké aktivity zde mohou podnikat ve svém volném čase. V Bosporce se nachází dva badmintonové kurty, jeden kurt na squash či stolní tenis, lezecká boulderová stěna a fitness sál. Prohlídka byla zakončena hodinovou výukou na lezecké stěně. Chlapci překonávali sami sebe a byli pyšní na svůj úspěch. Nyní škola připravuje podobnou akci pro dívky.

Podzimní tvoření - dýněPodzimní tvoření - dýně-2Žáci II. stupně strávili podzimní dopoledne výzdobou školy. Připravili si spoustu nápadů k výtvarnému tvoření na téma podzim a za odměnu dostali možnost vydlabat si dýně, které následně putovaly na výstavu do bohumínského parku.foto

Multikulturní program-13Dne 17. 10. 2019 se žáci IV.A třídy účastnili multikulturního programu . Program se uskutečnil v rámci aktivity kroužku OSR projektu Grammy. Po vzájemném představení žáci  zhlédli kreslený film o dívce Karle, která marně hledala pomoc u druhých. Děj příběhu potom srovnávali se skutečností. Ve skupinách předváděli a nacvičovali různé emoce. Zahráli si hru na rozvoj tolerance a vzájemné spolupráce a také kreslili obrázky k příběhu. Multikulturní program se u žáků setkal s velkým ohlasem. foto

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 v odpoledních hodinách na naší škole proběhlo podzimní tvoření. Žáci si na úvod připravili krátký program z písní a básní, který předvedli svým rodičům. Po zahájení dílniček si rodiče prohlédli hotové ukázky výrobků a materiál, ze kterého mohou tvořit. Rozdělili se do skupin a se svými dětmi pracovali na výrobcích. Tvořili podzimní dekorace z košíků a různých výtvarných doplňků či přírodnin, z vlny háčkovali síť a vytvářeli listy, zvířátka apod. Z papírových sáčků si zhotovili dekorační lampiony nebo si vyrobili růží z listů. Na závěr došlo na občerstvení a opékání párků. foto

Podzimní tvoření-15Podzimní tvoření-16Podzimní tvoření-2

Na ukázce hlavolamů, která do naší škly dorazila 10. října, si žáci vyzkoušeli vlastní vynalézavost a trpělivost. K zapůjčení byly hlavolamy z různých materiálů – dřevěné, kovové, plastové či papírové. Žáci měli možnost skládat Tangramy, různé druhy Rubikových kostek, hrát si Smart hry,  prohlédnout si krasohledy, vytáhnout ježeka z klece a spoustu dalších. Každý žák pracoval vlastním tempem a bral si ty hlavolamy, které jej zajímaly. Žáci, kteří hlavolam rozluštili se rádi ostatním s řešením pochlubili. Dokonce někdy soutěžili, kdo z nich na řešení příjde rychleji.  Celou dobu si porovnávali náročnost jednotlivých hlavolamů. Matematické a logické problémy, které při řešení hlavolamů nastávají, žáci vnímali jako hru a velkou zábavu. foto

Hlavolamy na podzim-3Hlavolamy na podzim-5Hlavolamy na podzim-4

II. A na dopravním hřišti-4Dne 7. 10. 2019 se žáci II. A (2.,5.) vydali na dopravní hřiště v Bohumíně. Lekce byla zaměřena na bezpečnost silničního provozu a jeho pravidla. Žáci 2. i 5. ročníku si tak zopakovali zásady bezpečného pohybu na silnici pro chodce a cyklisty, naučili se rozeznávat spoustu dopravních značek a zhlédli také instruktážní filmy s dopravní tématikou. Ve druhé části dopoledního programu si na dopravním hřišti při jízdách na kole, koloběžkách i při pěší chůzi prakticky vyzkoušeli vše, co se v učebně naučili. Při příští návštěvě, kdy budou žáky 5. ročníku čekat písemné testy průkazu cyklisty, už budou mít všechny znalosti jistě v malíčku. foto

Žáci VI. A třídy se rozhodli prožít jeden podzimní den v našem hlavním městě - tedy v Praze. 1. října v ranních hodinách nasedli na vlak a vydali se na dlouhou cestu. Ve vlaku si společně povídali, někteří odpočívali a jiní jen sledovali ubíhající krajinu. Po příjezdu do Prahy žáci navštívili Národní muzeum, kde mohli vidět výstavu o J. A. Komenském a jeho literární tvorbě. Lanová dráha je vyvezla k rozhledně, odkud byl překrásný pohled na Pražský hrad i na hlavní město. Z Petřína žáci procházkou pokračovali směrem k Hradu, kde navštívili také katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Při zpáteční cestě se prošli přes Karlův most a metrem se poté přesunuli na Hlavní nádraží, odkud jeli vlakem přímo do Bohumína. Záci byli z výletu nadšení a o svých zážitcích si cestou domu dlouze povídali.foto

VI. A v Praze-4VI. A v Praze-2VI. A v Praze-6

Žáci VII. B se 25. září vydali poznávat památky hlavního města Prahy. První zastávkou byl Pražský hrad, kde si prohlédli katedrálu Sv. Víta, dále prošli prohlídkové trasy ve Starém hradě – kde se seznámili s historií vzniku hradu, a také prošli celou Zlatou uličku. Po starých zámeckých schodech poté sešli k Vltavě, prošli uličkami na Karlův most a směřovali na Staroměstské náměstí. Výborně se pobavili v Hamleys - v zrcadlovém bludišti, prohlédli si hračky, sjeli si několikrát skluzavku atd.... Prohlídku Prahy ukončili procházkou po Václavském náměstí a kolem sochy sv. Václava došli k secesní budově hlavního nádraží. Na zpáteční cestě vlakem domů už žáci plánovali, která místa by v Praze chtěli navštívit v příštím roce. foto

VII. B v Praze-4VII. B v Praze-14VII. B v Praze-12