Nehulíme - kreslíme-8Významný český ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek k nám přijel den 4. 11. 2019 na besedu s názvem Nehulíme - kreslíme. Pan Dudek žákům ukázal, jak mohou jednoduše nakreslit vše, co kolem sebe vidí pomoci základních geometrických tvarů – čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník. Žáci společně s ilustrátorem kreslili krajinu, město, obličej a postavu člověka. Při kresbě obličeje a postavy poměřovali svá těla. Pan Adolf Dudek byl k žákům velmi milý. Dokázal je motivovat k vlastní práci. Své znalosti a postřehy žákům předával s humorem. Během besedy vládla příjemná přátelská atmosféra. foto

Multikulturní program-13Dne 17. 10. 2019 se žáci IV.A třídy účastnili multikulturního programu . Program se uskutečnil v rámci aktivity kroužku OSR projektu Grammy. Po vzájemném představení žáci  zhlédli kreslený film o dívce Karle, která marně hledala pomoc u druhých. Děj příběhu potom srovnávali se skutečností. Ve skupinách předváděli a nacvičovali různé emoce. Zahráli si hru na rozvoj tolerance a vzájemné spolupráce a také kreslili obrázky k příběhu. Multikulturní program se u žáků setkal s velkým ohlasem. foto

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 v odpoledních hodinách na naší škole proběhlo podzimní tvoření. Žáci si na úvod připravili krátký program z písní a básní, který předvedli svým rodičům. Po zahájení dílniček si rodiče prohlédli hotové ukázky výrobků a materiál, ze kterého mohou tvořit. Rozdělili se do skupin a se svými dětmi pracovali na výrobcích. Tvořili podzimní dekorace z košíků a různých výtvarných doplňků či přírodnin, z vlny háčkovali síť a vytvářeli listy, zvířátka apod. Z papírových sáčků si zhotovili dekorační lampiony nebo si vyrobili růží z listů. Na závěr došlo na občerstvení a opékání párků. foto

Podzimní tvoření-15Podzimní tvoření-16Podzimní tvoření-2

Na ukázce hlavolamů, která do naší škly dorazila 10. října, si žáci vyzkoušeli vlastní vynalézavost a trpělivost. K zapůjčení byly hlavolamy z různých materiálů – dřevěné, kovové, plastové či papírové. Žáci měli možnost skládat Tangramy, různé druhy Rubikových kostek, hrát si Smart hry,  prohlédnout si krasohledy, vytáhnout ježeka z klece a spoustu dalších. Každý žák pracoval vlastním tempem a bral si ty hlavolamy, které jej zajímaly. Žáci, kteří hlavolam rozluštili se rádi ostatním s řešením pochlubili. Dokonce někdy soutěžili, kdo z nich na řešení příjde rychleji.  Celou dobu si porovnávali náročnost jednotlivých hlavolamů. Matematické a logické problémy, které při řešení hlavolamů nastávají, žáci vnímali jako hru a velkou zábavu. foto

Hlavolamy na podzim-3Hlavolamy na podzim-5Hlavolamy na podzim-4

II. A na dopravním hřišti-4Dne 7. 10. 2019 se žáci II. A (2.,5.) vydali na dopravní hřiště v Bohumíně. Lekce byla zaměřena na bezpečnost silničního provozu a jeho pravidla. Žáci 2. i 5. ročníku si tak zopakovali zásady bezpečného pohybu na silnici pro chodce a cyklisty, naučili se rozeznávat spoustu dopravních značek a zhlédli také instruktážní filmy s dopravní tématikou. Ve druhé části dopoledního programu si na dopravním hřišti při jízdách na kole, koloběžkách i při pěší chůzi prakticky vyzkoušeli vše, co se v učebně naučili. Při příští návštěvě, kdy budou žáky 5. ročníku čekat písemné testy průkazu cyklisty, už budou mít všechny znalosti jistě v malíčku. foto

Žáci VI. A třídy se rozhodli prožít jeden podzimní den v našem hlavním městě - tedy v Praze. 1. října v ranních hodinách nasedli na vlak a vydali se na dlouhou cestu. Ve vlaku si společně povídali, někteří odpočívali a jiní jen sledovali ubíhající krajinu. Po příjezdu do Prahy žáci navštívili Národní muzeum, kde mohli vidět výstavu o J. A. Komenském a jeho literární tvorbě. Lanová dráha je vyvezla k rozhledně, odkud byl překrásný pohled na Pražský hrad i na hlavní město. Z Petřína žáci procházkou pokračovali směrem k Hradu, kde navštívili také katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Při zpáteční cestě se prošli přes Karlův most a metrem se poté přesunuli na Hlavní nádraží, odkud jeli vlakem přímo do Bohumína. Záci byli z výletu nadšení a o svých zážitcích si cestou domu dlouze povídali.foto

VI. A v Praze-4VI. A v Praze-2VI. A v Praze-6

Žáci VII. B se 25. září vydali poznávat památky hlavního města Prahy. První zastávkou byl Pražský hrad, kde si prohlédli katedrálu Sv. Víta, dále prošli prohlídkové trasy ve Starém hradě – kde se seznámili s historií vzniku hradu, a také prošli celou Zlatou uličku. Po starých zámeckých schodech poté sešli k Vltavě, prošli uličkami na Karlův most a směřovali na Staroměstské náměstí. Výborně se pobavili v Hamleys - v zrcadlovém bludišti, prohlédli si hračky, sjeli si několikrát skluzavku atd.... Prohlídku Prahy ukončili procházkou po Václavském náměstí a kolem sochy sv. Václava došli k secesní budově hlavního nádraží. Na zpáteční cestě vlakem domů už žáci plánovali, která místa by v Praze chtěli navštívit v příštím roce. foto

VII. B v Praze-4VII. B v Praze-14VII. B v Praze-12

Návštěva vodícího psa-5Slunečného rána 25. září jsme u nás ve škole přivítali pana Ladislava Holbu se svým vodícím psem, fenkou Amy. Pan Holba je zaměstnancem Charity sv. Alexandra v Ostravě–Kunčičkách a již dlouhá léta je hluchoslepý. Pořádá besedy ve školách a školkách, na které jezdí se svou věrnou psí společnicí zásadně městskou hromadnou dopravou. Poutavým a zároveň vtipným vyprávěním nám přiblížil život a práci vodícího psa. Dozvěděli jsme se, jaký je psí život od jeho štěněcího věku, jak probíhá výcvik v psí školce, čím vším je pes vybaven a kolik stojí. Amy také ukázala, jak je poslušná, když vede svého pána a ke konci besedy se s dětmi i pomazlila a vyfotila. Sympatický pan Holba nám během příjemně prožitého dopoledne ukázal, že ani s takovýmto handicapem život rozhodně nekončí. Má náš obdiv a my mu děkujeme za zahřátí u srdíčka a Amy za zahřátí svým teplým kožíškem. foto

Život k sežrání-3Díky projektu Cesta příběhů mohl naší školu navštívit Lukáš Hejlík se svými kolegy Alanem Novotným a Markétou Lánskou. Společně nám představili knihu s názvem Život k sežrání. Scénické čtení proběhlo na naší škole 17. 9. 2019. Zúčastnili se jej všichni žáci z druhého stupně. Žáky příběh mladého chlapce Benjamina, který žil s matkou na předměstí Paříže, měl silnou nadváhu, byl zamilovaný do spolužačky Claire a prožíval všední dny puberťáka, velmi pobavil a motivoval k četbě knihy. foto

Dne 19. 9. 2019 se třída IV. A zúčastnila výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Parku Petra Bezruče. Nejprve absolvovaly děti teoretickou výuku, kdy byly seznámeny s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s povinnou výbavou jízdního kola a s důležitými dopr. značkami. Pod odborným vedením dopravního instruktora  adsolvovali žáci i praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě na kolech museli respektovat pravidla silničního provozu a řídit se dopravními značkami, což bylo pro některé z nich obtížné.

2. A v knihovně-5Dne 19. 9. navštívila třída II. A městskou knihovnu. Paní knihovnice si připravila zajímavou besedu na téma „Co už víme o knihovně". Žáci si s pomocí pohádkových knižních skřítků zopakovali, jak se mají v knihovně chovat, kdo je to spisovatel a ilustrátor i pravidla zacházení s knihou.foto

Exkurze v hasičské zbrojnici-18V pátek 13. 9. 2019 se vydali žáci I. stupně a 6. ročníku do hasičské zbrojnice v Bohumíně v rámci Dne otevřených dveří. Hasiči dětem povídali o svém povolání. Ukázali jim hasičské auta,popsali hasičské nářadí a pomůcky. Žákům byl vysvětlen i význam požární prevence. Dětem se návštěva moc líbila.foto

Zdravotní cvičení II. ADnes 11.9.2019 zpříjemnila žákům II. A (2.,5.) třídy svým zajímavým cvičením zdravotní koučka Lucie Plevová. Ve školní tělocvičně se děti naučily jak správně protahovat, posilovat i uvolňovat své svaly. Přestože cvičení bylo určeno dětem, s nadšením se přidaly i paní ředitelka, třídní  učitelka a asistentka. Celá akce vyvrcholila ve třídě, kde cvičitelka Lucie hravou formou vysvětlila školákům význam zdravé výživy pro jejich správný vývoj.foto

Na první školní výlet se vydali žáci prvního stupně do Hradce nad Moravicí, kde navštívili zdejší krásný zámek, který proslavil např. světově proslulý hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Do městečka přijely děti se sluncem nad hlavou a mnoha očekáváními. Pro mnohé to byla první návštěva zámku, jaký doposud viděly jen v pohádkách. Pohádkový zážitek na ně vskutku čekal – nejprve si prohlédly komnaty vznešeného panstva a nahlédly tak alespoň na chvíli pod pokličku života kněžen a urozených pánů, na které si posléze mohly i zahrát. Zkusily si také postavit hrad z kostek, nakreslit svůj vlastní erb a na památku si mohly odnést krásnou omalovánku se zámeckou tématikou. Zpět k domovu se tedy vydaly s mnohými krásnými zážitky a s chutí výborné zmrzliny, kterou zakončily vydařený výlet.foto

Zámek Hradec nad Moravicí-7Zámek Hradec nad Moravicí-42Zámek Hradec nad Moravicí-5

Dolní Vítkovice 6.A-3

Dne 4. 9. 2019 jsme my žáci VI. A třídy  navštívili Svět techniky  DOV v Ostravě. Absolvovali jsme vzdělávací program nazvaný „Zelená fabrika“. Tento atraktivní program je zaměřený na pochopení fotosyntézy, což je proces, který je v živé přírodě jedinečný a udivuje všechny, kteří se s ním seznamují. Program je sestaven z různorodých aktivit. Probíhal v laboratoři, kde jsme pracovali v bílých pláštích a vyzkoušeli si práci s mikroskopem. Po ukončení programu jsme si ještě vyzkoušeli fungování mnoha originálních interaktivních exponátů. Všichni jsme si to moc užili, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a již nyní se těšíme na další zajímavý programfoto

2. září 2019-102. září začal nový školní rok i deseti našim prvňáčkům. První den přišli do školy i se svými rodiči. Slavnostně je přivítala vedoucí odboru školství MěÚ Mgr. Pavla Skokanová a paní ředitelka školy Mgr. Ivana Heiduková. Děti se seznámily se třídou, novými pomůckami a se základními pravidly.

Rozloučili jsme se s básničku:


BUDEME SE UČIT ČÍST, POČÍTAT A PSÁT,

TAKY SPOLU TANCOVAT

A BUDEME SE HODNĚ SMÁT.