Dne 9. dubna se žáci 3.A  a 1.A  seznámili se spisovatelkou Helenou Červenkovou. Paní spisovatelka, která nyní žije a tvoří v Bohumíně žákům vyprávěla, jaké byly její spisovatelské začátky, ukázala žákům knihy, které napsala a vydala. Přečetla ukázky z knihy O Mydlence, vyprávěla žákům, jak tuto knihu vymyslela. K další připravované knize O permonících žáci 3. A nakreslili obrázky. Některé byly moc hezké a třeba se nějaký dostane do této knihy. 

Pasování prvňáčků na čtenáře-3Dne 4. dubna měli žáci1.A třídy v bohumínské knihovně knihovnickou lekci. Na začátku je čekalo překvapení – kromě paní knihovnice je přivítala i paní královna! Prvňáčci museli splnit úkoly, např. správně říct názvy pohádek, poznat, které ilustrace patří k určité pohádce, u popletených pohádek museli správně zařadit postavy, přečíst jména hrdinů pohádek a příběhů. Prvňáčci úkoly splnili a tak je mohla paní královna pasovat na čtenáře. Po slavnostním královském pasování pokračovala knihovnická lekce a žáci si zopakovali správné chování účastníků silničního provozu a seznámili se s novými knihami pro nejmenší čtenáře. foto

Divadelní představení-4Někteří žáci naší školy viděli divadelní představení Babička drsňačka, které se hrálo ve Slezském divadle v Opavě. Divadelní představení bylo svým tématem blízké našim žákům. Protože jednou z hlavních postav byl jedenáctiletý Ben, který jim byl svým věkem a chováním blízký.  Ben  považuje svou babičku za nudnou stařenu a nechce k ní dojíždět. Teprve když zjistí, že babička žila a žije jiným životem, než si on myslel, stává se pro něj zajímavou a láska ke staršímu člověku se tak prohlubuje. Celé představení mělo krásné poselství o lásce ke starým lidem. V činohře se objevoval tanec, hudba, rap, soutěž, což bylo dětem blízké a byli tak vtaženi do děje. Také Opava se žákům líbila. Prošli jsme se po Ptačáku, kde jsme viděli kovové sochy ptáků, kteří hlídají tento park. Zastavili jsme se u Hlásky – dominanty Opavy – na Horním náměstí, prohlédli si Slezské divadlo a došli jsme na Dolní náměstí, kde nemohla chybět fotka s místní plastikou Špiona. foto

Legiovlak-2Unikátní projekt Československé obce legionářské, který vytvořil repliku legionářského vlaku z let 1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku, probíhaly válečné operace čs. legií.
Žáci 2. stupně naší školy navštívili tento vlak dne 3. 4. 2019, jelikož vlak na několik dní přistavil v našem městě. Odborný výklad poskytl třídě milý průvodce v legionářském stejnokroji. Po asi 20-ti minutovém dokumentu, který popisuje činnost legionářů, jsme se přesunuli do jednotlivých vagónů vlaku k prohlídce. V současné době čítá vlak 14 vagónů. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, štábního, velitelského a obrněného. Žáky nejvíce zaujal vůz zdravotnický a zajímavé uniformy a jejich příslušenství. Výlet byl velice vydařený a zakončili jsme jej příjemným občerstvením v místním kiosku s hamburgery a jinými dobrotami. foto

Dne 28. 3. se v žákovské kuchyni utkali 2 soutěžní družstva v přípravě pokrmu. Žáci se dohodli, že budou vařit „Špagety bolognese“. Všichni si předem donesli potřebné ingredience, občerstvení atd. Kulinářského klání se zúčastnili hlavně žáci 3. třídy, ale dobrými pomocníky jim byli také prvňáčci. Šéfkuchařem byla paní vychovatelka. Hodnotila se příprava pokrmu, chuť, vzájemná spolupráce, stolování i servírování jídla. Nakonec soutěž dopadla nerozhodně, jelikož 1. družstvo mělo pokrm lépe dochucený a 2. družstvo pracovalo lépe jako tým. Obě družstva získala sladkou odměnu a pochvalu za skvělou práci.

Velcí čtou malým-4

Poslední březnový týden se na naší škole nesl v duchu zájmového čtení. Žákyně IX. A třídy si připravily pro prvňáčky pohádku Kocour v botách, kterou jim v pátek 29. 3. přišly přečíst. Pohádku prokládaly záludnými otázkami a za bedlivé poslouchání a správné odpovědi si žáčci vysloužili krásnou omalovánku Kocoura v botách.

Ve stejný den také zavítaly žačky do třídy III. A, kde si přichystaly pro spolužáky popletenou pohádku O perníkové chaloupce, do které s pomocí paní učitelky angličtiny, zakomponovaly anglická slovíčka. Stejně jako v 1. třídě, dostali i žáci 3. třídy pracovní list s otázkami k přečtené pohádce. Na konci je také čekala odměna v podobě omalovánky s perníkovou chaloupkou. foto

Dne 21. 2. 2019 navštívila naši školu hudební skupiny RYTMY, která vznikla jako součást muzikoterapeutických setkání čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením. Pro žáky prvního stupně si skupina pod vedením paní Libuše Gajdové připravila dvě vystoupení. Při vystoupení se snažila žáky vtáhnout do atmosféry hudby různých hudebních žánrů. Žáci si společně s vystupujícími zabubnovali, využívali k doprovodu různé hudební nástroje, ale také si zatančili. Sami vystupující zažívali pocity radosti vyjadřovat se prostřednictvím hudby, ale také z toho, že tyto pocity přenášeli na skvělé publikum. Vystoupení hudební skupiny RYTMY se žákům velmi líbilo a všichni vystupující si u našich žáků získali značný obdiv. foto

Rytmy-19Rytmy-33Rytmy-31

Žáci se spolu s rodiči seznámili s dílničkami a výrobky, které budou spolu vytvářet: pečení vánočních perníčků, výroba svícnů z přírodnin, vánoční věneček z přírodnin a vánočních ozdob, květináč s větví a vánočními ozdobami, zdobení polystyrenových baněk a zvonečků. Na každém stanovišti byly nachystané výtvarné potřeby, přírodniny, nářadí, ukázky výrobků. Přítomni byli seznámeni s pracovními postupy, s bezpečným používáním nářadí – kleště, tavná pistol, lepidla, lak, fixativ, trouba na pečení, mixér, kuchyňské nářadí. Žáci s rodiči pracovali ve dvojicích nebo skupinkách. V průběhu akce došlo i na krátký program s koledami a pohoštění rodičů. Při ukončení akce proběhla ukázka výrobků a ochutnání perníčků.foto

Vánoce s rodiči-28Vánoce s rodiči-12Vánoce s rodiči-10

Mikuláš 2018-2„Co to cinká, co to zvoní….to se u nás čerti rojí.“ Dne 6. 12 2018 zavítala do naší školy delegace z vyšších sfér ve složení Mikuláš, andělé a několik čertů. Mikuláš se svými pomocníky a hlavně s velkou knihou hříchů obešly všechny třídy. U prvňáčků panoval trošku strach z čertů, protože se někteří přiznali, že za uplynulý rok zlobili. Ukápla i slzička, ale čerti byli hodní. Za příslib, že už budou hodní, básničku a písničku si nikoho do pekla neodnesli a ještě jim pan Mikuláš nadělil balíčky se spoustou dobrot. Stejně tak to pokračovalo i s návštěvou ostatních tříd. Nižší ročníky měly pro naši delegaci vždy připravenu písničku a básničku a všichni dostali sladkou odměnu.

A kdo, že vlastně byl ten Mikuláš, andílci a čerti? No přece žáci a žákyně 7. A a 9. A, kteří se úkolů zhostili velmi svědomitě a věrohodně. Mladším žákům připravili, krásný zážitek a společně budou na tuto akci dlouho vzpomínat. Zažili totiž spoustu legrace nejen při přípravě kostýmů, ale i v navštívených třídách. Akce byla velmi vydařená a již se těšíme na hříšníky příští rok!!! foto

Čertíci z V. A-2Žáci si aktivity Čertovské harašení užívali. Nejdříve se seznámili s historii

Mikuláše. Největší zážitek nastal, když se oblékli do kostýmu čertů a čertic. Své spolužáky z mladších ročníků pobavili  i postrašili svým vzezřením. Program se ktrým vystoupili se všem líbil. foto

Malý návod jak se "snadno a rychle" stát vypravěčem příběhů Samozřejmě to není úplně snadné a rychlé, ale při troše snahy, fantazie a kreativity by to mohlo vyjít. Nejdůležitější je hodnocení posluchače, který bude ovšem naší neočekávanou interpretací příběhu tak ohromen a očarován, že bude jistě tolerantní k našim případným chybičkám. Vypravěč je rybář v loďce. Z hlubin moře času loví dávné příběhy a jeho udice dosáhne i k takovým, co se ještě nestaly.

Z příběhů se skládá náš život. Žijeme příběhy, myslíme v příbězích, učíme se v příbězích. Vypravěč svými příběhy ze života svého dědečka děti zaujal i pobavil. Slova byla prokládána rytmy bubnu a dramatizačním projevem samotného vypravěče.

Práce se dřevem v MaryÅ¡ceČlenové školního sboru navštívili výstavu bohumínského řezbáře Šimona Pohla v klubu Maryška na náměstí v Bohumíně. Obdivovali tu řezbářské umění, které patří také k tradičním romským dovednostem, a také si vyzkoušeli na vlastní kůži, co práce se dřevem obnáší. Všem se tento rychlokurz řezbářství moc líbil a v budoucnu by si ho rádi zopakovali.foto

V sobotu 24. 11. 2018 opět reprezentovali naši školu na tradičních Vánočních trzích na náměstí T. G. M. v Bohumíně členové školního sboru. Pod vedením své sbormistryně zazpívali čtyři písně s vánoční tématikou – Bílé Vánoce proslavené Karlem Gottem, gospel V jeslích dítě spinká od slavné skupiny Spirituál kvintet, loňský hit Ewy Farné Vánoce na míru a své vystoupení, které moderátor akce nazval „perfektním“, zakončili světovým „šlágrem“ Hallellujah od Leonarda Cohena s krásným českým textem P. Zajíce.video

Hudebně-dramatický pořad s názvem “Koncert pro zlobivé děti – Na klavír snadno a rychle” zdaleka není výchovným koncertem v pravém slova smyslu. Jak již název napovídá, jedná se o představení se zaměřením na klavír jako nástroj mnoha tváří a možností. K čemu všemu může klavír sloužit? Co se vlastně na koncertu smí a co je vyloženě faux-pas? Zajímá vás, jaký je asi život klavíristy? Mívá snad umělec v zápalu hry hlad či jiné chutě? Na tyto i jiné otázky nám představení dalo odpověď. Žákům se tento pořad velmi líbil.Nechyběly hudební hádanky z filmů a pohádek,kdy žáci za správné odpovědi obdrželi sladkou odměnu.

Ve středu 21. listopadu se 5 členů matematického klubu zúčastnilo "Dne s matematikou". V matematických dílnách si zahráli: Bingo, sestavovali IQ  hlavolamy, Tangramy, Matematické puzzle, řešili rovnice s ovocem, sudoku, matematické úlohy  v divadelním představení, logickou slovní úlohu. V PC učebně hráli Edularp TeraforMars.

Nejvíce je zaujala matematická hra v divadelním představení, matematická výtvarná aktivita, rovnice s ovocem, logické zápalky. Povedla se jim pizza i těleso ve výtvarné dílně. Rovněž pěkně pracovali na logické slovní úloze o bydlících v barevných domech. Tuto úlohu si žáci devátého ročníku zopakovali ve vyučování.


Společný oběd VI. B-2Do školní jídelny chodí rádi nejen žáci VI. B, protože obědy jsou tu opravdu moc dobré J A taky spolu moc rádi stolujeme, protože se při tom také např. učíme, jak má správně nachystaný stůl vypadat. foto