Pevnost poznání-5Ve čtvrtek jsme jeli navštívit město Olomouc. V pevnosti poznání jsme se zúčastnili výukového programu: Nudná čísla, který se věnoval dělitelnosti přirozených čísel. Zábavnou formou si žáci zopakovali znaky dělitelnosti, procvičili si, jak poznat prvočíslo, skládali různé rébusy. Program je zaujal i tím, že ji byl podám ve slovenštině. Ve druhé části návštěvy centra se seznámily se zajímavými prvky interaktivní expozice. V historickém centru byli okouzleni památkou Unesco: sloupem Nejsvětější Trojice, Olomoucký orloj se bohužel opravuje a byl schován za lešením. Zaujali je rovněž nové moderní plastiky z bronzu na Dolním náměstí. Ve svíčkarně Rodas v Holicích se seznámili pomocí videa, jak se vyrábí svíčky a jejich další úpravy. Každý si barevně vyzdobil několik svíček, současně jsme si prohlídli minizoo, kde jsou k vidění andulky, korely, ovečky velkí i malé, kozy a kůzlata. foto

16. května jeli žáci 1. A třídy spolu s rodiči na školní výlet do ZOO v Olomouci. Maminky nachystaly svačiny, všichni si udělali dobrou náladu a vyjeli v půl deváté autobusem od školy. Každý se těšil, že uvidí svoje oblíbené zvíře, které zná třeba jen z obrázku nebo videa. A viděli jsme jich hodně. Různé opice, šelmy jako puma, jaguár, tygr, lev, nejrychlejší suchozemské zvíře pardál, ryby jako z filmu hledá se Nemo, žraloka, krokodýly, vlky, žirafy, zebry a spoustu dalších. Prošli jsme se po visutém mostě, někteří ho z legrace rozhoupávali, dali jsme si oběd v restauraci v ZOO. Viděli jsme, kolik stromů pokácela vichřice, která se prohnala zoologickou zahradou. Po cestě k našemu autobusu jsme se zastavili v bazilice na Svatém kopečku, kde jsme viděli, jak vevnitř probíhají opravy fresek a v jakých výškách pracují restaurátoři. Na zpáteční cestě v autobuse si někteří zdřímli a v 15 hodin jsme byli u školy. Byl to pěkný výlet a budeme mít na co vzpomínat.

U6-Dolní Vítkovice VI.B-17Ve čtvrtek 2. května 10 žáků třídy VI. B navštívilo Dolní Vítkovice, kde je čekal výukový program s názvem "Dopravní prostředky". Žáci se během exkurze seznámili s historickými i současnými diopravními prostředky, mohli si vyzkoušet na trenažéru jízdu autem, let letadlem nebo jízdu na motocyklu. Podívaly se i do starého hasičského vozu i kosmické lodi Sojuz. Dětem se výukový program velmi líbil a o svých zážitcích se podělily se svými spolužáky ve škole. foto

Vynášení Moreny-4Vynášení Morény, dne 27. 4. 2019 jsme se v naší třídě rozhodli, že konečně přivítáme jaro a zbavíme se zimy. Společně s kamarády jsme vytvořili loutku Morény, kterou jsme posléze hodili z Antošovické lávky do řeky Odry. Moréně jsme ještě jedenkrát zamávali a spokojeně jsme se s naší paní učitelkou vrátili do školy. foto

Dne 9. dubna se žáci 3.A  a 1.A  seznámili se spisovatelkou Helenou Červenkovou. Paní spisovatelka, která nyní žije a tvoří v Bohumíně žákům vyprávěla, jaké byly její spisovatelské začátky, ukázala žákům knihy, které napsala a vydala. Přečetla ukázky z knihy O Mydlence, vyprávěla žákům, jak tuto knihu vymyslela. K další připravované knize O permonících žáci 3. A nakreslili obrázky. Některé byly moc hezké a třeba se nějaký dostane do této knihy. 

Pasování prvňáčků na čtenáře-3Dne 4. dubna měli žáci1.A třídy v bohumínské knihovně knihovnickou lekci. Na začátku je čekalo překvapení – kromě paní knihovnice je přivítala i paní královna! Prvňáčci museli splnit úkoly, např. správně říct názvy pohádek, poznat, které ilustrace patří k určité pohádce, u popletených pohádek museli správně zařadit postavy, přečíst jména hrdinů pohádek a příběhů. Prvňáčci úkoly splnili a tak je mohla paní královna pasovat na čtenáře. Po slavnostním královském pasování pokračovala knihovnická lekce a žáci si zopakovali správné chování účastníků silničního provozu a seznámili se s novými knihami pro nejmenší čtenáře. foto

Dne 17. 4. se třída III. A zúčastnila výuky dopravní výchova na dopravním hřišti v parku Petra Bezruče. Absolvovali nejprve teoretickou výuku, kdy byli seznámeni s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s povinnou výbavou jízdního kola a s některými dopravními značkami. Pod odborným vedením dopravního instruktora dále absolvovali praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě na kolech a koloběžkách museli respektovat pravidla silničního provozu, řídit se dopravními značkami. Počasí žákům přálo, takže akce byla velmi zdařilá a žáci si z toho dopoledne odnášeli spoustu radostných zážitků a poznatků, jak se chovat jako účastník silničního provozu.

Divadelní představení-4Někteří žáci naší školy viděli divadelní představení Babička drsňačka, které se hrálo ve Slezském divadle v Opavě. Divadelní představení bylo svým tématem blízké našim žákům. Protože jednou z hlavních postav byl jedenáctiletý Ben, který jim byl svým věkem a chováním blízký.  Ben  považuje svou babičku za nudnou stařenu a nechce k ní dojíždět. Teprve když zjistí, že babička žila a žije jiným životem, než si on myslel, stává se pro něj zajímavou a láska ke staršímu člověku se tak prohlubuje. Celé představení mělo krásné poselství o lásce ke starým lidem. V činohře se objevoval tanec, hudba, rap, soutěž, což bylo dětem blízké a byli tak vtaženi do děje. Také Opava se žákům líbila. Prošli jsme se po Ptačáku, kde jsme viděli kovové sochy ptáků, kteří hlídají tento park. Zastavili jsme se u Hlásky – dominanty Opavy – na Horním náměstí, prohlédli si Slezské divadlo a došli jsme na Dolní náměstí, kde nemohla chybět fotka s místní plastikou Špiona. foto

Legiovlak-2Unikátní projekt Československé obce legionářské, který vytvořil repliku legionářského vlaku z let 1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku, probíhaly válečné operace čs. legií.
Žáci 2. stupně naší školy navštívili tento vlak dne 3. 4. 2019, jelikož vlak na několik dní přistavil v našem městě. Odborný výklad poskytl třídě milý průvodce v legionářském stejnokroji. Po asi 20-ti minutovém dokumentu, který popisuje činnost legionářů, jsme se přesunuli do jednotlivých vagónů vlaku k prohlídce. V současné době čítá vlak 14 vagónů. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, štábního, velitelského a obrněného. Žáky nejvíce zaujal vůz zdravotnický a zajímavé uniformy a jejich příslušenství. Výlet byl velice vydařený a zakončili jsme jej příjemným občerstvením v místním kiosku s hamburgery a jinými dobrotami. foto

Dne 28. 3. se v žákovské kuchyni utkali 2 soutěžní družstva v přípravě pokrmu. Žáci se dohodli, že budou vařit „Špagety bolognese“. Všichni si předem donesli potřebné ingredience, občerstvení atd. Kulinářského klání se zúčastnili hlavně žáci 3. třídy, ale dobrými pomocníky jim byli také prvňáčci. Šéfkuchařem byla paní vychovatelka. Hodnotila se příprava pokrmu, chuť, vzájemná spolupráce, stolování i servírování jídla. Nakonec soutěž dopadla nerozhodně, jelikož 1. družstvo mělo pokrm lépe dochucený a 2. družstvo pracovalo lépe jako tým. Obě družstva získala sladkou odměnu a pochvalu za skvělou práci.

Velcí čtou malým-4

Poslední březnový týden se na naší škole nesl v duchu zájmového čtení. Žákyně IX. A třídy si připravily pro prvňáčky pohádku Kocour v botách, kterou jim v pátek 29. 3. přišly přečíst. Pohádku prokládaly záludnými otázkami a za bedlivé poslouchání a správné odpovědi si žáčci vysloužili krásnou omalovánku Kocoura v botách.

Ve stejný den také zavítaly žačky do třídy III. A, kde si přichystaly pro spolužáky popletenou pohádku O perníkové chaloupce, do které s pomocí paní učitelky angličtiny, zakomponovaly anglická slovíčka. Stejně jako v 1. třídě, dostali i žáci 3. třídy pracovní list s otázkami k přečtené pohádce. Na konci je také čekala odměna v podobě omalovánky s perníkovou chaloupkou. foto

V rámci tradiční akce Velcí čtou malým navštívil žák VII.B Honza Fonti letos, po velkém úspěchu loňského čtení, dvě třídy – 1. třídu a speciální třídu VI.B. Honzovo umění dramatického čtení, kdy zahrál sedm postav pohádky O koblížkovi úplně sám, děti ocenily bouřlivým nadšeným potleskem a zdviženým palcem nahoru J

Sluníčko-6Do našeho minisboru, který už existuje druhým rokem a má za sebou dvě veřejná vystoupení, přišel na návštěvu vzácný host – kytarista, zpěvák, skladatel a dlouholetý umělecký vedoucí vokálního sdružení Sluníčko, Ota Maňák. Během velmi příjemného setkání si s dětmi nejen zazpíval, ale také je doprovodil na kytaru, když se předvedly se svými oblíbenými písněmi, které se naučily doma či v kroužku. Spolu si zanotovali také krásné staré romské písně. Společné muzicírování se všem velmi líbilo a děti na něho dodnes vzpomínají.foto

Radka Kadlíčková, členka vokálního sdružení Sluníčko a vedoucí kroužku Sbor

Dne 21. 2. 2019 navštívila naši školu hudební skupiny RYTMY, která vznikla jako součást muzikoterapeutických setkání čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením. Pro žáky prvního stupně si skupina pod vedením paní Libuše Gajdové připravila dvě vystoupení. Při vystoupení se snažila žáky vtáhnout do atmosféry hudby různých hudebních žánrů. Žáci si společně s vystupujícími zabubnovali, využívali k doprovodu různé hudební nástroje, ale také si zatančili. Sami vystupující zažívali pocity radosti vyjadřovat se prostřednictvím hudby, ale také z toho, že tyto pocity přenášeli na skvělé publikum. Vystoupení hudební skupiny RYTMY se žákům velmi líbilo a všichni vystupující si u našich žáků získali značný obdiv. foto

Rytmy-19Rytmy-33Rytmy-31

Žáci se spolu s rodiči seznámili s dílničkami a výrobky, které budou spolu vytvářet: pečení vánočních perníčků, výroba svícnů z přírodnin, vánoční věneček z přírodnin a vánočních ozdob, květináč s větví a vánočními ozdobami, zdobení polystyrenových baněk a zvonečků. Na každém stanovišti byly nachystané výtvarné potřeby, přírodniny, nářadí, ukázky výrobků. Přítomni byli seznámeni s pracovními postupy, s bezpečným používáním nářadí – kleště, tavná pistol, lepidla, lak, fixativ, trouba na pečení, mixér, kuchyňské nářadí. Žáci s rodiči pracovali ve dvojicích nebo skupinkách. V průběhu akce došlo i na krátký program s koledami a pohoštění rodičů. Při ukončení akce proběhla ukázka výrobků a ochutnání perníčků.foto

Vánoce s rodiči-28Vánoce s rodiči-12Vánoce s rodiči-10

Mikuláš 2018-2„Co to cinká, co to zvoní….to se u nás čerti rojí.“ Dne 6. 12 2018 zavítala do naší školy delegace z vyšších sfér ve složení Mikuláš, andělé a několik čertů. Mikuláš se svými pomocníky a hlavně s velkou knihou hříchů obešly všechny třídy. U prvňáčků panoval trošku strach z čertů, protože se někteří přiznali, že za uplynulý rok zlobili. Ukápla i slzička, ale čerti byli hodní. Za příslib, že už budou hodní, básničku a písničku si nikoho do pekla neodnesli a ještě jim pan Mikuláš nadělil balíčky se spoustou dobrot. Stejně tak to pokračovalo i s návštěvou ostatních tříd. Nižší ročníky měly pro naši delegaci vždy připravenu písničku a básničku a všichni dostali sladkou odměnu.

A kdo, že vlastně byl ten Mikuláš, andílci a čerti? No přece žáci a žákyně 7. A a 9. A, kteří se úkolů zhostili velmi svědomitě a věrohodně. Mladším žákům připravili, krásný zážitek a společně budou na tuto akci dlouho vzpomínat. Zažili totiž spoustu legrace nejen při přípravě kostýmů, ale i v navštívených třídách. Akce byla velmi vydařená a již se těšíme na hříšníky příští rok!!! foto

Čertíci z V. A-2Žáci si aktivity Čertovské harašení užívali. Nejdříve se seznámili s historii

Mikuláše. Největší zážitek nastal, když se oblékli do kostýmu čertů a čertic. Své spolužáky z mladších ročníků pobavili  i postrašili svým vzezřením. Program se ktrým vystoupili se všem líbil. foto