V úterý 25. 10. jsi děti pěkně zasportovaly. Žáci I. stupně mezi sebou zápolili v míčové hře král střelců. Vytvořili pětičlenná smíšená družstva a soutěžili ve dvou kategoriích 2. a 3. třídy, 4. a 5 třídy. Smíšená družstva II. stupně jsi zahrála kopanou.   

Výlet do Brna-4Posledním výletem pro naše žáky bylo město Brno. Měli se zde bavit historii i hrát si v science centru VIDA. Na ploše 5 000m2 je čekalo přes 170 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Žáci odpálili vodíkovou raketu, vznesli balón, stali se také hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazili vlastní stín, zažili zemětřesení, rozpoutali tornádo,... Na opačné straně brněnského výstaviště navštívili žáci v Pisárkách Pavilon Anthropos, kde si prohlédli expozici "Vítejte u neandrtálců". Z Pisárek jsme se přesunuli na Zelný trh, navštívili Hrobku Kapucínů a prohlédli si brněnského draka. foto

Podzimní Praha-4Druhý výlet do Prahy se zaměřil hlavně na historické památky. Přes Václavské náměstí jsme se vydali do muzea voskových figurín WAX, zároveň navštívili nedaleké Muzeum mučících nástrojů. Zde je zaujala věrohodná počítačová animace popravy. Nemohli jsme minout Staroměstské náměstí s orlojem. Přes Karlův most pokračovala naše cesta k Pražskému hradu, kde děti měly Prahu jak na dlani. Seběhli jsme staré zámecké schody a metrem se dopravili na hlavní nádraží. foto

Hlavolamy pro děti-4V pondělí dne 18. září proběhla na naší škole akce "Hlavolamy ve škole". Naši školu navštívil pan Ján Polák, který žákům předvedl nejrůznější druhy lehčích i těžších hlavolamů, včetně např. známé Rubikovy kostky či ježka v kleci Jana Tleskače. Žáci si je vyzkoušeli skládat. Akce se dětem velmi líbila a zaujala je. Pan Polák předvedl žákům také kouzelnické a žongléřské číslo a zazpíval jim. Představení trvalo asi hodinu a zúčastnili se ho žáci druhého stupně naší školy. foto

Dne 8. 9. navštívili žáci VII. B zoologickou zahradu v Ostravě. Počasí jim přálo a celé dopoledne svítiloZOO Ostrava 7.B-3 sluníčko. Žáci této speciální třídy navštívili po několika letech ZOO. Zaujala je zvířata exotická i domácí. Děti byly nejvíce nadšené z farmy domácích zvířat. Rovněž obdivovali lvy, slony - hlavně nové slůně, opice a další zvířata. Úplně byli nadšeni pavilonem Evoluce Před odjezdem zbyl ještě čas na volnou zábavu. Děti cvičily na dětských hřištích, jezdili na lodičkách. foto

Hukvaldy-77. září se 27 žáků I. stupně zúčastnilo školního výletu s cílem Hukvaldy - rodiště Leoše Janáčka. Při výstupu na hrad se prošli krásnou oborou, kde se páslo stádo daňků. U informačních tabulí si žáci prohlédli, která zvířata, živočichové a rostliny mohou vidět. Zastavili se u památníku – Lišky Bystroušky a připomněli si skladatele Leoše Janáčka. Při cestě na hrad viděli, jak rostou vzácné rozkořeněné buky. Udýchání dorazili všichni na hrad. Po krátké prohlídce hradní kaple si prošli hrad a rozhlédli se po okolí. Žáky čekalo občerstvení- párek v rohlíku a pak už cesta zpět k autobusu a domů. foto

Vítání nové školyDne 4. září 2017 jsme započali psát novou kapitolu školy v Pudlově. Začal nejen nový školní rok, ale budova začala sloužit dvěma subjektům – školám. Spolu zde učí své žáky pedagogové ZŠ T. G. Masaryka – státní školy i pedagogové Soukromé Základní školy Pianeta, která při své práci používá alternativní vzdělávací program - montessori pedagogiku.

Soukromá škola je v budově základní školy v nájmu, využívá prostory, které žáci základní školy nevyužívali denně ke své výuce.

Ředitelka základní školy T. G. Masaryka uvítala děti, rodiče i pedagogy v budově školy a přála jim, aby se všem v novém prostředí líbilo. Vítání nové školy-2Slavnostního zahájení se účastnila nejen vedoucí OŠKaS paní Mgr. P. Skokanová, ale prostory Pianety si v průběhu dopoledne prohlédli i návštěvníci z řad veřejnosti a představitelé města včetně pana Ing. P. Víchy, starosty města Bohumín.