EXKURZE VI. B                 

Třída VI. B se dne 8. 3. 2018 vypravila na exkurzi s názvem Ze Starého (Bohumína) do Nového (Bohumína). Žáci cestovali časem – nejprve se prostřednictvím návštěvy muzea umístěného v nově opraveném hotelu Pod Zeleným dubem, alespoň obrazně, ocitli v mnoha obdobích naší historie, z nichž je nejvíce zaujala doba pravěká zastoupená vystavenými pozůstatky po mamutovi, stoličkou a obratlem, a dalšími předměty nalezenými v řece Odře, jako např. pazourky. Velkou pozornost vzbudilo také, díky shlédnutému dokumentu, nedávné „tramvajové“ období, kdy z Bohumína do Ostravy a Karviné jezdila celých 71 let tramvaj – nejprve koňská, potom parní a nakonec elektrická. Žáci poté navštívili také Polskou republiku, kam přešli po památečním mostě přes naši hraniční řeku Odru. Viděli také místní kostel, který je nejstarší kulturní památkou v Bohumíně, a další historicky cenné budovy a sochy na starobohumínském náměstí. Poté exkurze pokračovala návštěvou městského úřadu v Novém Bohumíně, kde si žáci doplnili učivo o svém městě např. prohlídkou znaků všech městských částí Bohumína a také fotografických koláží, vytvořených z historických i současných snímků našeho města. Exkurze děti zaujala a všechny už se těší na její pokračování, které proběhne na jaře na území přírodní památky našeho města – na Meandrech Odry. Jfoto

Starý Bohumín - Nový Bohumín-2Starý Bohumín - Nový Bohumín-7Starý Bohumín - Nový Bohumín-14

Třídní učitelka R. Kadlíčková