Hlavolamy pro děti-4V pondělí dne 18. září proběhla na naší škole akce "Hlavolamy ve škole". Naši školu navštívil pan Ján Polák, který žákům předvedl nejrůznější druhy lehčích i těžších hlavolamů, včetně např. známé Rubikovy kostky či ježka v kleci Jana Tleskače. Žáci si je vyzkoušeli skládat. Akce se dětem velmi líbila a zaujala je. Pan Polák předvedl žákům také kouzelnické a žongléřské číslo a zazpíval jim. Představení trvalo asi hodinu a zúčastnili se ho žáci druhého stupně naší školy. foto