Hlavolamy pro děti-4V pondělí dne 18. září proběhla na naší škole akce "Hlavolamy ve škole". Naši školu navštívil pan Ján Polák, který žákům předvedl nejrůznější druhy lehčích i těžších hlavolamů, včetně např. známé Rubikovy kostky či ježka v kleci Jana Tleskače. Žáci si je vyzkoušeli skládat. Akce se dětem velmi líbila a zaujala je. Pan Polák předvedl žákům také kouzelnické a žongléřské číslo a zazpíval jim. Představení trvalo asi hodinu a zúčastnili se ho žáci druhého stupně naší školy. foto

Hukvaldy-77. září se 27 žáků I. stupně zúčastnilo školního výletu s cílem Hukvaldy - rodiště Leoše Janáčka. Při výstupu na hrad se prošli krásnou oborou, kde se páslo stádo daňků. U informačních tabulí si žáci prohlédli, která zvířata, živočichové a rostliny mohou vidět. Zastavili se u památníku – Lišky Bystroušky a připomněli si skladatele Leoše Janáčka. Při cestě na hrad viděli, jak rostou vzácné rozkořeněné buky. Udýchání dorazili všichni na hrad. Po krátké prohlídce hradní kaple si prošli hrad a rozhlédli se po okolí. Žáky čekalo občerstvení- párek v rohlíku a pak už cesta zpět k autobusu a domů. foto