Dne 3. 5. 2017 navštívila školu a setkala se s žáky II. stupně paní Zuzana Dubová, režisérka, scénáristka, publicistka z Brna.

Paní Dubová vyprávěla o své práci, o přípravě filmu, jak všechno probíhá, aby film, který vidíme, se lidem líbil.

Viděli jsme krátký film s názvem „František, můj táta, z DVD, které obsahuje řadu dalších příběhů tom, jak se chovat a nechovat, co je v životě důležité a na co si dát pozor. Jde o příběhy převážně neslyšících dětí.

Žáci se paní Dubové ptali, jak probíhá filmování, kde se vzali herci, jak jim vysvětlovala, co mají dělat, když neslyší apod. Slyšeli odpovědi a pak se také sami rozpovídali o tom, jaké jsou jejich zkušenosti s jinakostí či přímo s neslyšícím člověkem.