Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán – to si pod vedením sympatického profesionálního hasiče připomněli žáci Hasík opět ve škole-82.A v rámci projektu Hasík, kterého se naše škola zúčastňuje každým rokem. Co všechno je o ohni či požáru nutné znát a pamatovat si? Je toho spousta – telefonní číslo, hořlavé materiály, chování při požáru, první pomoc... Některé z těchto informací už naši žáčci znali, ale seznámili se i s novými – např. jak rychle vznikne požár z hořícího vánočního stromečku, jak se zachovat při požáru doma, apod. Dvouhodinový program byl velmi pestrý a zajímavý – děti v hrané scénce telefonovaly, zkoušely si hašení hořícího oděvu na svém těle, sledovaly instruktážní videa na interaktivní tabuli a zaujatě naslouchaly vyprávění pana hasiče  A co je nejdůležitější – uvědomily si, že mohou sobě i jiným zachránit život či majetek správným chováním.foto