Sportovní turnaj-9Dne 24.10 se na naši škole konala první sportovní akce v tomto školním roce. Sportovní turnaj-4Žáci prvního stupně se mezi sebou utkali ve fotbale. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech, která byla smíšena. Dne 25.10.2016 se na základní škole Pudlov odehrál turnaj ve vybíjené. Zúčastnili se ho žáci druhého stupně společně s žáky pátého ročníku. Soutěžily mezi sebou tři týmy, které ze sebe vydaly vše, co mohly, aby zvítězily. Akce se velice vydařila. Žáky pohltil sportovní duch, byli plni elánu a energie, a i ti, kteří nakonec nezvítězili, odcházeli z turnaje plni nadšeni a s touhou  tuto akci zopakovat. foto