Středa 5. 10.2016 nachystala pro naše žáky velice pestrý program. Po návštěvě Dne řemesel jsme zamířili        na nádraží na exkurzi do Protidrogového vlaku. Protidrogový vlak-6

Zde byl pro nás připraven zábavný, interaktivní program, který měl za cíl odradit žáky od užívání drog. Žáci byli z této akce nadšeni a nevadilo jim ani chladné počasí. Mrazivý film o osudu narkomana zanechal v žácích pocit hlubokého zamyšlení a snad i odporu k užívání drog. Obzvlášť 

potom zapůsobilo, že výjevy některých scén (rozbitá motorka sražená automobilem, odporné drogové doupě, ponurá vězeňská cela, výslechová policejní místnost) si mohli žáci dokonce i osahat a prohlédnout na vlastní oči. V neposlední řadě si mohli žáci všimnout, že stěny vlaku jsou tvořeny z plastického modelu lidských tkání, která se postupně devastovala vlivem užívání drog.

Akce se velice vydařila. V žácích vzbudila respekt k drogám a snad i varování pro budoucí život.FOTO