Dráček Hasík, to je výukový program, kterého se dne 7. 6. zúčastnili žáci II. třídy. Profesionální hasič z Orlové velmi zajímavou formou přiblížil žákům problematiku požární ochrany. Žáci se naučili, jak se chovat v domácnosti v případě požárů, jak přivolat pomoc, co dělat, když bude na dětech hořet oblečení.

Teoretický výklad s prezentací na interaktivní tabuli byl prokládán praktickými ukázkami, např. telefonováním, únikem z hořící třídy, nebo hašením svého či kamarádova oblečení. Nejaktivnější žáci byli odměněni pexesem dráčka Hasíka.