Měsíc březen byl měsícem pohádek. Úkolu se velmi poctivě zhostili žáci VII. A. Společně připravili hravý program pro děti z I. A, II. A a z přípravné třídy. Převlečení za pohádkové postavy četli mladším spolužákům pohádku O perníkové chaloupce a následně si každá pohádková postava připravila své stanoviště, kde se dětem věnovala - puzzle, pohádkové pexeso, omalovánky, pohádkový kvíz, stavba perníkové chaloupky z lega apod. Nakonec byli malí žáčci odměněni sladkou dobrůtkou.