Den Země  2016-3

Dne 26. 4. 2016 měli žáci I. a II. stupně Projektový den s názvem "Den Země". Třídní učitelé připravili dětem pestrý program. Děti si hravou formou připomínaly zásady pro ochranu životního prostředí jako je třídění odpadů, recyklace apod. Součástí programu byla i přednáška ODIS. Pro děti byl připraven program v přistaveném autobuse, kde se seznámily s problematikou výfukových plynů a možnostmi, jak omezit znečišťování ovzduší. Součástí byly i drobné dárky v podobě magnetek a propisek. Dále děti uklízely v okolí školy a vytvářely i krásné obrázky, které zdobí prostředí školy. Foto