Knihovna PT-7Děti přípravné třídy navštívily 14. 4. 2016 knihovnu, kde pro ně paní knihovnice Giecková připravila program
Čáry, máry... Program děti velmi zaujal, nejvíce se jim líbilo hádání pohádek podle ukázek hudby, s velkou pozorností také naslouchaly vyprávění a četbě paní knihovnice, která celý pořad také prokládala pohybovými chvilkami s básničkou. Tato, pro většinu dětí první, návštěva knihovny nás opět nezklamala a velmi za ni paní knihovnici děkujeme :-) a těšíme se na další!

Paní učitelka přípravné třídy Bc. R. KadlíčkováFOTO