Dne 27. 10. se na naší škole konala první sportovní akce v tomto školním roce. Žáci školy se mezi sebou utkali ve fotbale. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech. Družstva byla smíšená.

Pořádáním turnaje v kopané jsme se žákům snažili nabídnout smysluplné využití volného času. Cílem bylo spolupracovat a respektovat úspěchy vlastní i druhých a učit se sportovnímu chování. Pro žáky bylo připraveno občerstvení a vítězným družstvům předány odměny. Akce se dětem líbila.