Hasík 2015-5Dne 10. 6. navštívil naši školu p. Repor, který zastoupil profesionální hasiče a vysvětlil dětem náplň a funkci tohoto uznáníhodného povolání. Pro žáky III. A, III. B a VI. A si připravil zajímavou prezentaci, ve které žáky seznámil s důležitými tel. čísly, možným nebezpečím požáru, preventivními opatřeními i se způsoby hašení ohně a možnou pomocí zraněnému. Žáci si mohli vyzkoušet únik ze zakouřené místnosti při požáru, ošetření raněného i telefonní hovor s hasičskou ústřednou. Tento dvouhodinový blok žáky velmi bavil a dozvěděli se také mnoho užitečných rad. FOTO