Hasiči-10Dne 20. 5. dopoledne k nám do školy přijeli hasiči. Ráno v 800 hodin proběhl cvičný požární poplach. V 900 hodin přijela na školní dvůr dvě hasičská auta. Představili žákům I. stupně hasičskou techniku, zopakovali důležitá telefonní čísla, předvedli žákům záchranu osoby i oblékání ochranného oděvu. Žáci si také mohli vyzkoušet sezení v hasičském autě. I když nám počasí příliš nepřálo, žákům to vůbec nevadilo. Z návštěvy hasičů žáci odcházeli s radostnými pocity, což se odrazilo na výsledcích obrázků, které žáci ještě týž den namalovali.FOTO