Den Matek v 1. třídě-6Ve čvrtek 14. 5. se konala v první třídě besídka ke"Dni matek". Po vyučování se třída zaplnila maminkami, tetami, ale přišli i dva tatínci. Žáci 1. třídy vystoupili s pásmem písní, básní a tanečků. Závěrem předali svým maminkám kytičku, kterou sami vypěstovali ze semínek. Dárek udělal maminkám obrovskou radost, ukáply i slzy štěstí. Besídky se rovněž zúčastnila paní ředitelka, která besídku hodnotila velmi kladně. FOTO