Dne 17. 3. 2015 se na naší škole konala již tradičně "Galerie na schodech". V průběhu měsíce únorGalerie na schodech 2015-2a a března malovali žáci obrázky na téma "Svět očima dětí". 17. 3. dopoledne se všichni žáci školy shromáždili u schodiště na II. stupni. Galerie byla zahájena kulturním vystoupením třídy VI. A a VIII. B. Poté si žáci jednotlivých tříd prohlíželi nově vyzdobenou školu. Obrázky byly velmi zdařilé. Současně probíhala výstavka výtvarných prací žáků přípravné třídy. FOTO