5. 12. 2014 se tradičně konalo v tělocvičně školy "Andělské zvonění". Všechny děti přivítali v tělocvičně andělé z řad nejstarších žáků. Každá třída si připravila krátké kulturní vystoupení. S programem vystozpil i pěvecký kroužek, který zazpíval několik vánočních koled. Pro žáky byly nachystány různé hry a soutěže. Všichni žáci byli po vystoupení a na konci tohoto setkání obdarováni sladkou odměnou. Z tohoto radostného dopoledne plného předvánoční atmosféry si všichni odnášeli mnoho pěkných zážitků.