Již v přípravném týdnu si paní učitelky chystaly a zdobily třídy pro své žáky. Paní učitelka z I. A přípravné třídy si na přípravě daly obzvlášť záležet, aby první den ve škole byl pro děti zajímavý. Těšily se, až děti zasednou poprvé do svých lavic. První školní den děti v 1. třídě přivítala paní ředitelka J. Horová společně s tř. uč. I. Hoffmannovou. Zástupce z Městského úřadu v Bohumíně, pan Honysz, popřál dětem i rodičům dobrý start do nového šk. roku a přitom jim předal upomínkový list jako vzpomínku na první den ve škole, dárek a sladkost. Pan Honysz a vedení školy navštívili také přípravnou třídu, kde se seznámili s dětmi i jejich rodiči. Všem dětem a žákům přejeme úspěšný školní rok.